مروری بر مدیریت ریسک شرکت از زنجیره تامین

مروری بر مدیریت ریسک شرکت از زنجیره تامین

چکیده:

اهداف: هدف این مقاله بررسی روش های خطرات زنجیره تامین می باشد. که شامل مدیریت,شناسایی, طبقه بندی انواع خطرات,موارد و مدل ها است. جنبه های ریسک در زنجیره تامین شامل موارد زیر است: طراحی-روش شناسی. رویکرد- مروری برمنابع که یک چهارچوب کلی را بدست  داده و پس از آن طبقه بندی ریسک زنجیره تامین را مطالعه می کند و مدل اعمال شده را در ابتلا به خطر مورد مطالعه قرار داده است. اصالت و ارزش:این بررسی شامل بسیاری از مطالعات اخیر ومنابع و مراجع می باشد. 

کلمات کلیدی : مروری بر مدیریت ریسک شرکت از زنجیره تامین,زنجیره,تامین,شرکت,مقاله,پایان نامه,پرسشنامه,پر کردن پرسشنامه,نظرت چیه,سوال و جواب

قیمت : 1000 تومان