روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته :

روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته :

چكيده:

مدلهای معنایی انتزاعی از منابع داده ها به معنای توصیف داده ها و مفاهیم و روابط تعریف شده توسط دامنه ها می باشد . ساختمان داده ها مانند یک گام مهم در ادغام مدلها می باشد . در این مقاله , ما در حال حاضر یک رویکرد مقیاس ÷ذیر به صورت خودکار در یادگیری مدلهای معنایی از یک منبع داده های سازمان یافته با استفاده ازدانش منابع طراحی می نماییم . ارزیابی ما نشان می دهد که رویکرد تولید مدلهای معنایی حداقل ویژگی های مدل را بیان می کند .

کلمات کلیدی : مقاله,محصول,پرسشنامه,نظرت چیه,سوال و جواب,روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته : ,پر کردن پرسشنامه

قیمت : 1000 تومان