طراحی سوال

  نحوه ی طراحی سوالات:
  1-بعد از ورود به سایت شما میتوانید سوالات خود را طراحی کنید.
  بعد ازنوشتن سوال خود میتوانید برای آن نیز عکس انتخاب کنید.سپس گزینه های سوال خود را نوشته وبرای آن عکس انتخاب کنید.
  توجه داشته باشید که باید نوع سوال (تک گزینه ای،چند گزینه ای) و دسته بندی (سلامت،آشپزی،تکنولوژی، ورزش و..) آن را نیزانتخاب کنید.

   

   

  طراحی سوال


  2-شما میتوانید عکس های خود را از فایل های داخل دستگاه خود و یا از گوگل انتخاب کنید .

  آپلود عکس