ثبت نام

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

میزان تاثیر گذاری از نظر شما جقدر است ؟ (تعداد سوالات : 4)تصویر کشور از لحاظ خلاقیت در خودروتصویر کشور از لحاظ فناوری بالاتصویر کشور از لحاظ توان طراحیتصویر کشور از لحاظ کیفیت فرآیند محصول خوبمیزان تاثیر گذاری از نظر شما جقدر است ؟ (تعداد سوالات : 4)تصویر کشور از لحاظ پرستیژتصویر کشور از لحاظ توسعه کشوریقادر به به یاد آوردن نماد خودرو Xتشخیص خودرو X از میان سایر رقبامیزان تاثیر گذاری از نظر شما جقدر است ؟ (تعداد سوالات : 4)آگاه از حضور خودرو Xنظر خود را درباره برند خودرو X بیان کردنقادر به به یاد آوردن ویژگی های خودرو Xهمبستگی خودرو برند X با خصوصیات دینامیکیمیزان تاثیر گذاری از نظر شما جقدر است ؟ (تعداد سوالات : 4)همبستگی خودرو برند X با فناوری بالا در ساختهمبستگی خودرو برند X با ویژگی های خلاقانههمبستگی خودرو برند X با بی همتاییهمبستگی خودرو برند X پرستیژ آن