ثبت نام

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

لطفا به این سوالات با دقت و صدافت پاسخ دهید و میزان موافقت یا مخالفت خود را با موارد بیان کنید (تعداد سوالات : 4)گردشگری الکترونیک یک مفهوم کاملا روشن استمن تاحدزیادی به خدماتی که تورهای مجازی در اینترنت می دهند اطمینان دارممعمولا از اطلاعاتی که در صفحات مجازی شهرها وجود دارد به عنوان راهنما استفاده می کنماگر نیاز به هتل و اقامتگاه در شهری که قصد مسافرت به آنجا را دارم داشته باشم قبلا از طریق اینترنت اقدام به رزرو میکنملطفا به این سوالات با دقت و صدافت پاسخ دهید و میزان موافقت یا مخالفت خود را با موارد بیان کنید (تعداد سوالات : 4)من معتقدم که جایگذاری درست گردشگری الکترونیک نقش موثری در توسعه گردشگری سیار خواهد داشتوب سایت های کامل و جامع از منطقه من در اینترنت موجود استمن اکثر اوقات به دلیل وضع اقتصادی ام از گردشگری الکترونیک استفاده می کنمگردشگری الکترونیک در ازای خدماتی که می دهد با صرفه تر استلطفا به این سوالات با دقت و صدافت پاسخ دهید و میزان موافقت یا مخالفت خود را با موارد بیان کنید (تعداد سوالات : 4)  من معتقدم که گردشگری الکترونیک در منطقه من آن طور که باید جایگذاری نشده است
  اغلب برای مسافرت از گردشگری الکترونیک استفاده می کنم
  اغلب برای مسافرت از گردشگری سیار استفاده می کنم
  وقتی به طور عینی ار منطقه ای دیدن می کنم برایم دلچسب تر می شود

وقتی به طور عینی ار منطقه ای دیدن می کنم برایم دلچسب تر می شود (تعداد سوالات : 4)  اطلاعاتی که سایت های اطلاع رسانی می دهند به روز هستند
  گردشگری الکترونیک می تواند شروعی برای گردشگری سیار باشد
  داشتن سایت به چند زبان دنیا برای معرفی منطقه از ضرورت هاست
  اطلاعاتی که از طریق اینترنت در مورد منطقه ای که می خواهم به آن سفرکنم کاملا عینی و شفاف هستند