نظرسنجی طنز


3.3
ارسلان  زمان پور

به نظر من دل نشین ترین صدا صدای تراشیدن ته دیگ از کف قابلمه س

سبک زندگی 3.3 3 نفر پاسخ دادند