نظر سنجی: استیو جابز یا بیل گیتسبیل گیتس محبوب تر است یا استیو جابز؟

مشاهد درصد پاسخ ها
herman  harandi

سبک زندگی 19 نفر پاسخ دادند