خوشمزه ترین چیپس ها به نظر شما کدومه ؟(میتونید چند گزینه رو انتخاب کنید )

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
غذاها 205 نفر شرکت کردند