سلام برای کار دانشجویی کدام برند لپ تاپ بهتره ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ارسلان  زمان پور
تکنولوژی 83 نفر شرکت کردند