رنگ مورد علاقه ی شما چیست ؟

مشاهد درصد پاسخ ها
ناشناس

رنگ مورد علاقه ی شما چیست ؟

سبز

زرد

ابی

قرمززیبایی و آرایشی 47 نفر شرکت کردند

کجا میره ؟

ناشناس

کجا میره ؟

-15

زیبایی و آرایشی

سادگی لیلا حاتمی

ناشناس

خاص ترین حیوان خانگی

ارسلان  زمان پور

خاص ترین حیوان خانگی نظرسنجی حیوانات خانگی

04

زیبایی و آرایشی

چه عصبانیی

ارسلان  زمان پور

چه عصبانیی

-12

زیبایی و آرایشی

ریمل ضدآب

ارسلان  زمان پور

سلام به مشاورین همیشه در صحنه ریمل که ضدآب نباشه مارک و قیمت بگین. اگه هم شبرازین آدرس مغازه هم بدین که برم بخرم مرسی از همتون ستاره بچینین

ریمل  ضدآبزیبایی و آرایشی 0 نفر پاسخ دادند

تیرگی پوست

نظرت  چیه

بهترین راه برای رفع تیرکی پوست چیست ؟

تیرگی پوستزیبایی و آرایشی 7 نفر پاسخ دادند

کدام کاشت ؟کاشت پودر یا کاشت ژلمشاهد درصد پاسخ ها
نظرت  چیه

کدام کاشت ؟کاشت پودر یا کاشت ژل
کدام کاشت ؟کاشت پودر یا کاشت ژل

زیبایی و آرایشی 5 نفر پاسخ دادند
بیشتر
بیشتر