نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

سیستم ابری

زمان بندی کارهای موازی با اجرای آزمایشی و تثبیت در سیستم ابری

چکیده

از انجا که موفقیت محاسبات ابری دیده شد، برنامه های کاربردی محاسبات موازی بیشتر و باعملکرد بالای در سیستم ابری اجرا شدند. این یک سیستم خدمت رسانی است. مکانیزم خدمت رسانی کار موجود،به صورت تثبیت شده برای حجم کار موازی بوده و به منظور بهبود عملکرد برنامه ریزی شده است. در این مقاله ،پس از معرفی،به دنبال یک اولویت بندی دو لایه مجازی در تجهیزات معماری برای تحکیم حجم کار موازی اقدام می کنیم. و ما یک کار موازی مبتنی بر الگوریتم تثبیت زمان بندی را انجام می دهیم. الگوریتم استخدام به صورت آزمایشی اجرا شده و حجم کار را در یک سیستم دو لایه ماشین های مجازی معماری تثبیت کرده است که به منظور افزایش محبوبیت الگوریتم FCFS بوده است. آزمایشهای گسترده براساس این آثار نشان می دهد که الگوریتم ما ،به طور قابل توجهی بهتر از FCFS بوده و حتی می تواند با عملکرد الگوریتم EASY که مبتنی بر زمان می باشد،مقایسه شود. هرچند نیازی نیست که کاربران برای ارائه برآورد زمان اجرای این کار اقداماتی داشته باشند. علاوه براین،الگوریتم ما اجازه می دهد تا استفاده  از پردازنده های با برآورد نادرست،کنار گذاشته شود  و تنها نیاز به اصلاح در FCFSاست. این برای برنامه ریزی های قوی در حجم کار موازی در سیستم ابری موثر می باشد.

کلید واژه ها :پردازش ابری:برنامه ریزی شغلی موازی ،تثبیت حجم کار

1-مقدمه:

به تازگی ،سیستم هایی برای محاسبات با کارایی بالاHPC در برنامه های کاربردی موازی رایج شده است که به طور عمده به دلیل استفاده آسان و مقرون به صرفه اجرا شده توسط الگوی رایانش ابری است. علاوه براین،زیرساخت به عنوان یک سرویس laas ارائه دهنده، در حال حاضر HPC را ارائه و برای بر نامه های کاربردی موازی اجرا می کند. برای یک ارائه دهنده ابری،دقت در زمان بندی کارهای موازی ارسال شده توسط کاربران ضروری است که به منظور تضمین کیفیت در خدمات QOS می باشد. روش برنامه ریزی کاری به طور گسترده استفاده شده و در آن پیاده سازی به صورت عادلانه انجام می شود. کاربران به طور مداوم،انتقال کار خود را براساس صف انتظار تخصیص منابع و یا الگوریتم FCFSدارند، که در آن پردازنده های فیزیکی مختص اجرا می باشند، که در شکل 1 نشان داده شده است. الگوریتم EASY متکی بر روند تعداد کار و براورد زمان اجرای کار است. با این حال زمان اجرا از یک کار در حال اجرا را نمی توان به خوبی برآورد نمود.

1-عوامل تصادفی در همه جا در یک شرایط موازی در طیف وسیعی از زمان در حال اجرا گسترده هستند.

2-ظرفیت منابع محاسباتی،پنهان بوده و در نتیجه برای کاربران، ناشناخته بوده و از این رو برآورد اجرا فراتر از فرد کاربر می باشد. برای آسانی این برآورد ممکن است زمان انتظار طولانی را داشته باشیم و احتمالا منجر به از دست دادن قسمت زیادی از CPU شده، در حالی که این براورد می تواند منجر به خطر شود. FCFSبه تنهایی نیاز به تعداد مشخص مراحل کار داشته و نیاز به اطلاعات زمان اجرای کار برای تصمیم گیری در برنامه ریزی دارد. اما آن با مشکل شدید قسمت قسمت شدن پردازنده همراه است. اگر در حال حاضر یک پردازنده نتواند الزامات کار را برآورده کند، بنابراین پردازنده های دیگر نیز بیکار باقی خواهد ماند. علاوه براین هردو FCFS و EASY براساس چرخه پردازنده بیکار ناشی از کار موازی خود در نظر گرفته شده اند. کار موازی اغلب شامل محاسبات،ارتباطات و مرحله هماهنگ سازی است. یک فرایند در یک کار موازی اغلب ممکن است برای داده هایی از فرایندهای دیگر باشد که در طول انتظار بوده و از پردازنده کمتر استفاده می کند. در این مقاله ما یک الگوریتم را با نام الگوریتم تهاجمی مبتنی بر تثبیت (ACFCFS) را ارائه نموده ایم که دستیابی به اهداف زیر را در نظر دارد.

1-حفظ نصب FCFSزمانی که پردازنده در دسترس است

2-براورد زمان عدم اجرای کار که نیاز نیست.

3-حمایت از کارهای انتقال داده شده که بخشی یا همه نیاز فرایندهای کار از پردازنده های اصلی بوده یا از طریق یک راه استاتیک و یا دینامیک ارائه شده است.

4-استفاده از چرخه CPU بیکار به طور موثر ناشی از کارهای موازی

5-تولید عملکرد مقایسه ای آسان

 

شکل1:مقایسه الگوریتم زمان بندی کار موازی الف:حالت سنتی ب: ارائه شده در این مقاله

ACFCFS را می توان در دو قسم مشخص تعریف نمود.

1-این جذب برای اجرای آزمایشی برای کارهای منتقل شده برای کاهش مشکل قسمت قسمت شدن پردازنده است. اجرای آزمایشی جهت پیداکردن احتمال استفاده از چرخه های CPU اماده کار بوده و آن یک نوع اجرا است که باید نواقص در قوانین برنامه ریزی شده از بین برود.

2-با استفاده از تثبیت حجم کار به موازات استفاده از چرخه های بیکار CPU ناشی از کارهای موازی می باشد. حجم کار موازی تثبیت شده، ترکیبی از حجم کار موازی در سرورهای مختلف با مجموعه ای از سرورهای هدف است که در جهت بهبود استفاده از منابع محاسباتی می باشد.

ما دولایه قسمت بندی پردازنده را براساس اولویت پیشنهادی برای سازماندهی ماشین های مجازی(VM) را جهت تثبیت حجم کار موازی در این مقاله ببراساط تحقیقات لیو و همکارانش در سال 2013را ارائه می کنیم. دو ردیف از ماشین های مجازی با اولویت CPU های مختلف وجود دارد که یکی با اولویت پردازنده بالا با پیش زمینه ای به نام VN و یکی با اولویت CPU کم با نام پیش زمینه VM وجود دارد. یک ماشین مجازی پیش زمینه و پس زمینه نیز به یک پردازنده فیزیکی وصل شده است. در این اولویت بندی دولایه معماریم جازی،از طریق آزمایش در ماشین های مجازی محاسباتی در حال اجرا برای کارهای مختلف موازی بوده و ما در بردارنده عملکرد تخریب کننده کم آن به مقدار 4%از کارهای درحال اجرا در پیش زمینه ماشین های مجازی و کارهای در حین اجرا در پس زمینه ماشین های مجازی هستیم که به طور موثر می تواند از ظرفیت رایانه باقیمانده از پیش زمینه VMS استفاده کند. براساس روش اجرای آزمایشی، و حجم کار موازی در روش تثبیت با حمایت اولویت بندی دولایه معماری ماشین های مجازی، سیستم برنامه ریزی کاری موازی در تصویر 1 نشان داده شده است.ACFCFS نیاز به کاربرانی برای تعیین تعداد فرایند و CPU استفاده شده برای برآورد فرایندها داشته و برنامه ریزی ACFCFS در دو ردیف VM اتفاق می افتد. بیشتر به طور خاص، FCFS و SMGF با هم کار می کنند که برنامه های کاری برروی  لایه پیش زمینه ماشین های مجازی و SMGF بوده که اجازه کار موازی کمتر را در فرایندها برای اولین بار در لایه پس زمینه می دهد. کار برنامه ریزی شده توسط SMGF اجرا می شود .در حالی که کار آزمایشی برنامه ریزی شده توسط FCFS برای اجرا به رسمیت شناخته می شود. نتایج ارزیابی نشان میدهد که ACFCFS به طور قابل توجهی بهتر از FCFS بوده  و تولید عملکرد قابل مقایسه ای را با برآورد زمان،جهت اجرای الگوریتم آسان براساس حجم کار موازی داشته است. علاوه براین الگوریتم ما اجازه می دهد تا استفاده از پردازنده برای براوردهای نادرست بوجود امده و نیاز به اصلاح در FCFS کاهش می یابد. ان موثر و قوی برای برنامه ریزی کار موازی در سیستم ابری است. در ادامه این مقاله به شرح زیر حرکت می دهیم. در بخش 2 به بررسی کارهای مرتبط می پردازیم. در بخش سوم ،ارائه تثبیت مبتنی  بر الگوریتم در دولایه معماری VM انجام می شود. در بخش 4ارزیابی نتایج و در بخش 5 نتیجه گیری این مقاله ارائه خواهد شد.

2-تحقیقات مرتبط

2-1روش برنامه ریزی کاری موازی سنتی

FCFS و EASY و گانگ به طور گسترده ای مورد بحث در زمان بندی الگوریتم های کار موازی در تحقیقات بوده است. این روش ها اساسی ترین بوده و اطلاعات زمان اجرای کار را براساس نیاز به تصمیم گیری برای برنامه ریزی ،ارائه می کند. اما هرسه آنها از قسمت قسمت شدن شدید پردازنده رنج می برند. برای IBM SP1 اجازه داده می شود تا کارهای کوتاه و کوچک توسط پردازنده های بیکار انجام شود ،تا این کار زودتر به نتیجه برسد. اما این ممکن است برای اجرا در پردازنده ها کافی نباشد. این مساله انجام کار را در FCFSجهت محافظت از برنامه ریزی ارائه می کند. برنامه ریزی در گانگ ،اجازه می دهد تا به اشتراک گذاری منابع در میان کارهای موازی متعدد به وجود آید. محاسبات ظرفیت یک پردازنده براساس برش زمانی برای به اشتراک گذاری در میان فرایندها است. الگوریتم برنامه ریزی گانگ،جهت مدیریت،تمام مراحل پیشرفت کار را در نظر دارد. به طوری که یک روند را انتخاب کرده و نیاز به برقرارری ارتباطظ با دیگر فرایندها دارد. برنامه ریزی گانگ به طور گسترده به دلیل محدودیت آن در عمل مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه براین FCFSکاربرد آسانی داشته و گانگ هم موفق به بررسی مشکل تخریب ناشی از کارهای موازی می شود.

2-2برنامه ریزی کاری موازی با اجرای آزمایشی

تبه و همکارانش ،پیشنهاد یک نمونه را جهت گسترش زمان بندی پایه مانند  را با آزمون ارائه نموده اند. در زمان بندی طولانی مدت،همه کارهای اجرا شده باید به پایان رسیده،قبل از اینکه متعهد برای اجرای طبیعی ان باشد. اجرای آزمون برای کار منجر به عدم شناسایی بیشتر شده و سرعت قبل از موعد مقرر به دلیل وجود اشکالات از بین می رود. آن برای کارهای حجیم بسیار موثر می باشد که شامل بسیاری از چنین نوع کارها یا بسیاری از کارهای کوتاه مدت می شود. اما بررسی زمانی به پایان می رسد که اجرای آزمون مشخص کند که مدت زمان اجرای آزمون چقدر است و علاوه براین بهبود عملکرد محدود و حتی تولید تخریب عملکرد را به دنبال داشته باشد. کارهای مشابهی در ترکیب اجرای آزمون و زمان بندی موجود انجام شده است. برخلاف این آثار،اجرای آزمایشی در این مقاله ممکن است براساس یک زمان خاص نباشد.

جدول1:امار در آثار واقعی

 

2-3برنامه ریزی کاری موازی در محیط های مجازی:

در محاسبات ابری،شابع ترین استفاده از چرخه های CPU بیکار است که برای انجام آن از طریق تلفیق سرور استفاده می شود. در این مرحله،بسیاری از تلاش های موجود با در نظر گرفتن برنامه ریزی برای برنامه کاربردی مانند سرویس وب است. برخی تلاش های دیگر در کارهای موازی در سیستم ابری تمرکز دارد. اما از نظر اعضا،با به اشتراک گذاری برنامه ریزی اقدام می شود. بررسی عملکرد یک مدل محاسباتات ابری توزیع شده براساس معماری EC2 که یک طرح برنامه ریزی گانگ می باشد، روش ما براساس تعاریف زیر متفاوت می باشد.

1-کار ما در فضای اشتراک گذاری متمرکز طرح برنامه ریزی به جای طرح اشتراک زمانی است.

2-کار ما از نظر ارائه از همان نقطه نظر می تواند موقتی باشد. بحث در مورد روش تغییر شکل کارکرد با کمک فناوری ماشین مجازی است. برخلاف برنامه ریزی مبتنی بر تثبیت،کار خود براین اساس قالب ریزی شده و سازه های شغلی برنامه ریزی می شود. کار قبلی ما که توسط لیو و همکارانش در سال 2003 ارائه شده بود،به تثبیت حسابهای برای برنامه ریزی اقدام می کند. اما نیاز به کمک مهاجرت کاری دارد که قابل اجرا در برخی موارد می باشد.

3-الگوریتم های زمان بندی

در این بخش ما اجرای آزمایشی و تثبیت را براساس الگوریتم های زمان بندی کار موازی توصیف می کنیم. ما برای اولین بار به صورت موازی روش تثبیت حجم کار ابداعی توسط لیو و هکاران را معرفی می کنیم و پس از ان یک الگوریتم پایه و تصفیه مورد بحث قرار می گیرد. فرایند تصفیه منجر به بهبود می شود.

3-1معماری دولایه مجازی برای شرایط موازی مبتنی بر اولویت تثبیت حجم کار

تکنولوژی مجازی سازی در سخت افزار فراهم کننده یک راه آسان برای استفاده جهت تثبیت حجم کار موازی در محاسبات ابری است. برای حجم کار موازی به منظور بهبود استفاده از CPU میزبان،در اینجا پارتیشن برای هرپردازنده به دو لایه ماشین مجازی در دو CPU مجازی متصل می شود که برروی پردازنده اصلی بوده و سپس این دو VCPU به دو VMS تخصیص می گردد. برای یک کار موازی،اجرای ان در زمان اجرا در هردو ردیف ماشین مجازی استفاده می شود. اگر هیچ CPU برای کنترل اولویت در ماشین مجازی وجود نداشته اشد که این به دلیل تعویض زمینه بین دو ردیف است. کاهش تعداد سوئیچ ها می تواند بهبود استفاده از پردازنده های میزبان را داشته باشد. بنابراین ما اختصاص سیستم های مدیریت را در یک ردیف با اولویت پردازنده بالا داریم و اختصاص ماشین های مجازی در ردیف دیگر با اولویت پایین CPU بوده است. ردیف ها با اولویت پردازنده بالا است که به نام لایه پیش زمینه FG و با یک اولویت CPU کم با پس زمینه BG نامیده می شود. در این زمینه،تعدادی از سوئیچ ها می تواند به طور قابل توجهی کاهش یابد . چرا که تنها پس زمینه VM با استفاده از چرخه های CPU در پیش زمینه مربوط به VM غیر فعال می باشند. براساس این اولویت بندی لایه ها در معماری مجازی،آزمایش در خوشه های کوچک نتایج زیر ار به دست می دهد.

1-متوسط از دست دادن عملکرد کار در حال اجرا در پیش زمینه بین 0.5% و 4% در مقایسه با شرایطی است که در حال اجرا در پردازنده به طور انحصاری می باشد. ما به سادگی از دست دادن را به عنوان یک مدل توزیع یکنواخت داریم.

2-هنگامی که یک پیش زمینه VM اجرا می شود،کار با استفاده از پردازنده ها بیش از 96% بوده و محاسبه یک VM به اجرا در لایه پس زمینه برای این کار در حال اجرا بوده است که در آن با توجه به تحمل تعویض پس زمینه بهره مندی به وجود نمی آید و پس زمینه VM شانس کمی برای اجرا دارد.

3-هنگامی که یک VM در پیش زمینه اجرا می شود،کار با استفاده از پردازنده های ضعیف بوده و کار در حال اجرا در پس زمینه VM به صورت عددی می تواند بخش قابل توجهی از منابع فیزیکی را اجرا کند. برای پس زمینه در فرایندکار،استفاده از چرخه های CPU بیکار بین 80% و 100%بوده و تقریبا شرح توزیع یکنواخت برای چند فرایندکار پس زمینه می باشد و مقدار آن بین 20 تا 80% بوده و می تواند مقدار μ=0.43  و δ=0.14 می باشد و این براساس مشاهدات معماری دولایه مجازی بوده و ما بحث در مورد الگوریتم های زمان بندی را در بخش های زیر داریم.

3-2الگوریتم پایه

3-2-1شرح الگوریتم

الگوریتم اساسی ما تحت معماری مجازی دولایه با نام محافظت از کار مبتنی بر تثبیت بوده است. ما با پاسخ CCFCFSبه طور محافظه کارانه آن را متمایز از نسخه هایی که بعدا در بخش 3-3 ارائه خواهد شد،می کنیم. در CCFCFS،برنامه ریزی در دوردیف و مفهوم اتفاق می افتد

1-استفاده از FCFS در برنامه ریزی کاری قابل اجرا برروی ماشین های مجازی پیش زمینه و استفاده از کوچکترین کارها برای استقرار تمام کارهای ممکن برروی ماشین های مجاززی پس زمینه است که یک اجرای آزمایشی را تجربه می کند.

2-برای حفظ خواص FCFS ،زمان بندی پیش زمینه در هردو کار در صف انتظار بوده و کار در حال اجرا در لایه پس زمینه در هنگم تصمیم گیری برای برنامه ریزی است

3-هنگامی که برنامه ریزی پیش زمینه برای انجام یک کار که در حال اجرا در پس زمینه ماشین های مجازی است،دو مورد زیر بوجود می آید.

الفاگر مقدار عددی پیش زمینه مربوط به ماشین های مجازی باشد،ماشین های مجازی همه بیکار می شود وتغییر اولویت های این پس زمینه از ماشین های مجازی بالا بوده و ،در حالی که تغییر اولویت های مربوط به پیش زمینه ماشین های مجازی پایین است

ب: در غیر اینصورت  کار در پس زمینه VM بوده و راه اندازی مجدد آن اختصاص به پیش زمینه VM دارد.به منظور استفاده از ظرفیت پس زمینه ماشین های مجازی،استفاده از SMGF برای برنامه کاری با پس زمینه ماشین های مجازی بوده است. این احتمال،افزایش یک کار را پس از اتمام در ماشین های مجازی پس زمینه را به دلایل زیر دارد.

1-کارهای کوچک به احتمال زیاد کوتاه خواهند بود. این به دلیل مشاغل طولانی اولیه بوده که اغلب در حالت موازی اجرا می شود که به منظور کاهش زمان اجرا است.

جدول 1نشان دهنده درصدی از کارها با اندازه های مختلف در چهار مرکز ابر رایانه معروف را دارد. این چهار مرکز شامل آزمایشگاه ملی لوس آلاموس (LAML)،مرکز نظریه کرنل(CTC)،موسسه سلطنتی فناوری سوئد(KTH) و مرکز ابررایانه سندیگو(SDSC) می باشد. آمر در جدول 1 اعتبار این پدیده را نشان می دهد.

2-در حال اجرا در پس زمینه مشاغل کوچک،ماشین های مجازی می تواند محاسبات منابع موثرتر را داشته باشد. شکل 2 مثالی از این وضعیت را ارائه نموده است. در شکل 2 ما فرض می کنیم که استفاده از پردازنده در فرایندهای J1،70% بوده و کاربرد CPU از فرایندها در J2 ,J3 هردو 100%است.

3-آساتر است که تغییر کار کوچک از لایه پس زمینه به پیش زمینه انجام شود. چرا که انها به احتمال زیاد با معیارهای واجد شرایط بوده و این پیش زمینه به صورت عددی برای ماشین های مجازی پس زمینه می باشد که بیکار هستند.

 

شکل2:مشاهده کارهای کوچک که به احتمال زیاد جزء کارهای کوتاه نیز می باشند.

 علاوه براین CCFCFS تنها یک کار را در پس زمینه VM اجرا می کند. اگر استفاده از پیش زمینه مربوط به VM کمتر از یک حد آستانه باشد. استفاده از یک VM یش زمینه می تواند براساس مشخصات کار پیش زمینه بدست امده و یا براساس سیستم نظارت زمان اجرا در یک مرکز داده باشد.الگوریتم CCFCFS  شامل دو زیر الگ.ریتم است مکه مسئول رسیدگی به کار ورودی و کر خروجی میباشد. وقتی یک کار وارد می شود ،یا کار در ماشین های مجازی پیش زیمنه تمام می شود،الگوریتم شماره 1 در برنامه کاری قابل اجرا در هردو لایه پیش زمینه و پس زمینه خواهد بود. وقتی یک کار پس از اتمام در پس زیمنه ماشین های مجازی قرار می گیرد،الگوریتم شماره 2 در برنامه کاری قابل اجرا در پس زیمنه خواهد بود.

3-2-2 مثال:

شکل 3-ب نشان دهنده یک نمونه از ccfcfs بوده و متناظر با FCFS در شکل 3-الف می باشد. اجازه دهید 5 پردازنده و 7 کار را در ابتدا اجرا کنیم. هرکار توسط n,t نشان داده می شود.  که در n تعداد پردازنده مورد نیاز و t زمان اجرای آن است. ما در ایتجا فرض می کنیم که یک کار با شاخص پایین تر زودتر از یک کار با شاخص بزرگتر تمام می شود. هرپردازنده در دوماشین مجازی به صورت لایه ای با علامت های fg و bg در شکل 3 نشان داده شده است. برای راحتی ما فرض میکنیم که فرایند به صورت یک کار تک فرایندی با استفاده 100% از پردازنده بوده و هرفرایند در یک کار چند فرایندی شامل استفاده از پردازنده کمتر از استانه بهره برداری می باشد. در زمان صفر و j1 در ماشین های مجازی پیش زمینه از p4 تا 5و j3 تا 5 است. FCFS برروی پس زمینه ماشین های مجازی از p1  تا 5 در SMGF مستقر شده است. ما با استفاده از یک فرایند ساده،مرتب سازی پس زمینه VM و پیش زمینه VM را انجام می دهیم که به عنوان یک تابع کار در الگوریتم شماره 2 نشان داده شده است

این فرایند،منطبق بر VM پس زمینه است که به احتمال زیاد مصرف پردازشگر بالایی را داشتهکه برای VM پیش زمینه به احتمال زیاد استفاده از پردازنده ،احتمال کمتری دارد. در زمان 5،j1,J2 سیستم را ترک می کنند. J2 در FCFS برروی برنامه ریز ی درسیستم های مدیریت پیش زمینه از p2 تا 5 بوده  و j7 در SMGF براساس برنامه ریزی پس زمینه ماشین های مجازی از P4 تا 5 بوده است. در زمان 10 J2,J4 سیستم را ترک می کنند. به طور مشابه،J3 در p2 تا 3 منحصرا در طول زمان 0 تا 5 اجرا می شود و J3,J6 با FCFS در ردیف زمینه اجرا می شود. برای J3 ،آن می تواند از پس زمینه ماشین های مجازی به پیش زمینه آن منتقل شود که در پردازنده اصلی با اولیت بندی این اتفاق می افتد. در زمان J3 و 15 از حرکت سیستم ،J7 یک پس زمینه از ماشین های مجازی ارز پردازنده های اصلی ان را دارد و سپس راه اندازی مجدد ماشین های مجازی از پیش زمینه بوجود می آید.

3-3الگوریتم تصفیه شده

در CCFC،استراتژی برنامه ریزی در لایه پیش زمینه براساس FCFSمی باشد. این روش منجر به تکه تکه شدن پردازنده در حالت VM می شود. بهبود در استفاده از ماشین های مجازی پیش زمینه در طراحی الگوریتم تحت معماری دولایه VM است. در این بخش یک نسخه تهاجمی از  CCFCFS اجرا می شود. بعنی براساس آن اولین خدمات ارائه می شود.

الگوریتم1:CCFCFS- ورودی کار-FGدر خروجی کار

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر