نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم : یک مطالعه کوتاه مدت.

رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم : یک مطالعه کوتاه مدت.

 

چکیده:

 در نظریه یادگیری اجتماعی فرض می کنیم که یکی از راه های مهم این است که افراد یاد بگیرند که چگونه رفتار کنند و مشاهده و مدلسازی رفتار دیگران انجام می شود. ما مطالعه کوتاه مدت را با استفاده از چند منبع در 183 بازیکن هاکی روی یخ نوجوان که متوسط آنها 29/13 سال است را در قالب 16 تیم انجام داده ایم و بررسی اثرات سه پارامتر را که شامل (مربیان تیم، بازیکنان تیم، پدر و مادر) بر روی پرخاشگری آنها به عنوان  متغییررا انجام داده ایم. ما آزمایش مدل را که در آن پرخاشگری در دقایق آخر بازی از دید داوران اندازه گیری می کنیم.  سپس کنترل سطح این دیدار، پرخاشگری در سطح این تیم در سطح رهبری تحول گرا و پخش پرخاشگری را بررسی می کنیم. همگام با نظریه یادگیری اجتماعی یافته ها نشان می دهد که مدل رفتار اجتماعی رهبران تحول گرا برای اعضا تیم لازم است.

کلید واژه ها : پرخاشگری- هاکی روی یخ- نظریه یادگیری اجتماعی- رهبری تحول.

1- نظریه یادگیری اجتماعی و پرخاشگری:

نظریه یادگیری اجتماعی (بندورا 1977 – 1973 ) پیشنهاد می کند که پرخاشگری نیابتا از طریق مشاهده آموخته شده و تعامل با مدلها را دارد. با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی، هنگامی که مدل جوانان به عنوان شاهد به عنوان مثال پدر و مادر، همسالان، معلمان، رفتار های خاصی را در موقعیت های اجتماعی ذرند، آنها به احتمال زیاد آماده یادگیری چنین رفتارهایی هستند. این آیا آنها این رفتار را انتخاب می کنند بستگی به فرد و شرایط محیط او را دارد. ارتباط پیش بینی های مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی در تحقیق بر روی پرخشگری نوجوان است. (دیشیون و اسپار کلن، اندروز و پترسون 1996 ) خشونت خانوادگی به عنوان مثال پرخاشگری در محل کار (گلومب و لیائو 2003 ) و پرخاشگری ورزشکاران ( کریگر 2007 ) می تواند شامل رفتار کلامی و رفتار غیر کلامی باشد. رفتار فیزیکی می تواند شامل حملات فیزیکی باشد. (اندرسون و بوشمن2002 ) مطالعه حاضر در مورد چگونگی نظریه یادگیری اجتماعی و رابطه آن بین رهبری و پرخاشگری فیزیکیرا بر روی نوجوانان تیم هاکی روی یخ انجام شده است.

2- رهبری تحول گرا و پرخاشگرا :

نظریه یادگیری اجتماعی به نظریه پردازی در رابطه با رهبری تحول گرا و رهبری نفع اجتماعی می پردازد (براون و تریونیر 2006 ) براساس تحقیقات قبل توسط باس و همکارانش در سال 1998 استدلال کرده اند که رهبران تحول به یادگیری ارزشهای اخلاقی و رفتار های اخلاقی را یاد بگیرند. در ماهیت این چهار رفتار که رهبری تحول ممکن است آنرا توضیح دهد می باشد و چرا که رهبران به طور مداوم در این رفتار ها درگیر خدمت به عنوان الگویی برای رفتار اجتماعی می باشند ( باس و استدلمیر 1999 ) و احتمال به حداقل رساندن رفتار پرخاشگرانه را به دنبال دارد. اول رهبران تحول گرا کار درست را انجام می دهند به عنوان مثال نفوذ آرمان که توسط رفتار اجتماعی مدل سازی می شود. (آولیو 1999 ) (سیمولا و بارلینگ 2010 ) (بارلینگ و راپیترو پاکی 2002 )

دوم : این رهبران انتظارات بالا به عنوان مثال انگیزش برای الهام را برای عملکرد و رفتار غیر تهاجمی را دارند.

سوم : رهبران تحول گرا چالشهای فکری متفاوتی دارند که شامل طرح این پرسش می شود رفتار مهاجم مناسب است یا نه به عنوان تحریک فکری. در نهایت این رهبران از نیاز های فردی آگاه بوده اندکه با در نظر گرفتن خود فرد می باشد. در مجموع رهبران تحول گرا جهت گیری نفع اجتماعی به سمت گروه خارج از اعضاء گروه دارد. هنگامی که افراد گروه در این جهت گیری ممکن است که به شدت عمل کرده و با توجه به زمینه ورزش تیم در برابر هرتیمی حریف قرار بگیرند و حمله کنند. برخی از همایت های تجربی نیز در میان نمونه های بالغ وجود دارد که با داشتن یک رهبر تحول گرا با سطوح پایین تر از ارتباط وجود دارد که دنبال پرخاشگری نبوده و رفتار اجتماعی را دنبال می کنند. (بوداسکوف و مکنزی 2006 ) یک بررسی نشان داده است که سپس از کنترل صفت پرخاشگری افرادی که سرپرست خود را به دلیل داشتن چذابیت بیشتر بودند به عنوان رهبر تحول مورد استفاده قرار داده اند تا استفاده از پرخاشگری کلامی در آنها کاهش یابد. (هپ و ورث و تولد 2004 )، اخیرا آبدوان و لدوینو 2006 ) نشان دادند که رهبری اجتماعی کاریز ماتیک به عنوان رهبری فرهمند با مدل رفتار مشخص اخلاقی با سطوح پایین تر فردی  همراه بوده و انحراف سازمانی در گروه های کار را به وجود آورده است و در این رابطه با مقداری هخوانی میان اعضاء گروه مرتبط بود. رهبری تحول گرا شواهد تجربی موجود به ما اجازه می دهد تا پیش بینی کنیم که مدل رهبران تحول گرا با رفتار بدون پرخاشگری بوده است و این به نوبه خود سطوح پایین تری از تجاوز را به دنبال خواهد داشت. رهبری در سراسر این زمینه از جمله تیم های سازمان یافته ورزشی بررسی شده است (هاپیتیون ، بارلینک 2007 ) و (ولف و همکاران 2005 ) در بازی هاکی روی یخ پرخاشگری زیاد است و مکرر ایین رفتار مربیان و همسالان و پدر و مادر می توان آنرا دید. در بخش بعدی ماتوسعه فرضیه توصیف چگونگی تاثیر این رفتار بر عوامل اجتماعی رفتار مختلف بررسی می کنیم.

1-2 : تاثیر مربیان :

اگر رهبری تحول به طور مستقیم در بازی هاکی مورد بررسی قرار نمی گیرد اما داده های موجود نشان می دهد که سطح کم رفتار های مربی در رهبری تحول با سطوح بالاتری از پرخاشگری در ورزش همراه است. (بردمیر و گارند 1995 ) نشان داده اند که هنگامی که بازیکنان از فکر مربیان خود حمایت می کنند. امکان برنده شدن بالا می رود که این در تضاد و با هسته مولفه های رهبری است که به احتمال زیاد پرخاشگری در برابر مخالفان می انجامد. در مطالعات اثرات رهبری تحول در پرخاشگری تیم حاکی یک موضوع مهم در سطح مناسب از تجزیه و تحلیل وجود دارد. که در آن رهبری باید مفهومی و عملیات باشد.

(یامارینو و ذییونه 2005 ) در مطالعات حاضر ارزیابی رهبری به عنوان یک فعالیت جانبی در سطح تیم مورد تجزیه وتحیل قرار می گیرد. مطالعات رهبری در تیم نشان می دهد که گرایش به ارزشها، نگرشها، و رفتارهای رهبری لازم است. در بسیاری از سازمان های مبنی بر کار تیمی یک ضرورت علمی در مطالعه رهبری به عنوان یک پدیده جمعی به حساب می آید به ویژه زمان که رهبری غیر رسمی تعریف شده و توسط رهبران متعدد اجراء می شود. (پیرش و کرنگر 2003 ) رویکرد ما برای مطالعه پدیده های سازمانی است با حساسیت بیشتر با زمینه که  درآن وجود دارد. (جونز 2006 ) (روسو2001 )  در ورزش های سازمان یافتهف به طور فراینده ای اشتراک بین مربیگری ، سرمربی و دستیار مربی وجود دارد با این حال مربیان گاهی اوقات از نوع بازی ها راهی نبوده و علاوه بر این ممکن است در خواست تجزیه نظری در رابطه با بازیکنان بنا به دلایل مختلف داشته باشد. این شرایط فرصت را برای دیگر مربیان به منظور توسعه و نفوذ در تیم را فراهم می آورد. بنابراین ارائه یک رهبری در این زمینه لازم بوده و یا باید به اشتراک گذاشته شود و یا در طول زمان به عنوان یک فعالیت جمعی توسعه داده شود. همگام با این آوولیو و موری و یرنگ در سال 2003 نشان دادند که گروه رهبری در می تواند یک سبک تحول را به نمایش بگذارد از دیدگاه اجتماعی (بلو 1964 ) رهبری محصول تعامل اجتماعی است.

(فلچر و کافر 2003 ) در یک تیم ورزش بازیکنان از مکانیم های اجتماعی اولیه بهره می برند و که در مجوع در مربیان منجر به الهام بخشی و ایجاد انگیزه و انتقال آن به بازیکنان می شود. هنجار های مربوط به راه های مناسب در طول زمان به وجود آمده است و در مجموع به وجود آمده است و در مجموع در میان مربیان و تیم ابلاغ می شود. اگر چه پژوهش مفهومی و تجربی رهبری به نتایج گروهی منجر می شود. مطالعات هنوز به بررسی اثرات رهبری تحول جمعی در پرخاشگری است. براساس یافته هایی که نشان می دهد رهبری تحول پرخاشگری فردی را در گروه کاهش می دهد فرضیه های در زیر ارائه شده است. ( براون، تروینو 2006 ) (هپ و ورث و تولد 2004 ) این فرضیه ها به صورت یک مدل غیر پرخاشگرانه بوده است.

فرضیه1 : رهبری تحول منفی در تیم و حمایت آن با پرخاشگری مرتبط است.

فرضیه 2a : رهبری تحول منفی در تیم به پخش  پرخاشگری مرتبط است.

فرضیه 2b : رهبری تحول منفی در تیم با پرخاشگری مرتبط است.

2-2 : تاثیر گروه همتایان :

از دیدگاه یادگیری اجتماعی، هنجارهای رفتاری در طول زمان توسعه یافته و تقویت این هنجار از طریق فعالیتهای اجتماعی و تعامل اجتماعی می باشد. (هریس 1995 ). این فرایند با تجربه مستقیم و نیابتی از پاداشها و مجازات تکمیل شده است. (بندورا 1973 ) از طریق این فرایند نگرش اعضاء گروه به شکل مناسب از رفتار از جمله پرخاشگری می تواند به اشتارک گذاشته شود. بنابراین مفهوم پرخاشگری تیمی را به عنوان یک مالکیت واحد در نظر می گیریم (کوزولوبیگی و کلایل 2000 ) مطالعات پرخاشگری در طیف وسیعی از سازمان (محل کارف مدرسه، ورزش) به طور مداوم انجام شده است که برای پیداکردن افراد پرخاشگر می باشد. هنجار های مثبت، نگرشها و رفتار در گروه های اجتماعی است. به همین ترتیب تیم حاکی توسعه هنجار های جمعی را در مورد چگونگی بازی کردن رفتار مناسب نسبت به مخالفان را در پی دارد. (لوگیت ولیت 2001 ) (هی و لیث 2007 ) می توان اشاره کرد که مطالعات متعددی نشان داده است که ورزشکاران در معرفی هنجارهایی و ارزشهای پرخاشگرانه قرار دارند و بیشتر احتمال دارد که آنها را نقطه نظر مشابهی در نظر بگیرند.

فرضیه3 :

 پرخاشگری تیم به پرخاشگری فردی مرتبط است. در حالی که مطالعات اخیر نشان می دهد که رهبری تحول منفی به پرخاشگری مربوط بوده رهبری تحول را در پرخاشگری فردی تحت تاثیر قرار می دهد این فرآیند ممکن است به موجب رهبری تحول انگیزه گرا و الهام بخشی باشد که موجب به وجود آمدن اعضاء فردی برای شرکت در رفتار های اجتماعی می باشد که به طور مستقیم است و به صورت غیر مستقیم می توان گفت که موجب آن رهبران تحول ایجاد انگیزه و الهام بخشیدن به هنجار های گروه بوده و به نفع رفتار اجتماعی شده و به نوبه خود رهبر به صورت هنجارهای رفتاری افراد را تشویق به شرکت در رفتار اجتماعی می کند. اگر چه مطالعات موجود از ارتباط مستقیم حمایت می کند. ( تولدو هپ و ورث 2004 ) و اثرات غیر مستقیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. (براون و تروینو 2006 ). تحقیقات در مورد چگونگی رهبری تحول با فرایند های گروه در دهه گذشته یافته است (یامارینو و همکاران 2005 ) مطالعات رهبری به بررسی اثرات رهبری در مدلهای واسطه در سطح رفتار فردی در گروه استفاده شده اند (چین و بلیس 2002 ) مطابق با این مفهوم استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی، فرضیه ما این است که تیم پرخاشگری در رابطه بین مربی تیم و پرخاشگری است. این مدل در شکل شمار1 ارائه شده است.

فرضیه 4 :

پرخاشگری تیم بر رابطه بین مربی تیم با رهبری تحول گرا و فرد پرخاشگر است.

3-2 : تاثیر پدر و مادر :

در زمیه ورزش نوجوان نگرانی در حال رشد است ( ون دن و نیوون هوف 2005 ) که در مورد شیوع و اثرات رفتار والدین بر نگرش و رفتار تحول رهبری بررسی می کنیم ( بوپد 2003 ) مفهومی مرتبط با رفتار های رهبری تحول پدر و مادر با شیوه های خوبی وجود دارد. آنها اشاره کرده اند. که مدیران تعیین اهداف و استاندارد های عملکرد را انجام می دهند اما به صورت انتقادی یا قضاوتی یا پرخاشگرانه است. که پدر و مادر هم شبیه به این مجموعه ای محدودیت ها و قوانین را داشته و اعمال نظم و انظباط را انجام می دهند. استدلال می کنند که حتی پدر و مادر در یک نقش رهبری رسمی در محیط های سازمان یافته را برای فرزندان خود به وجود می آورند آنها هنوز ممکن است اعمال نفوذی قوی بر رفتار کودکان خود را داشته باشند.

گوته وهی 2002 ) پدر و مادر تشویق کردن، حمایت، نظم و انظباط را به وجود می آورند و بر فرزندان محبت کرده تامدتی  از احترام  به دیگران را داشته باشد تا در نهایت حسن پرخاشگری را کاهش دهند (برندگی، ویتارو، ترمبلی ولاووی  2001 ) ( وایان و کارلو 2002 ) علاوه براین مطالعات روابط نوجوانان با بزرگسالان مهم بوده است. (جن- پرتو 1998 ) فرضیه ها این است که رفتارهای رهبری تصویب شده توسط این مدل در رفتار پرخاشگرانه کم بازیکنان نقش خواهد داشت.

فرضیه 5 :

رفتار های رهبری تحول بر بازیکن بزرگ و با نفوذ غیر از مربی تیم می تواند مربوط به صحه گذاشتن بر رفتار پرخاشگرانه باشد.

فرضیه 6 :

رفتار رهبری تحول از خود بازیکنان با نفوذ به غیر از مربی تیم در پخش رفتار پرخاشگرانه

3- روش :

1-3 : زمینه مطالعه : بازیکنان و مربیان و والدین و سر پرستان یک تیم یکی از شهرستان های کانادا بوده است. این لیگ دسترسی گسترده به ورزش را دارند و سپس زمینه های اجتماعی و اقتصادی و مهارت را دارند. یک فصل متشکل از 17 تیم در دولیگ شرکت کرده اند در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرند.

2-3 :

طراحی و روش های تحقیق :

طراحی تابلو درگیر در دوره زمانی انجام می شود. زمان اول اشاره به دوره از آغاز تا نقطه میان فصل که از اکتبر 2003 تا ژانویه 2004 می باشد. نظر سنجی در نقطه میان فصل بهد تکمیل می شود. زمان 2 به دوره ای اشاره دارد که از نقطه میانی تا پایان فصل بوده است که  از ژانویه 2004 تا مارس 2004 بوده است و بازیکنان به طور متوسط در این دوره بازی با 3/3=SD انجام داده اند در طول مدت زمان 1 بوده و به طور متوسط در طول بازی دوم 54/13 بازی 18/4 = SD را انجام داده اند.  تیم های شرکت کننده مبلغ 300 دلار جهت ثبت نام در مسابقات هاکی پرداخته اند. مشارکت داوطلبانی یعنی اجازه یعنی اجازه از والدین برای همه بازیکنان گرفته شده اند. و از بازیکنان خواسته شده است که اتاق پانسمان تیم را تکمیل کنند. بازیکنان پرسشنامه حضور داشته اند.  به طور همزمان مربیان یک بررسی کوتاه را نجام داده اند. والدین یا سرپرستان نیز در یک بررسی کوتاه انجام داد. و از طیق پست به پژوهشگران ارسال نموده اند.

3-3 : شرکت کنندگان :

16 تیم شامل 248 بازیکن که 211 بازیکن در پرسشنامه جواب دادند که %96 آنها مرد بوده است. 327 نفر والدین و یا سر پرست با نرخ %75 پاسخ داده اند و 48 نفر مربی با نرخ %91 نظرسنجی را تکمیل کردند. از این تعداد 183 بازیکنان اطلاعات قابل استفاده ای را ارائه نمودند و سال M=13/39  ، محدوده سنی 11-15 سال و مدت زمان بازی حرفه ای 54/6 سال بوده است. به طور متوسط دو تیم که شامل 14 بازیکنان به غیر از دروازه بان و مربی است

3-4 اقدامات :

3-4 -1 پرخاشگری بازیکن :

دقایق پنالتی در یافت شده توسط بازیکنان برای موارد نقض در طول بازی به عنوان بازیکن پرخاشگر شناخته می شود پنالتی ها شامل حذف موقت بازیکنان مختلف از باز می شود. در پایان فصل مسئولان بازی مدارکی را جهت ارائه دارند این مدارک شامل اطلاعات در مورد فهرست تیم، افراد، عملکرد در تیم تعداد و مدت زمان مجازات آنها می باشد. پنالتی ها توسط داوران تشخیص داده می شوند همگام با مطالعات دیگر با استفاده از فرمان پنالتی ها به عنوان یک مجوز برای پرخاشگری انجام شده است و بوشمن و ولز 1998 مجازات به عنوان تهاجمی و غیرتهاجمی بودن می باشد. مجازات ها برای تخلفات انگیزه ای برای تخلف نکردن در نظر گرفته می شود. از لحاظ فیزیکی مجروح کردن حریف با اینکه کلاه ایمنی در سر دارد می تواند دو امتیاز برای شخص داشته باشد اگر یک داور معتقد باشدکه قصد آنها آسیب به حریف بوده است. یک ضربه پنالتی را در طول 15 دقیقه اعمال می کند. در مقابل مجازات های غیر تهاجمی برای تخطی از قوانین فنی ازریابی شده است جدول 1 طبقه بندی مجازات و وقوع آنها را در میان بازیکنان را در یک فصل نشان می دهد معیار متغیر از تقسیم تعداد کل دقیقه های تهاجمی مورد بررسی و محاسبه نسبت به تعدادی از بازیکنان در مدت زمان دو بازی انجام می شود. نرخ در سطح فردی قابل مقایسه با پخش پرخاشگری می باشد.

3-4 -2 رهبری تحول گرایی مربی:

یک نسخه سازگار از مقیاس جهانی تحول تحول رهبری استفاده شده است (کارنر و وارینگ و هن 2000 ) که برای اندازه گیری رهبری مربی استفاده مورد استفاده قرار می گیرد این اندازه گری به طور خلاصه کمی تغییر کمی تغییر داده شده و جهت تناسب با ما مطالعه تنظیم شده است. بازیکنان دارای بیشترین تا شیراز طرف مربی بر نگرش خود و شناسایی درگیری های بازی حاکی را دارند. α=80) )

3-4-3 : رهبری پدر و مادر یا بزرگسالان :

از بازیکنان خواسته شده برای شناسایی فرد بالغ به جز مربی که دارای بیشترین تاثیر بر نگرش آنها می باشد. را شناسایی کنند. α=./84) )

3-4-4 : پرخاشگرای تیم :

پرخاشگری تیم در طول مدت زمان دو بازی با جمع کل دقیقه های جریمه در هر تیم و تقسیم بر تعداد بازار آن تیم در طول مدت زمان دو بازی است.

3-4-5 : حمایت از پرخاشگری :

مربیان یا والدین یا سرپرستان سه نوع پاسخ را از بازیکنان و یا فرزندان خود را در رابطه با پرخاشگری در بازی را ارائه نمودند. آتیم ها عبارتند از 1- حرکت فرزند در بازی خوب بوده است. 2- حرکات فرزندان من قابل قبول بوده باید حریف بررسی شود 3- به فرزندم تبریک می گویم که خشن بازی کرد.

این سه پارامتر از صفر یعنی کاملا مخالفم تا 5 یعنی کاملا موافقم اندازه گیری شد تحلیل این نتایج نشان می دهد که در مورد یک عامل خاص %66 واریانس نشان داده شده است که در مورد پدر و مادر ها بوده است واریانس مربیان %65 نشان داده شده است.

خانواده ها :                           M=./7

مربیان :                               M=./7

و اعتبار نتایج برای پدر و مادر 0/72  و برای مربیان %65 می باشد.

3-4-6 : پرخاشگری قبلی :

5-3 : جمع آوری اطلاعات :

مفهوم رهبری تحول مربی تیم حمایت مربی تیم پرخاشگری و پرخاشگری تیم به عنوان اساسی در نظر گرفته شده است برای اینکه به صورت آماری بتوانیم این متغییر ها دجمع آوری کنیم محاسبه همبستگی درون خوشه ای (ICCS) برای این متغیر ها لازم است. براساس مباحث نظری درباره ی رهبری جمعی از تیم ها استدلال می کنند که رده بندی بازیکنان تحت نفوذ مربی بوده و رای سایر مربیان تاثیر گذار نیست امتیاز ها برای مربی تیم به شرح زیر می باشد F(15,18)=2/83  ,         (Iccc1)=./14  ،       p<./..1 و Iccc2=./65 طبق قرار داد ICC(2) باید مقادیر ./7 یا بالاتر را جهت رضایتمندی کسب کند و در این مورد ارزش ICC2 نسبتا پایین تر است که ممکن است به علت حجم کم می تواند باشد برای رهبری تحولی مربی تیم در باره زمانی بین

0/96,0/74 نتیجه بیش از 0/7 است. همچنین مربی تیم همایت از پرخاشگری را به عنوان یکی  ساختار در گروه با مولفه های زیر دارد.   F(15,46)= 1/22 , Icc(1)=0/07  Icc(2) = 0/19   ,    P>0/05  ,

است. به سه دلیل Icc(1) است اول ارزش مقدار اندازه گروه ها برای مربی تیم در همایت از پرخاشگری (0/93) دوم ماهیت موارد ممکن است از لحاظ اجتماعی مثبت تلقی شود. سوم نسبت F بیشتر از یک است. در نهایت پرخاشگری تیم با مقادیر F(15,225)=3/19  ,   Icc(1)=0/13  و ICC(2)=0/68  , P<0/001 که واریانس معنی داری را به نمایش گذاشته است.

4- نتایج :

جدول 2 آماتور توصیفی و همبستگی مرتبط صفر را برای متغییرهای مورد مطالعه نشان می دهد. تفاوت P>0/05 بین سطوح پرخاشگر در زمان 1 و 2 وجود دارد که براساس نظرسنجی از بازیکنان بوده است. اکثر بازیکنان توسط نظر بزرگسالان تحت تاثیر قرار گرفته اند که %65 آنها از طرف پدران و %16  از طرف مادران و بقیه از طرف دیگران بوده است که نشان می دهد به طور متوسط پدر و مادر به عنوان بزرگسالان اولیه به غیر از مربی تیم الگوی مناسبی بوده است.

 

4-1 : TFL مربی و تایید پرخاشگری :

فرضیه 1 :

برای تست این که آیا مربی تیم رهبری تحولی را به طور منفی با تایید اعمال پرخاشگری در ارتباط قرار داده است ما ارتباط بین گزارش مربی را با کل گزارشهای مربیان دیگر مقایسه نموده ایم ارتباط قابل توجهی وجود دارد. (N=16 , P<0/01 , r= -0/71 که پشتیبانی از این را می کند که احتمال دارد استفاده از پرخاشگری وجود داشته است.

4-2 TFL مربی و پرخاشگری تیم و پخش پرخاشگری:فرضیه 2-4

به منظور آزمون مدل متغییر پرخاشگری ملاک است و با استفاده از روش های توصیف شده توسط کنی ، کاشی و بلگر در سال 1998 اقدام می کنیم برای هر مرحله در تجزیه و تحلیل که در آن 2 بازیکن همزمان پرخاش کردند به عنوان متغییر وابسته در نظر می گیریم جدول 3 را ببینید وین معیار مربی تیم است که (P<0/01 ,  Y=-0/56 که نشان دهنده رهبری تحول منفی با متغییرهای مربوط است اولین معیار رهبری تحول مربی تیم است که مقادیر y=-0/11 و P<0/001 است. هردوباهم از فرضیه 2A و  2B حمایت می کند. معیار سوم در پرخاشگری تیم مرتبط با داده های روبه رو می باشد. Y=0/71 و P<0/001

 نتایج نشان می دهد که رهبری تحول مربی تیم نسبت به پرخاشگری با مقادیر P>0/05 ,  y=-0/27 است اما رابطه بین پرخاشگر تیم و پرخاشگری بازیکنان با مقادیر y=0/58 و P>0/05 است.

4-3 TFL والدین : صحه گذاشتن بر پرخاشگری ، پخش و پرخاشگر: فرضیه 5 و 6 :

ما همچنین آزمایش کردیم که آیا رهبری تحول پدر و مادر در تاثیر منفی براعمال پرخاشگری دارد. فرضیه5 ارتباط معنی داری بین نمرات پدر و مادر رهبری تحولی را نان می دهد.

(P<0/05,r=-0/2) بحث ما بیشتر پشتیبانی رهبری تحول است. که احتمال دارد. پرخاشگری را تایید کند. هنگامی که پدرو مادر به عنوان یک متغییر پیش بینی کننده سطوح فردی در مدل واسط گنجانده شود از نظر آماری در مدت زمان دو بازی این تجاوز محسوب نمی شود. (P>0/05,λ=-0/08) .

5- : بحث و نتیجه گیری :

ما یک مدل واسطه را طراحی می کردیم تا برای تاثیر و مدل نقش متفاوت بزرگسالان در بازیکنان را به خود اختصاص داده و در رابطه با بازی هاکی روی یخ اجرا شود داده ها پشتیبانی قوی برای یک رابطه منفی بین تحول رفتار های رهبری و پرخاشگری ارائه نموده. علاوه براین این مدل نشان داد که رابطه بین رهبری و مربیان توسط پرخاشگری وجود دارد. سکه نشان می دهد که رهبران تحول گرا به طور غیر مستقیم در گروه های اجتماعی برجسته توسط پرخاشگر تحت تاثیر قرار می گیرند اگرچه همبستگی مرتبط صفر بین رفتار های رهبری آنها و پرخاشگری بازیکنان ارتباط معنی دار وجود دارد رهبری در این مدل وارد شده است این نتایج گسترش درک ما را از رابطه تحول رهبر افزایش داده و پرخاشگری را از چند راه سهم نشان می دهد. اول از دیدگاه ها یا دیگری اجتماعی که در آن رهبران تحول رفتار اجتماعی مدل را از طریق کلمات اعمال می کنند (براون و همکاران 2005 ) همگام با این و در همایت از فرضیه 1 و 5  پخش گزارش از مربی و پدر و مادر و رهبری تحولی آنها حمایت پدر و مادر از پرخاشگری گزارش شده است به عبارت دیگر مربیان و پدر و مادر پرخاشگری را تایید می کند نتایج همایت از استدلال یادگیری اجتماعی را برای نتایج اصلی نشان داده است (کریسی و ترنر 2008 ) دوم نتایج ما نشان می دهد که چگونگی یک ارتباط منفی بین رهبر تحول گرا و پرخاشگری درگروه ممکن است پدیدار شود. در این مدل رفتار های رهبری بازیکنان را تحت تاثیر مستقیم قرار داده که پشتیبانی از تحقیقات قبلی را در پی دارد ( تولر، هپ و ورس 2004 ) با این حال گسترش این تحقیق اثرات رفتار های بعدی تحول مربیان را در کل پرخاشگری تیم نشان می دهد که به نوبه خود تاثیرگذار است. در این مفهوم نتایج ما جداسازی شده که از طریق بزرگسالان و همسالان به طور همزمان بوده است. در روش مشابه تحقیق در مورد ایمنی نشان داده است که سرپرستان یک اثر غیر مستقیم بررفتار ایمنی کارکنان از طریق استاندارد های لازم وجود دارد ویژگی های منحصر به فرد حاکی روی یخ نوجوانان توضیح می دهد که چرا یک ارتباط غیر مستقیم بین رهبری مربی تیم و پرخاشگری وجود دارد. در بازی های تیمی مربیان معمولا مسائل مربوط به عملکرد کل تیم بررسی می کند. با توجه به محیط های فیزیکی بازی ها و شیوه بازی مربیان چند فرصت محدود برای مکالمات محرمانه با بازیکنان دارند. برای مثال اگر در طول یک بازی بازیکن بازی خشنی را داشته باشد. آن از طرف مربی رسیدگی شده و به بازیکن اخطار داده می شود. و ممکن است به بازیکن اخطار به صورت پیام ابلاغ شود. سپس از شنیدن این پیام از طرف بازیکن ممکن است کسب تهاجم کمتر را در بازی اعمال نماید. به نوبه خود پس از تماشای همه تیم ها خود در میان بازی اشخاصی که روی نیمکت نشسته اند ممکن است بیشتر تحریک شوند. به این ترتیب رهبری تحول مربی در بازی حاکی روی یخ ممکن است هنجارهای پرخاشگر را تحت تاثیر قرار داده و به نوبه خود بر رفتار فرد و پرخاشگر تاثیر بگذارد سوم که بر خلاف فرضیه ما است.

پدر و مادر رفتارهای رهبری تحولی بازیکنان را ندارد. بنابراین پرخاشگری برای نفوذ رهبری مربیان لازم است.سه عامل مرتبط ممکن است وجود داشته باشد. اول اکثر تحقیقات قبلی را در پیش بینی پرخاشگری افراد به صورت متمرکز تحت تاثیر قرار می دهد هنگامی که به طور همزمان تاثیرات اجتماعی مختلف به عنوان مثال مربیان، والدین و همسالان در یک مدل چند متغیره تاثیرات اجتماعی قابل توجهی داشته اند.

در این مفهوم مدل در این مطالعه جهت دستیابی به محیط بیشتر در راستای اعتبار مدل های نفوذ اجتماعی بوده و آنها را به عنوان نشان دهنده نقش های متعدد و در جهان اجتماعی افراد دارد. دوم سازگار با عملکرد مدل در نظریه یادگیری اجتماعی،ناشی افراد که در این مطالعه 13 سال بود ممکن است تاثیر پدر و مادر بر رفتار کودک را محدود کند همانطور که در کودکان وارد مرحله نوجوانی می شوند ممن است تاثیر مستقیم پدر و مادر به عنوان اثرات اجتماعی کاهش یابد و همسالان و بزرگسالان این تاثیر را تحت کنترل بگیرند. در نهایت و مربوط به نکته قبلی توانایی محدود پدر و مادر در انتخاب تیم حاکی فرزندان خود تاثیر مستقیم پدر و مادر برکودکان را ممکن است کاهش دهد.

5- نقاط قوت مطالعه و محدودیت ها :

 مطالعه فرایندهای سازمانی در یک تیم ورزش منافع بسیاری دارد از داده های چند منبع قابل اعتماد مانند بازیکنان، مربی، داده های نظر سنجی پدر و مادر و گزارشات مشاهده شده از این دیدار استفاده کردیم. روی طراحی آینده نگری توسط کنترل آماری از پرخاشگری فعال با ارائه شواهد سیستماتیک از پیش بینی در رابطه بین رهبری پرخاشگری با طرح های منطقی است. سوم گنجاندن مربی و پدر و مادر در این تیم رهبری اجازه می دهد که یک مقادیر در رابطه با نفوذ به پرخاشگری کودکان اتفاق بیفتد چهارم در حالی که سطح فیزیکی پرخاشگری غالبا در پژوهش ها طیف وسیعی از پزخاشگری را دارد نتیجه گیری آماری نیز دامنه وسیعی از پرخاشگران را نشان می دهد.

نتیجه گیری:

بازگشت به پژوهش مطرح شده در آغاز این مقاله این است که چگونگی مدلهایی مانند رهبران در تنظیمات سازمان برای نفوذ دیگران امکان دارد. مطالعات نشان می دهد که اثرات مستقیم و فیرمستقیم رهبری تحول در فرد و گروه های اجتماعی وجود دارد. تحقیقات همچنین اهمیت ارزیابی مدل نقش چندگانه به طور همزمان در نقاط درک رهبری بر رفتار افراد ارائه می کند.

جدول 1 میانگین زمان (N=226) ضربه پنالتی در هر بازی براساس نوع جریمه:

پنالتی                                                مقدار

پنالتی خشونت آمیز

سنگی زنی

سوء رفتار در بازی

سوء برداشت

تداخل

قطع

خطا

چسبیدن به حریف

عبور از حریف

تماس با حریف

اتصال با حریف

رفتار غیر موجه

آرنج زدن

زدن بدن

افتادن

مبارزه غیر قانونی

هل دادن از پشت

گرفتن

سنگ زدن بعد از سوت

با زانوزدن

با چوب زدن

پنالتی های غیرتهاجمی

وجود بازیکن بیش از اندازه

مشخصه های جزئی

تاخیر در بازی

جدول 2 آماده توصیفی همبستگی (N=16-226)

1زمان 2 : پرخاشگری بازیکن

2 زمان1 : پرخشاگری بازیکن

3 زمان2 : پرخاشگری تیم

4 رهبری تحول تیم

5 نگرش پرخاشگری مربی

6 مرجع تحول مربی

7 مرجع نگرش پرخاشگری

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر