نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

عوامل موثر بر خرید

عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی:

 

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سوابق نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی از طرف مصرف کنندگان اندونزی و ارتباط آن با خرید محصولات تقلبی است. این تحقیق به طور عمده اثر عوامل اجتماعی و عوامل شخصیتی را در راستای ایجاد نگرش به خرید محصول تقلبی مورد بررسی قرار داده است. که در زمینه کیف های دستی است. حدود 250 پاسخ دهنده در بازه سنی 40-16 سال در این نظر جمع شده توسط پرسشنامه شرکت کرده اند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل اجتماعی و شخصیتی تاثیر عمده ای بر این نگرش دارند. مطالعه نشان داد که نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به محصول تقلبی با تقویت خرید بیشتر خواهد شد.  در حالی که در وضعیت مصرف مصرف ککندگان هیچ تاثیری نمی گذارد. تغییر در هردو نگرش و تمایل به خزید محصولات تقلبی وجود دارد..

کلیدواژه ها:عوامل اجتماعی،عوامل شخصیتی،نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی،قصد خرید،وضعیت مصرف.

1-مقدمه:

جعل و تقلب،تولید و فروش محصولات تقلبی به نظر می رسد با محصول اصل یکسان بوده و در سراسر جهان مثل قارچ رشد کرده است و به مرحله خطرناکی رسیده است.(پنز و استوتینگر 2005). علاوه بر این اندونزی یکی از چندین کشوری است که مجرم هایی در این زمینه داشته و در گزارش ایالات متحده ارائه شده که به سرعت به عنوان دزدان دریایی در بازار تجاری وارد شده و یک بازار غیرقانونی راه اندازی کرده اند که به طور فزاینده ای فروش خود را از طریق اینترنت و در داخل اصطبلها  و در چرخ دستی ها در خیابان ها اجناس خود را ارائه می نمایند. با توجه به آداب و رسوم آمریکا و دفتر حفاظت از تجارت بین المللی در سال 2007،70% از محصولات جعلی لوکس مانند کیف دستی،ساعت،جواهرات،لباس،کلاه،عینک آفتابی،و لوازم مراقبت از پوست وجود دارد. رفتار خرید جمعی در حال حاضر نشان می دهد که تقاضای بالا برای مارک های لوکس توسط خریداران در بسیاری از طبقات اجتماعی متفاوت است. مصرف کنندگان آگاهی خود را در مورد این موضوع افزایش داده اند و انتظارات بالایی دارند. مصرف کنندگان که به خرید مارک های لوکس اقدام می کنند ممکن است به صورت خودآگاه این تصور را داشته باشند.(پنز و استوتینگر). اجناس تقلبی محصولاتی هستند که یک تصویر و منزلت را از مارک اصلی و نام تجاری واقعی به ارث برده اند. شباهت در ظاهر،کیفیت، و تصویر ایجاد شده توسط نسخه تقلبی در مقایسه با محصول اصلی در تعین قصد خرید مصرف کنندگان مهم است. در این مقاله تلاش شده است که طرز فکر مصرف کنندگان اندونزیایی در ارتباط با خرید تقلبی علامت های تجاری لوکس بررسی شود. نتیجه و مدل پژوهش های قبلی ممکن است مناسب با احوالات اخیر و شرایط اعمال شده اخیر در اندونزی باشد. تحقیقات انجام شده توسط محقق قبلی تفاوت در مکان،شی،موضوع،زمان یا تجزیه و تحلیل بوده و به طور کلی در کشور خارجی انجام شده است که محیط اقتصادی و فرهنگی متفاوت با اندونزی دارد. سه هدف اصلی در مطالعه حاضر وجود دارد. اول بررسی تاثیر عوامل  اجتماعی  و شخصیت نسبت به نگرش محصولات تقلبی در مصرف کنندگان  اندونزیایی است. دوم بررسی رابطه بین نگرش مصرف کننده و خرید محصولات تقلبی است.سوم بررسی تاثیر عاومل اجتماعی و شخصیت و نسبت خرید محصولات تقلبی است. تولید و بازاریابان محصولات واقعی با روش ها و استراتژی های مختلف در تعامل با مصرف کنندگان در راستای راهنمایی آنها به خرید محصولات واقعی دست زده اند.

2-مطالعات و توسعه فرضیه:

2-1 نگرش نسبت به جعل و تقلب:

با توجه به تحقیقات هوانگ و همکاران در سال 2004 نگرش زمینه آموخته شده برای پاسخ به یک موقعیت توسط راه مطلوب یا نامطلوب است. عوامل نگرشی اغلب به عنوان یک پیش بینی از نیاز مصرف کننده بوده و رفتار آن بررسی می شود. نگرش ها را نمی توان به وطر مستقیم مشاهده کرد. لذا محققان باید در تعیین نگرش مصرف کننده آنرا توسط روش هایی اندازه گیری کنند. از نظر مصرف کنندگان،نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی می تواند تحت تاثیر سوابق باشد. براساس شواهد تحقیقات قبلی،سابقه نگرش می تواند به دو گروه یعنی عوامل اجتماعی  و عوامل شخصیتی تقسیم شود. عوامل اجتماعی از جمله حساسیت های هنجاری و اطلاعاتی در نفوذ به اجتامع است. نفوذ اجتماعی منعکس کننده رفتار مصرف کننده است (انگ و همکاران2001). دو شکل حساسیت مصرف کننده،حساسیت اطلاعات و حساسیت هنجاری است. حساسیت اطلاعاتی اشاره به تصمیم گیری برای خرید توسط مصرف کنندگان بر اساس نظر کارشناسان است. در حالی که فرد مستعد بر اساس انتظارات دیگران تحت تاثیر قرار گیرد.

H1a: عوامل اجتماعی تاثیر منفی  بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات تقلبی عوامل شخصیتی مانند ارزش آگاهی،ارضاء شخصی،به دنبال اخبار بودن، و وضعیت مصرف.(لیختن اشتاین و همکاران 1990). ارزش آگاهی به عنوان یک نگرانی برای پرداخت قیمت پایین و هزینه کمتر تعریف می شود در حالی که انتظار کیفیت خاص را دارند(فائو و تک 2009) . رابطه معنی داری بین سطح مصرف کننده با ارزش آگاهی  و احتمال خرید مارک های تقلبی وجود دارد و نشان می دهد که مصرف کنندگان آگاه ارزش محصول را ارائه شده را می دانند که به عنوان یک محصول تقلبی است.

H1b : آگاهی ارزش یک اثر مثبت بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات تقلبی است. مصرف کنندگان به دنبال محصولات با خطر ابتلاء کم به تقلب  دارند. بنابراین هزینه کم محصولات تقلبی به خوبی به ارضاء حس کنجکاوی آنها پرداخته است. با این حال فائو و همکارانش در سال 2009 ادعا کردند که رابطه معنی دار ی بین اخبار و نگرش از محصولات تقلبی دارد.

H1c: به دنبال یک تاثیر مثبت بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات تقلبی.

نفوذ قوی قابل توجهی به پیامد های اجتماعی نگرش مصرف کننده را نسبت به محصولات تقلبی تحتد تاثیر قرار می دهد.(فائو و تاهه 2009) علاوه براین در صورتی که مصرف کننده یک یکپارچگی را در ارائه محصول اصلی می بیند شانس ارائه محصولات تقلبی به عنوان یک جایگزین کمتر است. اما اگر مصرف کننده این احساس را نداشته باشد احتمال به وجود آمدن محصولات تقلبی افزایش خواهد یافت(آنگا و همکاران).

H1d: تاثیر منفی صداقت بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصول تقلبی

ارضاء نیاز شخصی یک حس موقعیت،شناخت اجتماعی و میل و لذت بردن از زندگی است. (آنگ و همکاران-وانگ و همکاران). علاو هبراین آنگا و همکارانش نشان دادند که نفوذ قابل توجهی از رضایت شغلی در نگرش مصرف کننده نسبت به جنس تقلبی وجود ندارد. در حالی که در مقابل برخی از مطالعات نشان می دهد که ارضاء شخصی رابطه منفی و معنی داری نسبت به خرید جنس تقلبی دارد(فائ-نوردین 2009)

H1d: ارضاء شخص تاثیر منفی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصول تقلبی:

هیوسیک و سیسیک اظهار می کنند که با استفاده از محصولات به عنوان نماد،افراد قادر به برقراری ارتباط در مورد خود با یک گروه مرجع خود هستند. تحقیقات قبلی نشان داده است که وضعیت مصرف به نظر می رسد که به طور مداوم نگرش تقلبی (فائو2009) را تحت تاثیر قرار داده و با تاکید نیز همراه بوده است. نتایج مختلف نشان می دهد که وضعیت مصرف هیچ اثری بر نگرش نسبت به محصولان تقلبی ندارد.

H1f: وضعیت مصرف تاثیر منفی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات تقلبی

2-2قصد خرید به تئوری رفتار برنامه ریزی(TPB):

براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) قصد خرید عامل اصلی رفتار خرید است که در آن قصد و نیت خرید را در نوبت تعیین شده توسط نگرش است(فائو2009). نگرش به سمت رفتار به جای محصول می باشد. پیش بینی بهتری از رفتار وجود دارد. مطالعات متعدد نشان می دهد که نگرش نسبت به محصولات تقلبی در بازار تاثیر مثبت مهمی برای مقاصد خرید دارد.(فائو و نوردین2009) (ماتوس و همکاران 2007)

نگرش مصرف کننده نسبت به جعل و تقلب مطلوب تر است. شانس بالاتر این است که مصرف کنندگان حین خرید محصول تقلبی را تهیه نمایند.

H2:بین نگرش و قصد و نیت خرید محصول تقلبی ارتباط وجود دارد.

سوابق اجتماعی و شخصیت به مدت طولانی ایجاد می شود که تاثیر بر مصرف کننده در راستای تصمیم گیری نسبت به خرید است(نوردین 2009). تحقیقات قبلی تاثیر قابل توجهی از عوامل را در نیت خرید نشان می دهد. علاوه براین تمایل نگرش پاسخ دهندگان مثبت به سمت مارکهای تقلبی به تشویق قوی تری نسبت به خرید محصولات تقلبی دارد(بودی مودن2012)

H3a: عوامل اجتماعی ان ارتباط قابل توجهی با قصد خرید محصولات تقلبی دارد.

H3b: بین آگاهی ارزش و قصد و نیت خرید محصول تقلبی رابطه معنی داری وجود دارد.

H3c: بین جستجوی اخبار و قصد و نیت خرید محصولات تقلبی رابطه معنی داری وجود دارد.

H3d: بین صداقت و قصد خرید اجناس تقلبی رابطه معنی داری وجود دارد.

H3e: بین ارضاء شخص و قصد و نیت خرید تقلبی رابطه معنی داری وجود دارد.

H3f: بین موقعیت مصرف کننده و قصد  ونیت خرید محصول تقلبی رابطه معنی داری وجود دارد.

3-روش تحقیق:

3-1 نوع و منبع داده ها:

اطلاعات اولیه  این تحقیق توسط توزیع پرسشنامه است. پرسشنامه ها براساس طیف هفتگانه لیکرت برگرفته است. از فائدوته و نورالدین 2009 بوده است. در این پژوهش روش های کمی نمونه گیری مورد استفاده قرار می گیرد و جمع آوری داده ها سپتامبر 2012تا نوامبر 2012 در منطقه سلمان،یوگیاکارتا، و عمدتا در اطراف دانشگاه یوگیاکارتا اندونزی انجام گرفته است. تعداد نمون بدست آمده 265 پاسخ دهنده بود. با این حال تعدادی از نمون ها کاهش می یابد چرا که هنگامی که مخاطب به پرسشنامه به طور کامل پاسخ نداده است. در مجموع 250 نمونه مورد اعتماد و معتبر در نظر گرفته شد و پس از آن توسط نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب پارامتر با استفاده از ضریب استاندارد شده بود. در حالی که روش های مورد استفاده برای محاسبه تخمین زده می شد ضریب مسیر معمول حداقل مربعات (OLS) بود.

3-2 بررسی ابزار:

پژوهش به زبان انگلیسی بود. با این حال پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه به اندونزیان ترجمه شده بود تا اطمینان از درک پاسخ دهندگان نسبت به سوال بالا برود. این پرسشنامه ها شامل چهار بخش بود که در مورد اطلاعات جمعیتی بود. شرح مقیاس واعتبار در جدول 2 منعکس شده است. بخش A و B عوامل اجتماعی و شخصیت بود. نگرش در بخش C مورد بررسی قرار گرفت و نیت های تقلبی مارک های لوکس. بخش D شامل موارد در مورد جمعیت شناسی اطلاعات پاسخ دهندگان است. همه موارد در مقیاس لیکرت هفتگانه با 1 نشان داده شده است مکه به شدت مورد سنجش قرار گرفت و عدد هفن مشان دهنده موافقت کامل بود.

3-3 تعریف عملیاتی متغیر:

حساسیت اطلاعات نقش مهمی برای مصرف کننده قبل از محصولات تقلبی بازی می کند. به ویژه برای کسانی که اطلاعات اندکی از رده محصول یا نام تجاری محصول دارند. شاخص های مورد استفاده در این پژوهش حساسیت های اطلاعاتی می باشند.

1-مشاهده فروش قبل از خرید

2-تجربه استفاده از محصول

3-امکان مشورت مصرف کنندگان قبل از خرید

4-به دنبال اطلاعات قبل از خرید محصول

مصرف کنندگان که حساسیت و نظارت را به محصول خریداری شده بر اساس آنچه فرض می کردند انتظار می رفت. شاخص های مورد استفاده برای حساسیت و نظارت در این تحقیق عبارتند از:

1-تاثیر فرض تصمیم به خرید مصرف کننده

2-تاثیر انتظارات دیگر

3-تاثیر دیگران بر تصمیم خریدار

4-منافع مصرف کننده به تقلید دیگران

مصرف کنندگان که ارزش آنها نه کیفیت محصول و پول که صرف خرید محصول می کنند. بنابراین مصرف کنندگان از محصول تقلبی نیز باید  ارزش پول پرداخت کنند.

شاخص های مورد استفاده برای آگاهی ارزش در این تحقیق شامل موارد زیر می باشد

1-نگرانی کیفیت محصول و قیمت

2-نگران قیمت محصول و ارزش آن

3-نگرانی به هدر رفتن پول با خرید محصول بی کیفیت

4-نگرانی برای بدست آوردن محصول با کیفیت بالا و قیمت پایین

صداقت توسط استانداردهای اخلاقی شخصی و اطاعت از قانون تعیین می کند. اگر آن حیاتی باشد،شانس مصرف کننده محصولات تقلبی کمتر خواهد بود. اما اگر آن مهم نیست پس تحت حمایت از محصوتقلبی خواهد بود. شاخص یکپارچگی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است.

1-ارزش صداقت

2-ارزش ادب

3-ارزش مسئولیت

4-ارزش خود کنترلی

ارضاء شخصی ممکن است تصمیم گیری برای خرید از طرف مصرف کننده را به خرید محصول تقلبی سوق داده باشد. شاخص های مورد استفاده برای لذایذ شخصی در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

1-اهمیت داشتن یک زندگی راحت

2-اهمیت داشتن یک زندگی هیجان انگیز

3-اهمیت داشتن حس موفقیت

4-ارزش لذت

5-ارزش شناخت اجتماعی

جستجوی حس کنجکاوی افراد به دنبالتنوع و نظارت است. شاخص مورد استفاده برای این حس در این پژوهش به صورت زیر است:

1-اولین ها به منظر تلاش برای تولید محصول جدید

2-هیجان برای خرید بعضی محصولات قابل توجه

3-داشتن بسیاری از محصولات محبوب

4-هوش فوش

وضعیت مصرف از محصولات توسط مصرف کننده نماد وضعیت هردو توجه فردی و اطراف آن است. شاخص های مورد استفاده برای وضیت مصرف در این پژوهش به شرح زیر می باشد.

1-علاقه مند به وضعیت محصولات

2-احتمال خرید محصول

3-احتمال خرید بیش از یک محصول

4-بی ربط بودن وضعیت محصول

5-ارزش درخواست تجدید نظر

نگرش برای پاسخ به یک موقعیت مطلوب و نامطلوب وجود دارد. شاخص نگرش نسبت به جعل مارکهای لوکس در این تحقیق به شرح زیر است:

1-درک اطمینان از محصول تقلبی

2-درک شباهت محصول تقلبی

3-درک عملکرد محصول تقلبی

4-عواقب ناشی از مالکیت معنوی

5-اخلال در تعادل صنعت محصول اصلی

6-عواقب ناشی از منافع حقوق تولید کننده

متغیر وابسته در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قصد و نیت خرید بدست آمده از مطالعات قبلی استشاخص قصد خرید به صورت زیر می باشد

1-انتخاب های جایگزین خرید محصول تقلبی

2-بیانیه خرید محصول تقلبی

3-خرید محصول تقلبی از دست فروشان

4-پژوهش و یافته ها:

4-1 نتیجه توصیفی:

نمونه های قابل استفاده در مجموع 250 پاسخنامه بود. این پاسخ دهندگان در این تحقیق از زنان منطقه شمال نیز بوده اند. یوگیاکارتا در حدود 64%زن و در حالی که 36%آنها مرد بودند. در مجموع 82%پاسخ دهندگان دانشجو و 10%کارمند بخش خصوصی ،3% کارمند و 5%خانه دار بودند. اگر پاسخ دهندگان 25-16 ساله بوده (66%) و 24%از پاسخ دهندگان 30-26 ساله و 10%از آنها 40-31 ساله بودند. تقریبا همه پاسخ دهندگان درآمد ماهانه بالای 1 میلیون داشتند که حدود 85% پاسخ دهندگان دانشجو بودند وضعیت تاهل آنها 84%بود.

4-2قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل:

محاسبه ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آلفای کرونباخ روش انجام کار است. قابلیت اطمینان که توسط مقدار آلفا نشان داده شده است دارای مقدار بالای 0.6 در نظر گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل در جدول 2 ارائه شده است.

4-3نتیجه تست فرضیه:

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS در خصوص ضریب مسیر در جدول 2 نشان می دهد که عوامل اجتماعی اثر منفی بر نگرش نسبت به محصولات تقلبی دارد.

دراین مطالعه محصول تقلبی کیف زنانه است. این را می توان از نتیجه ضریب مسیر دید. (استانداردسازی اوزان رگراسیون) پس عوامل اجتماعی و نگرش نسبت به کیف های تقلبی (0.183-) اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابرایم می توان گفت که فرض A1 قابل قبول استبه دنبال فرضیه B1 که توسط پشتیبانی در نتیجه ضریب مسیر بین آگاهی ارزش و نگرش مصرف کنندگان نسبت به کیف های تقلبی است(0.163) و معنی دار بودن آن در حدود (0.05>) می باشد. همچنین ضریب مسیر بین نگرش نسبت به اخبار محصولات تقلبی مثبت (0.322) و مقدار معنی داری آن(0.05>) می باشد در نتیجه فرضیه C1پذیرفته شده می باشد. همانطور که در مطالعات دیگر ممکن است نتیجه قابل توجهی از یکپارچگی را نشان دهد برای نفوذ درنگرش نسبت به محصولات تقلبی یکپارچگی در این مطالعه اثبات شده است.و اثر منفی قابل توجهی بروی نگرش نسبت به محصولات تقلبی دارد. ضریب مسیر بین صداقت و نگرش نسبت به محصولات تقلبی (0.278-) و معنی داری آن (0.05>) می باشد. بنابراین فرضیه D1 پشتیبانی می شود. به این ترتیب فرضیه E1 نیز پشتیبانی شده و ضریب مسیر بین ارضاء و نگرش نسبت به محصولات تقلبی (0.235-) و معنی داری آن (0.03>) می باشد. از طرف دیگر در حالی که فرضیه A1 و E1 پشتیبانی می شود، ضریب مسیر بین وضعیت مصرف و نگرش نسبت به محصولات تقلبی منفی نیست و مقدار آن(0.03) و معنی داری آن کم در حدود (0.05<) می باشد. در نتیجه فرضیه F1 نیز پذیرفته نمی شود. علاوه براین همانطور که در جدول 3 نمایش داده شده است ضریب مسیر بین نگرش نسبت به محصولات تقلبی  و قصد خرید(0.762) و معنی داری آن (0.05>) است. این بدان معنی است که نگرش نسبت به محصولات تقلبی قصد خرید  مصرف کننده را تحت تاثیر مثبت قرار داده است. بنابراین می توان گفت که این فرضیه 2 قابل قبول است. علاوه براین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مسیر نشان می دهد که عوامل اجتماعی و نگرش نسبت به کیف های تقلبی (0.251) و معنی داری آن (0.05>) است. همچنین آن است که توسط نتیجه مسیر را تایید کرد ضریب آگاهی ارزش و قصد خرید است که مقدار آن (0.218) و معنی داری آن(0.05>) می باشد. بنابراین می توان از فرضیه3A-3B پشتیبانی کرد. در حالی که به دنبال اخبار،صداقت،ارضاء شخصی و وضعیت مصرف هرگونه ارتباط معنی داری برای قصد خرید پدید آمده است.

5:بحث:

عوامل اجتماعی اثر منفی بر نگرش نسبت به محصولا تقلبی دارد. به عنوان یک زن که تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار می گیرد،محصولات تقلبی به خصوص کیف های دستی را برای خرید اقدام می کنند. چرا که مردم هنجارها را در مورد برداشت های دیگران از آنچه که می پوشند تولید می کنند. این بدان معنی است که افرادی که به نظر متخصص تکیه می کنند از دیگران کمتر در برابر حملات محصولات تقلبی قرار خواهند گرفت در همین حال این مطالعه همچنین عوامل اجتماعی را که اثر مثبت داشته و به قصد خرید بوده را پیدا کرده و آن ممکن است به خاطر حد معینی از هنجارهای در اندونزی باشد. این یافته ها  نشان می دهد که ارزش مصرف کنندگان آگاه اثر مثبت بر نگرش آنها نسبت به محصولات تقلبی داشته و نیز ثابت شده است که ارتباط مثبت و معنی داری برای خرید محصولات تقلبی وجود دارد. مصرف کنندگان اغلب از ارزش ها براساس نام تجاری به جای محصولات قضاوت می کنند. بنابراین آن مهم نیست که اگر کیف های دستی خود را از نوع تقلبی دریافت نمایند. همچنین نتایج نشان می دهد که تمامیت اثر منفی قابل توجهی در نگرش نسبت به محصولات تقلبی است. زیرا افرادی که دارای یکپارچگی نیستند علاقه مند به استفاده از محصول تقلبی به جای محصول با اصالت می باشند. افرادی که تمایل به ارضاءشخصی دارند به خرید چیزی غیر از حالت اصلی خود دارند.زیرا آنها به دنبال ارضاءتمایلات خود هستند. این است که نتایج ای مطالعه نشان می دهد که ارضاء شخصی دارای اثر منفی بر نگرش نسبت  به محصولات تقلبی،حتی رابطه معنی داری با قصد خرید محصولات تقلبی دارد. علاوه براین مطالعه نشان می دهد که وضعیت مصرف به هیچ ارتباط مهمی در هردو نگرش نسبت به محصولات تقلبی و قصد و نیت خرید کیف های دستی تقلبی اقدام کنند. پوشاک می تواند تعریف کننده موقعیت کلی بوده و یک سطح منصفانه را از پوشش اجتماعی را دارد. این یافته ها از مطالعات قبلی انجام شده توسط نوردی پشتیبانی می کند.

6-نتیجه گیری:

سوابق عوامل اجتماعی و شخصیت عمدتا اثر قابل توجهی در نگرش به سوی مصرف محصولات تقلبی در اندونزی دارد. این نشان می دهد که عوامل اجتماعی اثرات منفی قابل توجهی بر نگرش نسبت به محصولات تقلبی دارد. در همین حال عوامل به دست آمده از عوامل شخصیتی تاثیر قابل توجهی در نگرش نسبت به محصولات   تقلبی و تنها وضعیت مصرف نشان می دهد که نتیجه ناچیز است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل اجتماعی و شخصیت بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات تقلبی تاثیر می گذارد. به طور مشابه نتیجه فرضیه تایید می کند که تاثیر قابل توجهی بین نگرش ها و قصد خرید نسبت به محصولات تقلبی وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که نگرش مصرف کننده نسبت به کیف های دستی تقلبی مثبت بوده و مصرف کننده تحت تاثیر محصولات تقلبی قرار خواهد گرفت. . همچنین عواملی مانند درک منافع،نشانه های درونی و بیرونی در این مطالعه وجود ندارد در نتیجه نفوذ را به نگرش نسبت به محصولات تقلبی ناشناخته است

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر