نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

NGO ها و روستاها

پایداری سازمان های غیر دولتی یا (NGO) های اعتباری در بازار مالی روستایی:

 

تجزیه و تحلیل SWOT بر DAYBANG :

چکیده: هدف- هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل پایداری اعتباری سازمان های غیر دولتی (NGO ها) مانند DAYBA می باشد.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله جزئیات عواملی از طریق وب بررسی و توصیف می کند که DAYBANG نیز از تجزیه و تحلیل SWOT استفاده می کند.

یافته ها- با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT یافت می شودکه اطلاعات مشخص،سیستم امتیاز دهی اعتباری، و قانونی از راه اندازی اعداد بزرگ توسط DAYBANG کاهش خواهند یافت که براطلاعات نامتقارن نیز تاثیر گذار می باشد در حالیکه به انتخاب نامساعد و کاهش دهندگی هزینه های تراکنش منجر خواهد شد، در حالیکه ریسک عملیاتی و مخاطرات اخلاقی، نقاط ضعف هستند که باید از میان برداشته شوند، WT ، WO ، ST ، SO استراتژی های شایسته ای هستند که در نظر گرفته می شوند.

اصالت / ارزش – تحقیق و پژوهش های امور مالی غیر رسمی بر وام های میان بستگان، دوستان و رباخواران ترک دارند. تعداد کمی از مقالات، اگرچه بررسی هایی بر سازمان های غیر دولتی اعتباری (NGO) ها دارند. DAYBANGبه تازگی در حال ظهور CNGO می باشد. که منافع عمومی وسیعی به دلیل عملیاتی کردن بسته های نرم افزاری (پلت فرم) وب منجر می شود. این مقاله، مشخصه های عملکردی ان را با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT را فشار می سازد که پژوهش در زمینه امور مالی غیر رسمی گسترش می یابد.

واژه های کلیدی: چین، اعتباری، وام ها، اینترنت، مناطق روستایی، بازارهای مالی، سازمان های های غیر دولتی، توسعه پایدار، بازار های روستایی، تجزیه و تحلیل SWOT ، DAYBANG .

نوع مقاله: مقاله تحقیقاتی.

1 مقدمه : به طور کلی پذیرفته می شود که موسسات مالی غیر رسمی، وام اساسی را برای کشاورزان در مناطق روستایی چین فراهم می کنند که منشاء ان در بازارهای مالی روستایی نا تمام می باشد. که در درجه اول بنیادی از موسسات مالی رسمی در مدت زمان طولانی از مناطق روستایی در معرض خطر اجتناب می کنند. دو نوع اصلی در بازار مالی روستایی وجود دارد که نیاز به انتقادی ارزیابی شده دارد. اول آنکه وام ها از سوی افرادی بستگان، همسایگان، دوستان ورباخواران گرفته می شود که بر خطر امتیاز دهی اعتباری ضعیف کشاورزان به واسطه نرخ بالا بهره و اعتبار فضاکنترل می شوند. وام دهندگان رباخوار می توانند نرخ بهره بالاتری را هزینه کنند از نیرو می توانند سود بیشتری را ایجاد نمایند. بستگان و همسایگان نیز انگیزه هایی دارند از آن جایی که آنها می توانند احترام و مزایای استفاده از وام گیرندگان را دریافت کنند. در واقع، وام گیرندگان نمی خواهند به طور پیش فرض از نظر ذهنی و حتی شرایط عینی بدتری داشته باشند زیرا انها یکدیگر را در میان وام دهندگان و وام گیرندگان می شناسد. و مفهوم سلیسی برای قرار گیری ارزش بازار بر تراکنش فراتز از تجمع حسن نیت، سرمایه اجتماعی و روابط متقابل وجود ندارد (تروی و همکارانش سال 2010) دومین نهاد های غیر رسمی مردمی، سازمان های غیر دولتی هستند که اجازه می دهند کشاورزان از وام دهندگان رسمی و وام دهندگان پیش پیشین حذف شوند. به طور کلی، سازمان های غیر دولتی توسط سازمان های خیریه، افراد و برنامه هایی راه اندازی می شوند که توسط بانکهای جهانی وسایر موسسات مالی بین المللی ارائه می گردند.

سازمان های غیر دولتی نقش تزریق شده ای از صندوق سرمایه را از کشور بندگانش آغاز می کنند که به عنوان ابزاری به منظور کمک به کشاورزان فقیر برای دستیابی به وام می بشند از آنجایی که سیستم های بانکداری روستایی گرامین، این نوع سازمان را برای وام هایی ه کشاورزان فقیر فراهم می آورد که قادر نیستند وثیقه در رابطه با ارزش های اجتماعی نشان فراهم کنند (حسین و همکارانش، 2001 ) در حالیکه تعداد زیادی از سازمان های غیر دولتی اعتبارات خود را برای مدت طولانی با حتی نگه می دارند آنها کسانی هستند که فراتر از سطح گذران زندگی شان رشد نمی کنند. میزان بقای پایین به خوبی رشد ایستایی، نقش تکاملی معیوبی از سازمان های غیردولتی در بر دارد (هوگو سال 2004 ) طرح های مالی سازمان های غیر دولتی، مشکلی از میکس شدن اهداف اجتماعی و مالی را در بر دارد. DAYBANG یک سازمان غیر دولتی نو ظهور می باشد که به عنوان وام های خرد P2P در زمینه تجارت الکترونیکی فصل می کند که هدف از انجام آن، کمک به کشاورزان مفید و دستیابی به اعتباراتی است که پلت فرم برای آن دسته از اهداکنندگان فراهم می شود وام هایی برای کشاورزان ایجاد کنند.

DAYBANG اعلام می دارد که کشاورزان (وام گیرندگان )، کسب اطاعات از کارکنان آنها در وب سایت ها داشته باشند و کمک به کشاورزان و سرمایه گذاران را به حداکثر برسانند در حالیکه ثبات پایداری از لحاظ مالی باقی بماند. نرخ بهره چند سطحی، طوری طراحی شده است که نشان می دهد چگونه بهره بهینه به اطلاعات مربوط به مخاطرات اخلاقی، و مسائل انتخاب ناسازگار بستگی دارد (کاتچوویت  سال 2006 ). در واقع DAYBANG به خودی خود یک وام دهنده نیست، آن تفاوت مشخصی با سایر نهاد های مالی خرد (نهادهای سرمایه گذاری) ورباخواران غیر رسمی دارد که بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CRS) تمرکز دارد. با استفاده از این دیدگاه ، سازمان های محوری، بسیاری از محققان تجاری و برنامه های ارتباطی با توجه به CRS به عنوان یک برنامه خاص شرکتی عمل می کند که با سهامداران مختلف مواجه می شوند (اسچالتز و همیر سال 2010 ، سیگینیترز و پرکسل سال 2008 ).

رباخواران مالی غیر رسمی منجر به طیف گسترده ای از واکنش ها وبازتاب ها می شوند. دلایل، تاثیرات و پیامدهایی وجود دارد که همه به طور گسترده مورد بحث قرار می گیرند و بسیاری از نویسندگان ساسیت های آینده را توصیه می کنند. با این حال با توجه به گستردگی فرم های مالی و غیر رسمی فضاگرا، طیف وسیعی از مقالات تنها می توانند مورد استقبال قرار بگیرند. سازمان های غیر دولتی اقدامات حمایت شده ای در مقابل ایجاد وام به کشاورزان دارند که به ما دیدگاه جدیدی نسبت به ارزیابی مجدد رویکرد تحقیقاتی به نهاد های مالی غیر رسمی می دهد.  سازمان های غیر دولتی به طور کامل بازار مالی و روستایی را ایجاد می کنند. از آن جایی که موسسات مالی رسمی روستایی مانند ABC و RCC  و PSBC در چین می توانند از فراهم کردن وام به کشاورزان فقیر جلوگیری می کنند که توسط هزینه های بالا و نرخ و بهره پایین مشخص می شوند. اغلب در عرضه ناکافی هستند. بنابراین،تعدادی از نهاد های دسرمایه گذاری در حال ظهور خلاها را پر می کنند. اگر چه انتخاب نا مساعدی وجود دارد زیرا تنها وام گیرندگان می دانند که آیا پروژه آنها با کیفیت بالا و یا پایین می باشد اما نهادهای سرمایه گذاری نمی دانند. نهادهای سرمایه گذاری، رقابتی می باشند، در معرض ریسک بی طرف قرار می گیرند و آنها قرار دادهای وام مشخص را به سرعت پیشنهاد می دهند تنها در صورتی که پروژه وام گیرنده سودی را فراهم آورد (بتابیال و بلادی سال 2010 ).

تامین منابع مالی خرده رویکردهایی فراتر از واسطه های مالی سنتی را ابداع کرد که در آن ظرفیت انسان از طریق واسطه گری های اجتماعی و طراحی برنامه های اعطای وام مبتنی بر گروه ها اثبات شده است که در میان ریسک های موثر در ارتباط با فراهم آوری اعتبار به روستاییان فقیر قرار دارند که هدف خاص وسیله نقلیه (SPV) بر شناسایی نهاد های سرمایه گذاری مشخص شده است (داسکی سال 2008 ).

نرخ بازپرداخت GB ، 98% است که نوع اعتبارات خرد GB را ایجاد می کند و سیستم های عملکردی نه تنها در بنگلادش بلکه در 50% کشورها سراسر آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و ایالات متحده آمریکا ایجاد می شود. آیا سازمان های غیر دولتی می توانند در دوره ای از وب عمل کنند؟ بطور کلی منابع موجود سازمانی های غیر دولتی به اندازه کافی عنوان نشده اند در صورتی که درتمامی آنها، نقش سازمان های غیر دولتی به کشاورزان برای دسترسی به منابع مالی کمک می کند.  علاوه براین، در حالیکه برخی از مطالعات خاص به بررسی ویژگی هایی از امور مالی غیر رسمی به ویژه جریان سرمایه گذاری بین کشاورزان و سایر بستگان، دوستان و رباخواران به دنبال بیرون کشیدن استحکامات اصلی سازمان های غیر دولتی مانند DAIBANG است که به پلت فرم وب با سایر موسسات مالی غیر رسمی عمل می کند سپس آنها را دریافتی از بازارمالی روستایی قرار می دهند و در نظر می گیرند که چه نتیجه گیریی هایی را می توانند هم برای سیاست های آینده در توسعه بازار مالی روستایی و هم انجام تحقیقات علمی مربوط به آینده به این مسائل را مرتبط می سازند.

2) تجزیه و تحلیل SWOT : این ابزار مدیریت استراتژیک از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات (SWOT) می باشد که برخی از مسائل فصلی و در حال ظهور گروه ها را تجزیه و تحلیل می کند. (هلمست و همکارانش، سال 2011 ). به منظور ارزیابی SWOT  که به تازگی سازمان های غیر دولتی به عنوان DAYBANG عمل کرده اند که شواهدی از منابع صندوق سرمایه گذاری رویکرد مدیریتی وام و قابلیت پایدار جمع آوری شده است علاوه برآن ، امکان دسترسی به اعتبار برای کشاورزان و بازپرداخت ذکر شده است.

2-1 ) شرحی از ویژگی های عملیاتی DAYBANG : DAYBANG ، صندوق سرمایه را با استفاده از وب از طریق مردمی که علاقمند به سرمایه گذاری و کمک های مالی هستند، جمع آوری می کند. این افراد بطور جدی، سرمایه گذاری هایشان را مدیریت می کنند که به دنبال سود بهینه و همچنین موسسه خیریه ای برای جامعه هستند. علاوه براین، با استفاده از کمترین میزان نیاز به معیار سنجی RMB30 به سرمایه گذاری، افرادی در معرض خط هستند. به عبارت دیگر، راه اندازی مرکز سرمایه گذاری در بخش DAYBANG تنها RMB30 است که برای بسیاری از افراد جذاب می باشد و قابل کنترل می باشد که در بسیاری از موارد در توان افراد و قدرت و توانایی آن ها بر مخاطرات اخلاقی غلبه می کنند این در صورتی است که کشاورزان برای بازپرداخت با شکست مواجه شوند. حد آستانه سرمایه گذاری آسان، بدین معنا است که افراد از نقاط مختلف جهان این امکانات را در سود و موسسه خیریه در همان زمان به منظور ترویج کشاورزان برای دسترسی به اعتبار قرار می دهند. از منابع صندوق سرمایه گذاری محدود نهایی سرمایه گذاری، تمرکزی بر منابع مالی شبکه های اجتماعی وگروه ها وجود دارد. در چنین شرایطی، DAYBANG به کاوش نقش های عمومی می پردازد که پراز کمبود منابع مالی بین تقاضا از کشاورزان و عرضه از دوام دهندگان می باشد.

بدون شک، کسب و کار DAYBANG برخی استان ها و ایالات را مانند جیانگشی، هوبئی آنهویی هونان، گانکسی و گوئیژ محدود می کند. مدت وام رایج نه بیش از یک سال طراحی می شود. بلکه قسط آن، روش های اصلی هردو را برای دسترسی به وام وبازپرداخت قرار می دهد. مدت وام های کوچک (اصل آن بیشتر از 5000 RMB نیست ) بیش از یک ماه نمی باشند. که با پرداخت مبلغ / سطح نرخ بهره مطابق از 0/9 به 1/3 درصد ماهیانه به واسطه پروژه های مختلف انجام می گیرد، در حالیکه وام های کوچک یک ماه می باشد). مخارج مدیریت از وام دهندگان (سرمایه گذاران) جمع آوری می شود. حدود 3/6% در یک سال و یک در صد بالاتر از میان ان می باشددر صورتی که وام توسط DAYBANG تضمین شده باشد در حالیکه هیچ هزینه جمع آوری شده ای از وام دهندگان بروام کوچک وجود نداشته باشد. همانند سایر امور مالی رسمی و غیررسمی، حسن نیت و بررسی اعتبار از کشاورزان که توسط DAYBANG مورد نیاز می باشند. کارکنان در شعب روستا بخش DAYBANG ، مسئول جمع آوری اطلاعات درست از کشاورزان با مراجعه کردن به خانه هایشان می باشند.

2-2 ) تجزیه و تحلیل SWOT :

پس از ارائه مختصری در مورد ویژگی های عملیاتی بخش DAYBANG ، در حال حاضر، تاکید بر وجود SWOT اصلی برای بخش DAYBANG حائز اهمیت می باشد.

1-2-2 ) نقاط قوت :

اطلاعات مشخص شده دو کانال برای سرمایه گذاران به مشخص شدن اطلاعات کشاورزان ( وام گیرندگان ) وجود دارد که ممکن است ریسک انتخاب ناسازگار را کاهش دهد، دلیل اصلی این است که چرا موسسات مالی رسمی از فراهم کردن اعتبار به کشاورزان خود داری می کنند. اولین کانال اطلاعات عمومی DAYBANG از هر وام گیرنده تحقیقاتی است که در مورد خانوار کشاورزان توسط کارکنان DAYBANG جمع آوری می شود. در حالیکه کانال دوم، اقدام سرمایه گذاری سایر سرمایه گذاران می باشد. با توجه به فناوری های مدرن، مانند اینترنت که به طور گسترده استفاده می شود پلت فرم وب برای کانال های اصلی منابع مالی از سرمایه گذاران به وام گیرندگان مانند کشاورزان می باشد. سرمایه گذارانی که نیت خیر برای کمک به افراد فقیر را دارند، اعتباری به دست می آورند که بتوانند تصمیم گیری ها در رابطه با وام خود را کنترل نمایند که اطلاعات شفاعی از وام گیرندگان توسط بخش DAYBANG فراهم می شود که پیشنهاد می کنند تصمیم گیری در اعطای وام به سرمایه گذاران به نفع کشاورزان می باشد که به طور سیستماتیک دارای حسن نیت منصفانه ای می باشند در این صورت پول در روند تولید قرار می گیرد. هیچ تغغیر قابل توجهی در عدم تقارن اطلاعات بین قبل و بعد از اعطای وام وجود ندارد زمانیکه بخش DAYBANG منتشر شد اطلاعات شفاهی یافت می شود.

بطور کلی انتخاب ناسازگاری وجود دارد زیرا تنها وام گیرندگان می دانند که آیا پروژه آنها با کیفیت بالا  ویا پایین قرار دارد با خیر. اما این را نهادهای سرمایه گذاری نمی دانند. نهادهای سرمایه گذاری قابل رقابت می باشند. آنها قرار داد اعطای وام را تعیین می کنند  و این  تنها در صورتی است که پروژه وام گیرنده ،سودبخش باشد. در غیر اینصورت پیش فرض های وام گیرنده وارد عمل می شود. همچنین مشخصه های وام ،وام گیرنده را می توان در میان تمام سرمایه گذاران گذراند که در بخشی از همان پروژه قرار دارد. به طور عینی اطلاعات پروژه وام گیرنده را نشان می دهد. بدیهی است اینترنت نقش اصلی از شفافیت اطلاعات را ایفا می کند که تا حدی جایگزین کانال عمومی اطلاعات سنتی خواهد شد و هزینه آن پایین تر خواهد شد.

در این شرایط،کشاورزانی که برای درخواست وام موفق از بخش DAYBANG امیدوار هستند،سعی خواهند کرد تقاضای عملیاتی را برای برآورده کردن روند سرمایه گذاری های جمعی به منظور دریافت صندوق  سرمایه گذاری در اسرع وقت ارائه نمایند. به عبارت دیگر،اکثر سرمایه گذاران ملحق می شوند،وام گیرنده در مدت زمان کوتاهی بتواند به وام دسترسی پیدا کند. و با موفقیت آن را دریافت نماید. از نظر آماری،مشارکت در فعالیت های کشاورزی و فعالیت های غیر زراعی از سایر فعالیت های غیر عملیاتی احتمال وجود کشاورزان را به شرکت در بازارهای اعتباری را افزایش خواهد داد که توسط بخش DAYBANG ارائه می شود. تجزیه وتحلیل توصیفات آماری،این نوع روند را توضیح خواهند داد. جدول 1و2 نشان می دهند تقاضای صندوق سرمایه فعالیت های کشاورزی،برای دسترسی به اعتبار ساده ترین راه می باشد. پس از آن فعالیت های عملیاتی،در حالیکه ساخت و ساز خانه و مدت نحوه استفاده برای تقاضای صندوق سرمایه سخت ترین راه برای دسترسی به اعتبار می باشد.

به نظر می رسد شناسایی اینترنت اطلاعات واضحی را در خصوص کمک به کشاورزانی را در بردارد که فعالیت های عملیاتی ساده تری را برای دسترسی به اعتبار انجام می دهد. قانون اعداد بزرگ،مانند نظریه بیمه،تعداد زیادی از سرمایه گذاران می توانند ریسک حاصل از پیش فرض های کشاورزان را ایجاد تنوع نمایند. هنگامی که سرمایه گذار به عنوان مثال پولی را به یک کشاورز قرض می دهد(وام گیرنده)،سرمایه گذار همیشه اقدامات سایر سرمایه گذاران را مقایسه خواهد کرد.

جدول I: مقدار مشاهده شده متغیرها:

طبقه بندی وام

فرایند یک روزه از زمان تقاضا برای کشاورزان به طور میانگین(%)

فرایند سه روزه از زمان تقاضا برای کشاورزان به طور میانگین(%)

فرایند هفت روزه(یک هفته ای)از زمان تقاضا برای کشاورزان به طور میانگین

کاشت و کشت

82

64

100

فعالیت های عملیاتی

68

84

100

تجهیزات کشاورزی کوچک و لوازم خانگی

43

62

88

آموزش

40

76

96

مطالعات پزشکی

28

68

86

ساخت و ساز خانه

18

54

97

دوران زندگی(عمر)

18

43

77

 

منبع: به طور میانگین به مدت پنج ماه در فوریه-ژوئن سال 2011 از وب سایت DAYBANG

WWW.DAYBANG.COM

جدول II:موقعیت آماری متغیرها

متغیرها

کمترین

بیشترین

ارزش میانگین

انحراف معیار(SD)

کاشت و کشت

82

100

92.6667

9.45163

فعالیت های عملیاتی

68

100

84

16

تجهیزات کشاورزی کوچک و لوازم خانگی

43

88

64.3333

22.59056

آموزش

40

96

70.6667

28.3784

مطالعات پزشکی

28

86

60.6667

29.68726

ساخت و ساز خانه

18

97

56.3333

39.55165

دوران زندگی(عمر)

18

77

46

29.61419

 

سرمایه گذار وام را دنبال خواهد کرد. در صورتی که سایر سرمایه گذاران،شرکت خواهن کرد. امثر سرمایه گذاران احتمال زسیادی وجود دارد که وام هایی را ایجاد کنند(جدولIII). در چنین مواردی تعادلی برای کشاورزان برای دسترسی به اعتبار وجود خواهد داشت. در جدول III ماتریس نشان داده شده است.

فرضیه در ماتریس وجود دارد که L و L* پیشنهاد خواهند داد که در آمد ممکن برای همه سرمایه گذاران از پروژه وام به کشاورزان وجود دارد. به منظور رسیدگی به اطلاعات مشخص از اقدامات سرماگذاران پیش فرض کشاورزان ساده شده است. در این جا فرض براین است که کشاورزان با موفقیت وام درخواست شده را از بخش DAYBANG می گیرند که می توانند به طور کامل پرداخت نمایند که هیچ پیش فرضی رخ نخواهد داد.

جدول III: سرمایه گذار و اقدامات سایر سرمایه گذاران

 

سایر سرمایه گذاران

سرمایه گذار

اعطای وام

بدون وام

اعطای وام

L,L*

L,0

بدون وام

0,L*

0,0

 

یادداشت:L بدان معنی است که این صندوق از سرمایه گذار در سرمایه گذاری مشخص وام برای کشاورزانی قرار می گیرد که درخواست وام از بخش DAYBANG را دارند. L* نشان دهنده این است که سرمایه گذاری از سایر سرمایه گذاران وامی را برای کشاورزانی که در خواست وام داشتند فراهم می اورد مسلما هردو L,L* بزرگتر از صفر می باشند.

سیستم نمره دهی اعتباری.چرا وام دهندگان،قیمت گذاری ریسک در بازارهای اعتباری خاص را کوچک می شمردند. حتی زمانی که یک سیستم پیچیده از نمره دهی اعتباری در حال حاضر قرار دارد؟

DAYBANG،سیستم امتیازدهی اعتباری خود را با کارمندان محلی در اکثر حومه های شهر راه اندازی کرد که نیاز به اطلاعات خانوارهای کشاورزان ،رودررو صحبت کردن با آنها ،بازدید از خانه هایشان و ثبت دارایی هایشان،مشاهده مدارک شناسایی شان و کتاب های ثبت خانگی انها می باشد. که تمام این ها در پرونده شان به عنوان فایل نگه داری می شود.

مشخصات وام و .. به عنوان متغیرهای استاندارد در بیانیه ارزیابی نمره دهی اعتباری در نظر گرفته می شود. در حالی که به چهار درجه مانند درجه بندی A,B,C,D تقسیم می شوند. A بالاترین درجه اعتبار و D پایین ترین درجه اعتبار می باشد.(جدول I).

استانداردهای درجه اعتبار به عنوان منطقه تعریف می شوند. به ترتیب استاندارد بالاتر با درآمد بالای خانوار  به طور متوسط در این منطقه تعریف می شود. با این حال ،شاخص های ارزایبی وجود دارد که در جدول IV نشان داده می شود.

به طور کلی ویژگی های وام و ویژگی های مالی وام گیرنده متغیرهای قابل توجهی در تعیین نوع پیامد وام (پیش فرض یا پرداخت وام کامل می باشند. تغییرات در محیط اقتصادی و اقتصاد کشاورزی در طول زندگی از وام بوده است.. کارکنان DAYBANG، این دونوع از شاخص ها را ارزایبی خواهند کرد. درآمد حاصل از پروژه و سایر درآمدها و هزینه ها را در طول عمر وام ارزایبی خواهند کرد که می تواند تغییراتی را در محیط اقتصادی و اقتصاد کشاورزی از وام پیشنهاد دهند.

2-2-2:نقاط ضعف:

اطلاعات نا متقارنی در قالب مخاطرات اخلاقی وجود دارد که هنوز هم حل نشده باقی مانده است. به طور کلی اطلاعات نامتقارن در قالب مخاطرات اخلاقی و انتخاب ناسازگار می تواند در هزینه های برنامه قابل توجه و برای وام انجام شده حاصل شود. DAYBANG نمی تواند راه بهتری ار برای کنترل خطر از مخاطرات اخلاقی به خاطر مشخصات تامین مالی کشاورزان جستجو کند که همان به عنوان امور مالی رسمی و امور مالی غیررسمی می باشد. علاوه براین،تنها در مناطق محدود و خانوارهای کشاورزان می توان از برنامه DAYBANGبهره برد. همانطور که در وب سایت  های DAYBANG نشان داده شده است. تنها شش استان تحت پوشش کسب وکارهای DAYBANG قرار دارند. علاوه براین 7-5 خانوار کشاورز در هر روز به عنوان وام گیرندگان انتاخب م شوند.

3-2-2: فرصتک

براساس فناوری های جدید،DAYBANG یک پلت فرم نوآورانه مالی در چین ایجاد می کند که به طور موثر تعامل و همکاری بین سرمایه گذاران و کشاورزان مختلف را انجام می دهد.

 

جدولIV: شاخص هایی در بیانیه امتیازدهی اعتباری

سطح یک شاخص

سطح دو شاخص

مشخصات مالی وام گیرنده

تجربه،مهارت،معاملات ملکی،فهرست موجودی،منابع درآمد،مخارج

مشخصات وام

طبقه بندی وام،طریقه استفاده از وام،طرح برنامه بودجه،ازیابی درآمد حاصل از پروژه،درآمد و سایر هزینه ها در طول عمروام،ارزیابی ذهنی توسط کارکنان

 

منبع: انتخاب شده از وب سایت DAYBANG،       WWW.DAYBANG.CON

 

آن همچنین روند منابع سرمایه گذاری را تشویق می کند.

نوآوری عامل کلیدی در ترویج رقابت شرکت دارد و منجر به افزایش  در ارزش افزوده در سهم بازار از طریق محصولات جدید،فراورده ها و ارائه خدمات می شود(لی وهمکاران  سال 2011). از آنجایی که نوآری مالی از پلت فرم DAYBANG راه اندازی می شود،انتخاب نامطلوب برای اطلاعات وام گیرندگان با استفاده از بررسی های سنتی اجتناب خواهد کرد. و در وب اطلاعیه می دهد. علاوه براین سرمایه گذاران می توانند برای اعطای وام تصمیم گیری نمایند که باعث کاهش هزینه سازمان می شود. واسطه های مالی بر فناوری اینترنت متکی خواهند بود که هزینه های  تراکنش را پایین می اورند و از ریسک های قبلی که منجر به انتخاب معکوس شده اند فرار می کند. به عنوان مثال ،DAYBANG فرصتی را در هر دو امور مالی غیررسمی مانند سازمانهای غیردولتی و امور مالی رسمی ایجاد خواهد کرد. در یک کلام استفاده موثر از فناوری اینترنتی درسازمانهایث غیردولتی،تاثیر زیادی در رقابت و پایداری خواهد داشت.

4-2-2 تهدیدات:

اشاعه یک نوآوری مالی،تاثیر ریسک عملیاتی را در هر خط کسب وکار با سرعت های مختلف افزایش خواهد داد(فیلیپس و سیروپولوس 2009)

DAYBANG اگرچه در یک ریسک عملیاتی بالاتری قرار می گیرد. انتخاب وام گیرندگان سخت گیرتر،نیاز به کارکنان DAYBANG خواهد داشت که بررسی هایی را ایجاد خواهد کردذ که نیاز به هزینه بیشتر در خصوص مدیریت خواهد داشت. اینکه آیا 3% از هزینه های مدیریتی ،هزینه های تحت پوشش را در حال بررسی قرار خواهد داد یا خیر؟

جمع آوری کمک های مالی و مدیریت منابع،تهدید دیگری برای  پایداری DAYBANG می باشد. اینکه آیا سرمایه گذاران همچنان به سرمایه گذاری پول خود در این برنامه بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری دور نخست تکیه می کنند؟DAYBANG در آن دوره راه اندازی شده است. زمانی که احتمالا از دست دادن عملیات و پیش فرض کشاورزان را متحمل می شود. هنگامی که از دست داده می شود وپیش فرض اتفاق می افتد ضعف ردر حسنن نیت DAYBANG رخ خواهد داد.

3کنتیجه گیری و پیشنهادات:

توسعه اقتصادی روستایی کشورهای درحال توسعه مانندچین،وابستگی زیادی بر موفقیت مالی رئستایی دارد. در چین،هرچند اقتصاد روستایی به تدریج اصلاح شده است و خدمات افزایش یافته است،بسیاری از خانواده های کشاورزان به دلیل برخی از محدودیت ها نمی توانند امکان دسترسی به خدمات مکالی را در بازار مالی روستایی داشته باشند. عدم کارآمدی و قابل اعتماد بودن مدیریت،وام بدون وثیقه،امور مالی رسمی به تدریج از بازار مالی روستایی رهاه می شود. هر چند تقویت سیاست های دولتی،خدمات مالی کشاورزان را پشتیبانی می کند. امور مالی غیر رسمی مانند سازمان های غیر دولتی به عنوان بخش عمده ای ازنهاد ها یافت می شود که یکی از مهم ترین نهاد های مالی روستایی به شمار می رود.

با این حال،توسعه پایدار سازمان های غیر دولتی در شک و تردید می باشند.

مکانیزم های کنترل داخلی برای موفقیت در نهادهای سرمایه گذاری همان سازمان های غیردولتی هستند که بسیار مهم می باشند. براساس SWOT،مجموعه ای از استراتژی ها باید وجود داشته باشد.(جدولV).

استراتژی SO: محدودیت های اطلاعات نامتقارن کشاورزان برای دسترسی به وام. برای فائق آمدن براین وضعیت نامطلوب،اطلاعات توسط اینترنت مشخص می شوند.

جدولV: استراتژی ها و SWOT

 

داخلی

خارجی

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

استراتژی SO

استراتژی WO

تهدیدات

استراتژی ST

استراتژی WT

 

هر سرمایه گذار باید از فرصت های اقتصادی پروژه و برنامه های وام و خطرهای احتمالی ناشی از پیش فرض ای کشاورزان آگاه باشد.

استراتژی ST: برای غلبه بر ریسک عملیاتی ،کسب وکار گسترده تر خواهد شد و مانند مدیریت سنتی شرکت های بزرگ گسترش می یابد.DAYBANG به ارائه خدمات مالی قابل توجهی به کشاورزان نیاز دارد.

بطوریکه کارآفرینان DAYBANG می توانستند دانش و آگاهی بیشتری کسب کنند و قادر به اجرای کسب وکار یکنواخت ،کارآمد و موثر شوند(اسلام سال 2009).

استراتژی WO:

موفقیت وام با استفاده از نرخ پیش فرض از خانواده های کشاورزان اندازه گیری می شود. وام پس از نظارت نه تنها بر کارکنان بخش DAYBANG متکی می شوند بلکه عموم بر تمام سرمایه گذاران متکی می شوند. اطلاعات عمومی از پروژه های وام باید پویا باشد و فرایند عملیاتی از اجتناب مخاطرات اخلاقی را نشان دهد.

استراتژی WTک

هر دو ریسک عملیاتی و مخاطرات اخلاقی ،محدودیت توسعه DAYBANG می باشند. محدودیت نهادهای عظیم،نهادهای رسمی و غیر رسمی را نشان می دهند. گسترش کسب و کار و نوآوری های مالی،جایگزینی را ارائه می دهند. و برداشت های شخصی مدیران را ارتقا می دهند که از اولویت های کسب وکار می باشند. همچنین مهم است که بر نقاط ضعف و نقاط قوت غلبه کنیم


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر