نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

انتخاب تامین کننده نظم با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدفه

انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله ای

 

 

 

 

چکیده :

هدف از این مقاله این است که برای حل یک مشکل انتخاب عرضه کننده کالا در چند قیمت و چند محصولی با استفاده از برنامه های تعاملی فازی دو مرحله ای چند هدف خطی مدلی را ارائه نماییم. مدل ارائه شده ( FMOLP ) است که تلاش میکند تا به طور همزمان با به حداقل رساندن کل خرید و دستور هزینه ها تعدادی از واحدهای معیوب را مشخص کرده و تحویل سفارش به تامین کنندگان می باشد. توابع خطی برای نشان دادن تصمیم گیریهای استفاده شده را برای اهداف فازی برای انتخاب تامین کننده نظم و تخصیص در نظر گرفته شده است می تواند منجر به انعطاف پذیری بیشتر از طریق یک فرایند تصمیم گیری تعاملی می شود.

برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی نتایج حاصل از مدل ارائه شده با یک مثال عددی نشان داده شده است. نتایج ان نیز نشان می دهد که روش ارائه شده در محیط نامطمئن موثر بوده و ارائه یک ابزار تصمیم گیری قابل اعتماد برای مشکلات انتخاب عرضه کننده کالا مناسب می باشد.

کلید واژه ها :انتخاب تامین کننده ، برنامه ریزی خطی چند هدفه ، مجموعه های فازی ، قیمت چند سطحی ، چند محصولی

1-مقدمه :

در دنیای رقابت امروز بسیاری از سازمانها تلاش برای تقاضا ، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها را دارند در اکثر صنایع هزینه مواد اولیه و قطعات به شکل عمده ای از هزینه تولید به عنوان مثال تا 70% است. به گفته وبر و همکارانش هزینه مواد خام ممکن است 80% کل هزینه محیط تولید را افزایش دهد. به طور کلی هزینه های مواد اولیه و قطعات شامل سهمیه بندی هزینه های اصلی محصول می باشد. انتخاب منبع مناسب می تواند به طور قابل توجهی هزینه های خرید را کاهش داده و زمان تولید را کاهش ، رضایت مشتری را افزایش داده و رقابت با شرکت های بزرگ را تقویت کند. در حوزه زنجیره سازمان باید تامین کننده مناسب ترین محصولات بر اساس ظرفیت تولید بوده و بر اساس ظرفیت تولید در طول افق برنامه ریزی خود قابل دسترس باشد. در یک زنجیره ارزش تامین کنندگان دارای توان بالقوه ای برای افزایش رضایت مشتریان دارند. از این رو مسئله انتخاب عرضه کنندگان ( SSP ) یکی از فعالیت های مهم از خرید در یک سازمان بوده و آن را به شدت می تواند فرایندهای دیگر در سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. در این مشکل تعداد و نوع منبع و مقدار سفارش داده شده به این تامین کنندگان به طور همزمان باید مشخص شود. در واقع انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارشات به هر منبع انتخاب شده یک تصمیم گیری استراتژیک است با توجه به اینکه بسیاری از تامین کنندگان می توانند برای تامین مواد مورد نیاز مشکل انتخاب تامین کنندگان را داشته باشند این مشکل به دو نوع زیر طبقه بندی می شود. 1- انتخاب بهترین تامین کننده از مجموع تامین کنندگان در دسترس که می تواند همه نیاز های خریدار مانند تقاضای برآورد ، کیفیت ، تحویل مناسب و غیره 2- انتخاب دو یا چند تامین کننده که هر کدام از تامین کنندگان به صورت جداگانه ای می توانند در اختیار خریداران قرار بگیرند.در این وضعیت منظور از مشکل تخصیص آن است که در آن باید با بهترین تامین کننده روبرو شده و مقدار سفارش بهینه را برای آنها اعلام کنیم. تصمیم گیری در تخصیص به منظور تصمیم گیری برای یک خرید استراتژیک است که مرتبط با روابط شرکت با تامین کنندگان می باشد. در یافتن منابع خریدار فرصتی برای دریافت قیمت های پایین تر و هزینه های حمل و نقل با یافتن منابع استراتژیک را دارد. انتخاب تامین کننده ای با پایین ترن قیمت در صنعت به یک چالش برای مدیران خرید تبدیل شده است به طور خاص هنگامی که تامین کنندگان محصولات مختلف را ارائه و برنامه های قیمت گذاریشان را بر اساس تخفیف متناسب با حجم خرید ارائه می کنند. در این مورد یک تخفیفی برای کل حجم فروش در یک دوره معین از زمان ارائه می شود. به طور کلی خرید چند مورد از یک منبع و مقدار تخفیف نشان دهنده یک عمل کسب و کار استاندارد است. از آنجا که معیارهای مختلف را می توان در فرایند تصمیم گیری برای تامین کننده انتخاب کرد، این مشکل پیچیده تر می شود در حضور تخفیف حجمی یعنی تخفیف با افزایش حجم خرید افزایش می یابد. این معیارها عبارتند ازعوامل کمی و کیفی بنابر این، این مشکل برای مدیران خرید مهم است و آنها باید در تجارت عوامل متعددی را محاسبه کنند انتخاب نا مناسب از تامین کنندگان نامطلوب ممکن است استراتژی رقابت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این مشکل به طور طبیعی ناشی از مشکل تصمیم گیری چند هدفه با چندین عامل پیچیده از قبیل هزینه، کیفیت و تحویل آن است. تکنیک های برنامه نویسی ریاضی را می توان برای تعیین راه حل مطلوب این مشکل استفاده کرد که در آن تابع هدف به عنوان معیار بوده و محدودیت ها فرموله می شوند. در عمل تصمیم گیری درSSP شامل درجه بالایی از انواع مختلف ابهامات است. در دنیای واقعی نرم افزار SPSS شامل ورودی اطلاعات به عنوان مثال تقاضا، کیفیت و هزینه بوده و تابع هدف اغلب نامشخص است و یا فازی از اطلاعات ورودی دقیقا شناخته نشده یا کاملا دست یافتنی نیست.نظریه مجموعه فازی یکی از بهتری ابزار جهت رسیدگی به این عدم قطعیت و ابهام است بدیهی است برنامه نویسی سنتی ریاضی می تواند مشکلات برنامه نویسی فازی را مدیریت کند مدل انتخاب تامین کنندگان جهت محصولات متعدد و سطح قیمت های متعدد نشان دهنده نقش تئوری فازی در این اطلاعات، توابع هدف و پارامتر های غیر دقیق می باشد. نظریه مجموعه های فازی در ابتدا توسط (زاده) معرفی شد زیمرمن برای اولین بار برنامه ریزی خطی فازی خود را با نام FLP گسترش داد که با رویکرد برنامه ریزی خطی چند هدفه ( MOLP ) هم مسیر بوده برای هر یک از توابع هدف در این مشکل فرض می کنیم که تصمیم گیرنده (DM) یک هدف فازی است که باید اساسا ارزشی کمتر یا برابر داشته باشد. سپس تابع عضویت خطی مربوطه تعریف می شود. و حداقل روش پیشنهاد شده توسط بلمن و زاده اعمال می شود تا ترکیب تمام توابع هدف انجام شود. با معرفی یک متغیر کمکی این شکل می تواند به یک شکل (LP) معمولی تبدیل شده و به راحتی می توان با روش سیملکس آن را حل کرد. آثار بعدی به جا مانده در برنامه نویسی فازی (FJP) عبارتند از: هانان ، لبرلینگ ، لوهاند جولا ، شنکر ، ورات. با توجه به تضاد ذاتی در میان سه هدف کلی خرید و سفارش هزینه ها تعداد واحد های معیوب و واحد تحویل به تامین کننده دستور می دهد که در یک رویکرد هدف برنامه ریزی فازی در یک پژوهش حاضر است. که پیشنهاد شده حل مدل ریاضی توسعه یافته ی SSP برای چند سطح قیمت و چند محصول انجام شود.در مقاله حاضر با هدف توسعه فازی چند هدف برنامه ریزی خطی مدل ( FMOLP ) را برای حل SSP چند هدفه برای چند قیمت و چند محصول را در محیط فازی ارائه نموده است. برای این کار یک مدل MOLP از چند SSP هدف تحت چند قیمت و چند محصول در مرحله اول قرار خواهد گرفت. مدل تلاشی را برای به حداقل رساندن کل خرید و هزینه های سفارش و تعداد واحدهای معیوب از تامین کنندگان دارد. پس از آن مدل مذکور به مدل FMOLP توسط یک مفهوم یکپارچه سازی مجموعه فازی و برنامه ریزی چند هدفه تبدیل می شود. باقیمانده ساختار مقاله به شرح زیر است:

بخش 2- بررسی منابع مربوط به موضوع

بخش 3-مدل MOLP با فرمول ریاضی SSP در چند قیمت و چند محصول

 دربخش 4مدل 5 ریاضی تعاملی FMOLP دو فازی در حال توسعه برای تولید راه حل های بهینه در محیط فاز است

بخش 5یک مثال عددی را ارائه و نتایج حال از ازمایشهای محاسباتی آن را برای نشان دادن بهره وری مدل FMLOP دو مرحله ای برای انتخاب تامین کننده و مشکل تخصیصی چند قیمتی و چند محصولی را پیشنهاد کرده است. در نهایت بخش نتیجه گیری است که در بخش 6 مقاله ارائه شده است.

2-مروری بر منابع :

محققان از سال 1960 معیارهای مختلفی را برای حل مشکل انتخاب منبع معرفی و مورد بررسی قرار دادند. ویکسون 23 شاخص را بر اساس یک نظر سنجی از میان 170 مدیر خرید توسط نرم افزار SPSS شناسایی کرد. معیارهایی مانند قیمت ، تحویل و کیفیت مهم ترین معیارها در ارزیابی تامین کنندگان بودند. وبر و همکاران معیارها را انتخاب عرضه کنندگان را مورد برسی قرار دادند. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که کدام معیارهای مهم کیفیت تحویل و هزینه مهم است آنها تاکید کردند که انتخاب تامین کننده نه تنها به هزینه بستگی دارد بلکه به معیارهای دیگر نیز مانند کیفیت و عملکرد تحویل بستگی دارد. بسیاری از مقالات برای انتخاب منبع و روشهای ارزشیابی را ارائه نمودند. دی  بوار و همکارانش وهو و همکارانش بررسی جامعی از روشهای مورد استفاده برای حل SSP را انجام دادند. در این بخش جهت بررسی این مقالات اصولا مدل های برنامه ریزی ریاضی مورد استفاده برای تامین کنندگانئ به کار می رود. در میان 78 مقاله مورد مطالعه هو و همکاران 54/11% برای فرموله کردن مشکل انتخاب منبع از مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی جهت فرمول بندی و حل آن برای بدست آوردن راه حل بهینه از تامین کنندگان و اندازه سفارشات ، استفاده کردند. تلوری برای عرضه کننده کالا یک مدل برنامه ریزی خطی بر اساس تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA را پیشنهاد کرد. که در آن عوامل استراتژیک و عملیاتی متعددی در فرایند ارزیابی در نظر گرفته شد. پوکر مدل برنامه ریزی خطی چند معیاره برای مشکل انتخاب عرضه کننده کالا را ارائه داد. روشهای برنامه نویسی مخلوط توسط محققان برای SSP استفاده شده است. تالوری عدد صحیح باینری برای مدل برنامه ریزی خطی را برای یک مجموعه بهینه از قیمت های پیشنهادی را که بخشی از نیازهای تقاضای خریدار به عرضه کنندگان بر اساس اهداف ایده آل تعیین شده توسط خریدار است. هنگ و همکاران یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط را برای مدل SSP طراحی کردند خروجی مدل هنگ و همکاران تعدا د بهینه ای از تامین کنندگان را در بر داشت و سفارش به حداکثر رسیده بود در حالی که رضایت و نگهداری تامین کننده به مدت زمان طولانی تری بود. گوریس پورو اوبراین یک عدد صحیح مختلط را در مدل برنامه ریزی غیر خطی با در نظر گرفتن حساب هزینه های لیجستیک مانند قیمت خالص ، ذخیره سازی ، حمل و نقل و هزینه های سفارش و محدودیت های خریدار مانند بودجه ، کیفیت ، خدمات و غیره را برای حل مشکل یافتن منابع متعدد ارائه نمودند. باسنت و لئوننگ یک برنامه ریزی عدد صحیح مختلط را در مدل برای حل SSP با چند دوره چند محصولی اندازه گرفتند. تابع هدف شامل هزینه های معامله ، هزینه خرید و نگهداری هزینه ها برای هر محصول در هر دوره بود. مقدار سفارش با مشکل مقدار تخفیف از نقطه نظر تامین کننده وجود داشت. فرمول بندی یک مدل برنامه نویسی عدد مختلط صحیح به صورت خطی برای به حداقل رساندن قیمت کل با در نظر گرفتن افزایش تخفیف انجام شد. فرایند انتخاب توسط قیمت، تحویل و اهداف کیفی تحت تاثیر خریدار بود و همچنین با تولید و یا سهمیه بندی فروشندگان همراه بود. این به خوبی شناخته شد که راه حل بهینه از مدل های تک هدف می تواند کاملا متفاوت از مدل های متشکل از اهداف چند گانه باشد در واقع تصمیم گیرنده DM اغلب می خواهد برای به حداقل رساندن مجموع خریدو هزینه های سفارشی تعدادی از تامین کنندگان را رد کند. هر یک از این اهداف از یک نقطه نظر به طور کلی معتبر می باشد. از آنجا که این اهداف با یکدیگر در تقابل هستندیک راه حل ممکن برای یک هدف وجود دارد. اما ممکن است نتایجی برای دیگران نیز داشته باشد به همین دلیل مشکلات  SSPبه صورت طبیعی به صورت چند هدفه است همانطور که گفته شد با توجه به یک معیار تابع هدف واحد به ندرت رخ می دهد. MOLP یک روش مناسب برای حل SSP با در نظر گرفتن کمیت تخفیف است. تکنیک های برنامه نویسی چند هدفه در ارزیابی تامین کننگان در رابطه با مشکلات منابع چند گانه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. وبر و همکارانش یک رویکرد چند هدفه را به  طور سیستماتیک تحت تجزیه و تحلیلچند معیاره قرار داده اند. آنها یک رویکرد مبتنی بر برنامه ریزی چند هدفه و پوششی داده های تجزیه و تحلیل به تعیین تعداد تامین کنندگان در چند فروشنده و خریدار تعمیم دادندو شیاوو یک رویکرد یکپارچه از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته را توسط نظریه مجموعه های سخت و برنامه نویسی عدد صحیح مختلط چند هدفه را همزمان ارائه داد و مقدار سفارش اختصاص داده شده به این تامین کنندگان را در مورد یافتن چند منبع با معیار های چند گانه و با محدودیت ظرفیت تولید مورد بررسی قرار داد. این مدل از تخفیف قیمت یا چند قیمتی را در نظر گرفته است. ناراسین هان و همکارانش یک مدل برنامه نویسی چند هدفه را برای برخورد با مشکل در چند محصول پیشنهاد و محیط تخفیف چند قیمتی را با توجه به رقابت برای انتخاب کالا را ارائه داد. روایندران و وادوا به عنوان یک مسئله بهینه سازی چند هدفه که در آ« قیمت و زمان در مدل SSP لحاظ شده و به صراحت به عنوان دو معیار متضاد به طور همزمان به حداقل رسیده را در نظر گرفته است. از آنجا که موارد واقعی پر از ابهامات است برخی از نویسندگان نظریه مجموعه قاضی مسئولیت رسیدگی به چنین عدم قطعیت و ابهام را به عهده گرفته اند. در میان محققان پیشنهاد یک مدل FMOLP برای SSP جهت مقابله با ابهامات و برای کمک به تصمیم گیرندگان برای پیدا کردن سفارشات مناسب از هر منبع انجام شد. در میان همکاران فرموله کردن SSP در یک زنجیره تامین بود. مدل آنها شامل سه تابع هدف برای به حداقل رساندن هزینه خالص و به حداقل رساندن تحویل خالص بود. در حالی که رضایت و محدودیت ها مورد نیاز تقاضا وجود داشت.کومار و همکاران مدلی رل به عنوان یک عدد صحیح مختلط برای برنامه نویسی هدف فازی با سه فرمول SSP برای به حداقل رساندن هزینه خالص ، به حداقل رساندن مرجوعی های خالص و به حداقل رساندن زمان تحویل را در مورد تقاضای خریدار ، ظرفیت ، فروشندگان ، ارزش خرید اقلام ، ببودجه تخصیص داده شده و غیرع را ارائه نمودند و اسفندیار و سفید برقی یک مدل چند هدفه را برای عرضه کننده کالا در راستای مشکل تخصیص سهمیه بندی ارائه نمودند. در حالی که تقاضا وابسته به قیمت های ارائه شده توسط تامین کنندکان بود. آنها مدل هلی خود را با استفاده از حل الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیه ساز یشده انجام دادند. لی و همکاران در تلاش برای ساخت یک مدل با چند تامین کننده و به حداقل رساندن تخفیف در هزینه کل را در طول افق برنامه ریزی خود به عنوان یک مشکل ارائه نمودند. هدف از به حداقل رساندن کل هزینه ها که در آن هزینه ها شامل هزینه سفارش ، هزینه تکه داری ، هزینه خرید و هزینه حمل و نقل است. همانطور که در این مطالعات نیز مشهود است اکثر مطالعات به ندرت با توجه به مدل SSP عدم قطعیت در اطلاعات و چندین معیار متضاد در شرایط استفاده از چند محصول و تخفیف ویژه را به طور همزمان در نظر گرفته اند هدف اصلی از این مقاله ها به شرح زیر است :

1-پیشنهاد یک عدد مختلط صحیح برای برنامه ریزی خطی توسعه یافته از جمله جنبه های جدیدی از تامین کنندگان برای سطح قیمت مختلف جهت فروش محصولات و جنبه های جدیدی از خریداران با در نظر گرفتن معیارهای متضاد مانند به حداقل رساندن خرید کل و دستور هزینه ها و تعداد خالص اقلام است.

2-با توجه به تضاد ذاتی از سه هدف شامل خرید کل و سفارش هزینه ها ، تعداد خالص آیتم های رد شده تامین کنندگان و تعداد خالص تحویل اقلام در آخر سال ما پیشنهاد می کنیم که روش برنامه نویسی چند هدف خطی  فازی تعاملی برای حل مدل ریاضی توسعه یافته برای منظم شدن انتخاب تامین کننده و مشکل تخصیص را به کار ببندیم.

3-توسعه مدل:

SSP به طور معمول یک مشکل MOLP است. هر تصمیم گیرنده غالبا می خواهد به بهینه سازی مورد علاقه خود دست یابد همچنین هر هدف ممکن است طیف مورد نظر از تعداد آسپریسایون را با سطح قیمت های مختلف داشته باشد.از این رو در این بخش با تمایل به مدل SSP به عنوان یک مشکل از MOLP نگاه می کنیم. SSP در مقاله حاضر به شرح زیر در نظر گرفته شده است. با توجه به مجموعه ای از تامین کنندگان ارائه سطوح مختلف قیمتی برای چند محصول بوده و خریدار به دنبال راه حل بهینه پارتواست که کس خرید و سفارش هزینه ها را به حداقل رسانه و تعداد خالص از اقلام را در اواخر سال تحویل دهد. فرضیه متغیرهای تصمیم گیری و پارا مترهای در نظر گرفته شده در سال به شرح زیر است:

1-کمبود هر یک مورد از کالاها منجر به عرضه نمی شود.

2-یک یا چند مورد را می توان از هر منبعی تامین کرد

3-تعداد تخفیف توسط هر منبع ارائه شده است

4-تقاضا از موارد ، هزینه واحد ف قیمت و دیگر پارامتر های در نظر گرفته شده همه ثابت و شناخته شده است

5-ظرفیت هر منبع محدود است

3-: نماد گذاری :

از نمادهای زیر برای توصیف SSP استفاده می شود

مجموعه اول:

 1. : فهرست اقلام
 2. :فهرست تامین کنندگان
 3. : فهرست سطوح قیمت ارائه شدهتوسط تامین کنندگان
 4. : فهرست اهداف

پارامتر ها :

 1. :تعدا کل آیتم ها برای برنامه ریزی
 2. :تعداد کل تامین کنندگان سفارشی
 3. :حداکثر تامین کنندگان بالقوه آیتم ها
 4. :حداکثر تعداد سطوح قیمت های موجود از منبع
 5. : تقاضای کل آیتم ها
 6. : حد بالای آیتم ها از منبع در سطح قیمت k
 7. :واحد قیمت از منبع در سطح قیمتی
 8. : هزینه سفارش برای منبع
 9. :درصد واحد های رد شده از منبع در سطح قیمت
 10. :درصد تحویل آخر سال
 11. :ظرفیت عرضه کالا
 12. :انعطاف پذیری از تخصیص منبع برای آیتم
 13. :حد کم انعطاف پذیری سهمیه مورد نیاز آیتم
 14. :سطح خدمات عرضه کننده کالا برای آیتم
 15. :حد کم سطح خدمات مورد نیاز
 16. :مقدار عرضه کننده کالا برای آیتم
 17. : حد کم مقدار امتیاز

متغیر های تصمیم گیری :

تعداد آیتم ها از منبع باسطح قیمتی

فرمول (yji)

فرمول (yj)

3-2 : مدل ریاضی :

در مقاله حاضر هدف این است که برای حل یک ssp در چند محصول و چند سطح قیمت هزینه ها خرید کل به حداقل برسد که با توجه به معادلات زیر انجام می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محدودیت 4 نشان می دهد که محدودیت در تقاضای کل از هر یک از آیتم ها می تواند استفاده کند. این محدودیت نیز تضمین می کند که به طور کلی تقاضا باید در تمام موارد رعایت شود محدودیت 5 محدودیت ظرفیت عرضه برای هر منبع را تعیین می کند. محدودیت 6 نشان می دهد که تنها یک یا هیچ سطح قیمتی را می توان انتخاب کرد. محدودیت 7 تا 9 نشان دهنده آن است که انعطاف پذیری سهمیه بندی و خدمات و رتبه بندی ارزشها باید در سطح داده شود. محدودیت 10 توصیف مقداری از منبع در سطح قیمت داده شده را در فاصله ارائه شده سفارشی را دارد. محدودیت 11 به معنی تمام محصولات خریداری شده از منبع مشابه که یک جهت قرار گرفته اند است.

4-مدل تعاملی دو فازی برنامه ریزی چند هدفه خطی ( FMOLP ) :

مدل MOLP را می توان به مدل FMOLP دو مرحله ای با استفاده از توابع خطی تبدیل کرد. به این منظور هانان نشان داد که اهداف فازی DM در مدل MOLP ارائه شده در تحقیق بلمن است. به طور کلی تابع عضویت خطی ارائه شده در بلمن و زاده را می توان در پیشنهادی به منظور تبدیل به مشکل حل کرد. این الگوریتم شامل مراحل زیر است :

4-1 : الگوریتم :

گام اول : مشخص کردن درجه عضویت یک تابع برای چندین مقدار در تابع هدف ( جدول1 )

گام دوم : طراحی تابع عضویت خطی

گام سوم : تنظیم معادلات خطی برای هر یک از توابع خطی

 

 

 

 

 

 

گام چهارم : با استفاده از روش دو مرحله ای برای معرفی متغیر کمکی اقدام کرده و سپس می توان مشکل را با تبدیل به شکل LP آنرا  آسان کرد. متغیر را می توان به عنوان نماینده ای به طور کلی با اهداف چند فازی DM در نظر گرفت

با استفاده از عملگر حداقل و حداکثر و 0Øدرجه رضایت ، مشکل FMOLP را می توان به عنوان یک هدف واحد حل کرد

 

فاز دو : با استفاده از نتیجه مدل قبلی برای غلبه بر معایب مرحله 1 در این مرحله راه حل مجبور به بهبود و اصلاح و تسلط بر راه حل حداقل و حداکثر است. اضافه کردن محدودیت ها و تابع جدید کمکی به فاز 2 برای به حداقل میزان رضایت به دست آمده در مرحله 1 و پیشنهاد مرحله 2 به شرح زیر است

مرحله 5 : اجرا و اصلاح فرایند تصمیم گیری تعاملی ک شکل 1 دیاگرام تعاملی مدل توسعه یافته دو فاز FMOLP را نشان می دهد.

5-عنوان مثال و عملکرد عددی تجزیه و تحلیل تعاملی دو مر حله ای FMOLP :

1-5 :اطلاعات عمومی برای مثال های عددی :

در این بخش یک مثال عددی و راه حل آن ارائه شده که برای نشان دادن برتری مدل ارائه شده است. فرض کنید خریدار قصد دارد برای خرید پنج مورد محصول از چهار تامین کننده اقدام کند. هر عرضه کننده کالا ممکن است سه تا چهار نوع آیتم را ارائه کند. جدول 2 پارامتر های مربوط به ssp را در مقاله حاضر مانند ظرفیت و تقاضا برای تامین کنندگان را در هر یک از آیتم ها نشان می دهد. در سه سطح قیمت برای هر کالا یک مثال عددی در نظر گرفته شده است. جدول 2-3 خلاصه اطلاعات را برای مثال عددی نشان می دهد

5-2-تدوین و فرموله کردن دو مرحله ای تعاملی مدل FMOLP :

ابتدا راه حل های اولیه را برای هر تابع هدف با استفاده از مدل خطی عدد صحیح مختلط مرسوم تعیین می شود.نتایج توسط 1846=Z1  ،     163=Z2  ،     3/39=Z3  بدست آمده است سپس ما به تدوین و فرموله کردن مدل FMOLP با استفاده از راه حل های اولیه و مدل MOLP ارائه شده در بخش 4 اقدام می کنیم. جدول 4 توابع خطی مدل ارائه شده را برای SSP نشان می دهد. شکل 2-4 اشکال مربوط به عضویت تک خطی ها را نشان می دهد

 فاز 1 : مدل FMLOP کامل با استفاده از عملگر حداقل و حداکثر است

 

 

 

 

 

راه حل های خروجی :

سیستم نرم افزاری GAMS برای اجرای مدل FMOLP دو مرحله ای تعاملی ارائه شده است که نیاز به پردازنده 4/2 گیگا هرتزی با رم چهار گیگا بایت نیاز دارد که در آن 24606=Z1،     81/56=Z2،     18/42=Z3   است. علاوه بر این به طور کلی رضایت در اهداف چند فازی DM در حدود 785% است. مدل FMOLP طبق پنج سناریوی زیر در مثال های عددی ارائه می شود :

سناریوی 1 : حذف Z3 و در نظر گرفتن Z1و Z2 به طور همزمان

سناریوی 2 : حذف Z2 و در نظر گرفتن تنها Z1 و Z3به طور همزمان

سناریوی 3 : تنظیم Z2و Z3 که در جدول 6 آمده استو نتایج حاصل از این سناریو مشخص میباشد

سناریوی 4 : تنظیم Z1 و Z3 به عنوان تابع که نتایج در جدول 7 آمده است

سناریوی 5 : تنظیم Z1 و Z2 به عنوان تابع که در جدول 8 آمده است

جدول 9 نتایج حاصل از اجرای سناریوی 1 و 2 و 11 را رائه کرده است. جداول 10 و 11 و 12 نتایج حاصل از پیاده سازی همزمان سناریوهای 3،4،5 را ارائه کرده است. مفاهیم مدیریتی قابل توجه در خصوص برنامه های مدل به شرح زیر ارائه شده است. مقایسه سناریوهای 1 و 2 نشان می دهد که ترید آف و در گیری در میان توابع هدف به هم وابسته است. در نتیجه مدل ارائه شده می تواند برای کاربردهای عملی به دلیل به حداقل رساندن مجموع خرید و سفارش هزینه ها و تعداد خالص اقلام و تعداد خالص در اواخر سال مورد استفاده قرار بگیرد.

2-نتایج سنایوهای 3 تا 5 نشان می دهد که سطح کلی رضایت در خروجی راه حل برای هر متغیر به شدت توسط درجه خاصی از عضویت برای هر تابع هدف تحت تاثیر قرار می گیرد. در واقع ما می توانیم در پارامتر مهم را پیشنهاد کنیم اول مهم ترین وظیفه از DM است که برای تعیین درجه منطقی برای عضویت در هر تابع هدف است. دوم DM ممکن است تغییر طیف وسیعی از تعداد را در درجه عضویت عملکرد را داشته باشد.

شکل 5-8 تصاویر مربوط به تغییرات مقدار مجموع و اهداف سناریوی 3-5 را نشان می دهد.

 1. روش دوم مرحله ای تعاملی FMOLP ارائه شده در روش برنامه ریزی فازی هانان بر اساس این فرض است که DM برای پیدا کردن حداقل اپراتور مناسب برای تصمیم گیری اقدام کرده و مجموعه های فازی را با استفاده از عملیات منطقی جمع کرده است. و این شرح که حداکثر از دو یا چند تابع عضویت بهترین را با به حداکثر رساندن درجه عضویت حداقل انتخاب کرده است.
 2. در دنیای واقعی نرم افزار SPSS ،DM را به طور معمول برای اهداف مورد نیاز بهینه سازی می کند بنابراین استفاده از نظریه مجموعه فازی برای نرم افزار SPSS اثر بخشی بیشتر و انعطاف پذیری بیشتری در روش FMLOP دو مرحله ای تعاملی را ارائه می دهد. درنتیجه روش FMOLP دو مرحله ای تعاملی نیاز به کار برد عملی برای حل در نرم افزار SPSS با به حداقل رساندن سه هدف خرید کل و سفارش هزینه ها و شبکه تعداد اقلام اخر سال استفاده می کند.

5-4 تجزیه و تحلیل عملکرد :

به منظور بررسی اعتبار و بهره وری روش ارائه شده نتایج حاصل از مدل ارائه شده با مقایسه نتایج حاصل از مدل های موجود در مقالات دیگر مقایسه شده است. جدول 13 نتایج حاصل از مدل LP تک هدف و وانگ و لیانگ با نتایج حاصل از روش FMOLP  مقایسه شده است به حداقل رساندن کل خرید و هزینه سفارش (Z1) ، به حداقل رساندن تعداد خالص از اقلام (Z2) و به حداقل رساندن تعداد خالص آخر سال (Z3) است که مقادیر آنها 5/25146<Z1 ، 81/57=Z2 ، 56/41=Z3 است و در روش وانگ لیانگ نتایج زیر بدست آمده است : 604/24=Z1  ، 81/56=Z2 ، 18/42=Z3 بوده است. و مقدار رضایت بخش DM مساوی 794% بوده است. جدول 13 نتایج حاصل از روشFMOLPرا تحت درجه قابل قبولی از DM را در یک محیط فازی را نشان میدهد. برای تعیین میزان نزدیکی تعاملی دو فاز در روش FMOLP برای یک راه حل ایده آل ها از توابع از توابع زیر استفاده کرده ایم

 

 

 

با این حال می توانیم نتیجه بگیریم که این روش می تواند یک راه حل مناسب برای استخراج دیگر پارامتر ها باشد مقایسه روش وانگ و لیانگ با روش مدل دو فازی FMOLP تعاملی در جدول 14 به طور خلاصه ارائه شده است. در جدول 13 به خوبی مشخص است که رویکرد FMOLP دو مرحله ای تعاملی یک راه حل مصالحه را بهتر از روش وانگ لیانگ در نظر گرفته شده است

6-نتیجه گیری :

در این مقاله مدل عدد مختلط صحیح برای برنامه ریزی خطی طولانی جهت انتخاب تامین کننده همراه با درر نظر گرفتن وابستگی سطح قیمت ها به مقدار سفارش در چند محصول معرفی شده یک روش تعاملی دو مرحله ای فازی چند هدفه را برای حل این مشکل ارائه دادیم روش ارائه شده تلاش می کند به طود همزمان مجموع خرید و سفارش هزینه ها را به حداقل رسانده تعداد واحد های معیوب را به تامین کنندگان تحویل دهد. مثال عددی برای نشان دادن امکان سنجش و اثر بخشی این برنامه ارائه شد. نتیجه تجزیه و تحلیل نشان داد که ترید آف و درگیری در میان توابع هدف وابسته است علاوه بر این نتایج و عملکرد تجزیه تحلیل نشان می دهد که روش ارائه شده قادر به رسیدگی به محیط نا مطمئن و ارائه ابزار سیستماتیک تصمیم گیری برای مدیران و دست اندر کاران جهت اتخاذ استراتژی ها و سیاست های مناسب در خرید لجستیک بدست می دهد.

مدل ارائه شده می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد بنابر ایم مدل ارائه شده هنوز هم جای کار دارد و تصمیم گیری برای فاز دوم به عنوان پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده است.


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر