نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود

مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود

 

چکیده :

این مقاله به بررسی جریان نقدی آزاد در شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار کشور هند با تاکید با مدیریت سود پرداخته است. هدف اصلی ازاین مطالعه تحقیق در رابطه تفاوت بین جریان های نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار هند با تاکید بر مدیریت سود می باشد. اطلاعات وآمار جریانهای نقدی آزاد و متغیر مدیریت سود توسط مدل جونز اندازه گیری شد نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان می دهد که بین مدیریت سود ودر جریان نقدی آزاد رابطه مثبتی بوجود آورد.

کلید واژه ها:

پول نقدی، مدیریت جریان درآمد، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری

مقدمه :

بطور طبیعی همه افراد برای افزایش ثروت خود به منظور به حداکثر رساندن سود امنیت و غیره و اقلام می کند. این گرایش ها فرصتی مناسب ( به منظور به حداکثر رساندن ثروت خود با سرمایه گذاری را فراهم می کند. با این حال افرادی که قادر به مدیریت سود خود نیستند. به آنها افرادی را برای انجام این کار استخدام می کنند با توجه به این نظریه گروه اول مدیران و یا صاحبان سرمایه ها هستند. وگروه دوم نمایندگی ها و یا مدیران آنها می باشند و در واقع مدیران برای انجام امور مالی بدقت عمل کرده و در نهایت ثروت صاحب کار خود را افزایش می دهند. لازم به ذکر است که افراد تمایل به حداکثر رساندن منافع خود و نیز مدیران خود هستند. مدیران مشتاقانه نشان دادند که یک تصویر از موقعیت های مالی شرکت برای سهام داران و دیگر ذی نفعان را در راستای تسهیل بهره بردار و رفاه اجتماعی و یا برای حفظ مدیریت خود اقلام می کند مشکل زمانی و خبر      می دهد که این گروه ثروت صاحب خود را به حداکثر رساند. و یا مدیر لزوماً منجر به افزایش ثروت سهامداران و ذی نفعان می شود. این موضوع اشاره به علاقه بین عوامل و اصول دارد. با این حال در نظر گرفتن درگیری بهره های صاحب، نمایندگی ها و یا مدیران ممکن است انگیزه ای برای دستکاری درآمدهای حداکثر را در راستای منافع شخصی خود راه داشته باشند. جریان های نقدی عملیاتی در جریان وجوه نقد نشان می دهد که توانایی شرکت برای تولید جریان نقدی وجود دارد. با این حال بسیاری از تحلیل گران مالی استدلال می کنند که جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای بودجه بود که تنها در دارائی های ثابت سرمایه گذاری جدیدی برای  فعال کردن شرکت ها در راستای نگه داشتن سطح فعلی فعالیتهای عملیاتی نبوده است. بلکه نسبت به سود سهام و یا خرید سهام مجدد برای ارضای سهامداران توزیع شده است. مدیریت سود تعریف شده به عنوان گام های عمودی در حسابداری پذیرفته شده است که سود گذاری شده به درآمد مورد نظر می باشد(GAAP)   همگرایی سود گزارش شده از طریق دستکاری اسناد حسابداری انجام می شود.  بنابراین شناسایی، تجربه و تحلیل  محدودیت دخالت در دستیابی به حداکثر سود بوده و یک میدان وسیعی را برای تحقیق و پرس جو باز می کند در مطالعه حاضر تلاش شده که بررسی و مقایسه تفاوت بین جریان های نقدی آزاد و در بررسی اوراق بهادار هند با تاکید بر مدیریت سود بوده است.

مروری بر منابع گذشته :

جریانات نقدی آزاد (FCF) جریان های نقدی عملیاتی در بیانیه جریان وجوه نقدی نشان می دهد که توانایی شرکت برای تولید جریان نقدی وجود دارد با این حال بسیاری از تحلیل گران مالی استدلال می کند که جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی بودجه بوده است که تنها باید در دارائی های ثابت سرمایه گذاری جدید برای فعال کردن شرکت ها و نگهداری آنها در سطوح فعلی فعالیتهای خود هستند با شد بلکه نسبت به صندوق نسبت به صندوق باید به عنوان سود سهام توزیع شده و یا خرید سهام مجدد برای  ارضای سهام داران باشد بنابراین جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای به خودی خود نمی تواند یک توانایی شرکت برای تولید جریان های نقدی در نظر گرفته شود جنس در سال 1989 در میان پیشگامان که نقد رایگان را به عنوان یک تئوری ارائه نمود و یک تعریف برای آن ارائه کرد از نظر وی جریان های نقدی آزاد شده به عنوان پول نقد از فعالیتهای عملیاتی بود که پس از کسر پول نقد و به منظور سرمایه گذاریدر پروژه هی مثبت تعریف شده است با این حال پروژه باید با توجه به ارزش فعلی خالص خود از طریق استفاده از هزینه سرمایه اندازه گیری قابل اعتماد باشد اگر نتیجه مثبت بود پول نقد در دسترس شرکت، پس از کسر شدن از سرمایخ قرار می گیرد و هر آنچه باقی مانده است به عنوان جریان های نقدی آزاد در نظر گرفته می شود. با توجه به تحقیقات لن وپلسن در سال 1989 جریان های نقدی آزاد عامل درآمد قبل از هزینه استهلاک و پس از کسر مالیات بوده و هزینه بهره سود سهام سهامداران در آن مشخص شده و رایج است همچنین کپلند در سال 1995 جریان های نقدی آزاد را به عنوان درآمد عملیاتی پس از کسر مالیات هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش، دارایی، تجهیزات و دارایی های دیگر تعریف کرد. به گفته جنرال اکتریکی در سال 2006 جریان های نقدی آزاد جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی بوده و علاوه برآن جریان های ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری نیز بود.

مدیریت سود(FM)

یکی اهداف صورت های مالی این است که نتایج حاصل از نظارت مدیریت یا با پاسخ گویی آنها در برابر مالی تحت کنترل خود را منعکس کنند از آنجا که مدیریت تجارت ( کسب وکار) مسئول تهیه صورتهای مالی است مدیران در انجام این کار به قضاوت در مورد گزارش می پردازد ( صالحی 2009) حسابداری متعهدی است که حق انتخاب قابل توجهی از درآمد را برای تعیین در دوره های زمانی مختلف را به مدیران می دهد. در عمل دراین سیستم حسابداری مدیران کنترل زمان قابل توجهی را برای هزینه  از جمله هزینه های تبلیغات، تحقیق و توسعه را در دست دارد. به طور قابل مداخله ای می توان گفت که از سوی دیگر سیستم حسابداری تعهدی بوده و مدیر گزینه هی مختلف در مورد زمان تمایز در آمد را دارد به عنوان مثال تمایز سریعترین سود حاصل از فروش اعتبار کامل است این نوع عملکرد از سوی مدیران  بنام مدیریت سود شناخته شده است (GGAP) پذیرفته شده است، که از سود گزارش شده از درآمد مورد نظر می آید. همگرایی سود گزارش شده به سود مورد نظر را از طریق و همکاری مدارک حسابداری می توان بدست آورد .( نظری ، کریمی ، زند) امروزه در آمد مدیریت یکی از مسائل قابل بحث و جالب توجه در تحقیقات حسابدری در تحقیقات حسابداری از سرمایه گذاران بوده که به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تقسیم کرمها می باشد تحقیقات نشان می دهد. که تنوع در درآمد های پایین و دوام آن وجود دارد که نشان دهند. کیفیت سود است با این حال سرمایه گذاری کنند در این راستا مدیریت سود یکی از روش های اجرای وضعیت مالی است که توسط مدیریت انجام می شود و دخالتی بر تعیین درآمد دارد.( نوراوش و همکاران 2005) از سوی دیگر جنس و مکانیک در سال 1976 رابطه یک قرار داد را توسط چند اصول تعاملی جهت انجام برخی خدمات را که شامل تعفیض بر خی از اختیارات تصمیم گیری بود تعریف کردند با برقراری ارتباط سازمان هر دو طرف سعی می کنند که منابع خود دارند نمایندتگان مدیران مایل به نشان دادن یک تصویر خوب از موقعیت های مالی شرکت به سهام داران بوده و دیگر سهام داران به منظور به حداکثر رساندن منافع خود رفاه اجتماعی و یا برای حفظ موقعیت خود تلاش می کند مشکل زمانی رخ می دهد که این دفاتر برای به حداکثر رساندن ثروت خود لزوماً نیازمند به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وذی نفعان بوده اند با این حال با توجه به تعارض منافع بین نمایندگان و مدیران عامل انگیزه ای برای دستکاری درآمد در راستای به حداکثر رساندن منافع شخصی خود را داشته اند از آنجا که درامد مدیریت براساس اهداف مختلف توسط عوامل انجام می شود شواهد تجربی از تحقیق های گذشته در مرور رابطه سازمان و مدیریت سود دیده می شود در حدی که مختلط و مبهم هستند اگر درامد مدیریت براساس هدف انجام فرصت دلیل باشد شرکت هزینه های دیگر رابطه مثبتی بین مدیریت سود و حرکت تعارض منافع وجود دارد اما اگر درآمد مدیریت سود و حرکت تعارض منافع  بهره عامل نباشد انتظار می رود که شرکت ها با هزینه های نمایندگی بالا مواجه شده و لذا مدیریت درآمد بدلیل مدیریت سود به نفع عاملان خواهد بود.( پونسیت و همکاران 2008) جاگی وگل در سال 2000 دتر تحقیق خود رابطه مثبتی بین مدیریت دو جریانهای نقدی آزاد بالا در شرکت های با رشد کم بدست آوردند انها استدلال می کند. که با توجه  به نظریه جانسن دراین شرکت ها عوامل به جای توزیع پول نقد آزاد سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش قطعی منفی را در بر دارد. بنابراین مدیران این شرکتها سعی می کند برای تنظیم این وضعیت با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری درآمد و واگذاری بهره اقدام نمایند علاوه بر این انها نشان دادند که رابطه ذکر شده میزان بدهی را تنظیم می کند ( جونز و همکاران 2001) بین مدیریت سود و جریان های نقدی آزاد در شرکت های بااقتصادهای قدیمی که معمولا رشد کمی داشته اند زیرا این شرکت ها با مدیریت های همراه هستند که برای جبران عملکرد ضعیف خود از طریق عقلام تعهدی اختیار اقدام نمایند اما آنها رابطه معنی داری در یک شرکت با یک اقتصاد جدید با رشد بالا را درک نمی کند(چانک وهمکاران 2005 )رابطه بین مدیریت سود جریان های نقدی آزاد با شرکت های رشد کم در طول دوره 1996-1984) را بررسی نموده اند نمونه پژوهش آنها 22576 شرکت امریکایی بوده است نتایج انها نشان می دهد. که بین مدیریت سود و جریان نقدی آزاد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد علاوه بر این پس از بررسی روابط میان ذی نفعان سازمانی شرکت های ممیزی کیفیت حسابرسی در یافته اند که متغیر های ذکر شده منجر به کاهش رابطه بین مدیریت سود و جریان نقدی آزاد وجود دارد و جلوگیری از مدیریت سود برای مدیران را در پی دارد. اپلل و تیت  من در سال 1993 اظهار داشته اند. که شرکتهای با فرمت رشد بالا احتمال بیشتری برای داشتن جریان های نقدی آزاد کم از پول نقد موجود در پروژه ها یا NPV مثبت سرمایه گذار می باشد تسوین وگل در سال 2000 هزینه های حسابرسی در جریان نقدی آزاد بالا و رشد پایین شرکت در هنگ کنگ را مورد بررسی قرار دادند. یافته های انان نشان می دهد که در این نوع شرکت ها به دلیل مشکلات مرتبط با جریان های نقدی هزینه های حسابرسی بالا است. همچنین آنها توضیح دادند با توجه به نظریه جانشین ، حاجی، وگل در سال 2000 تعامل بدهد رابطی بین مدیریت سود و جریان های نقدی آزاد در شرکت های با رشد پایین را تنظیم می کند. به عبارت نسبت بدیهی در این شرکت  باعث می شود که مدیران بتوانند در پروژه ها با NPV – سرمایه گذاری متمرکزداشته باشند. ریچارد  سون در سال 2006 در شرکت های با جریان نقدی آزاد بالا سرمایه گذاری را بیش از حد مطلوب داشته است درنمونه پژوهش خود در طول سالهای 2002-1998 نشان داد که بطور متوسط 20٪ شرکت های غیر مالی جریان های نقدی آزاد خود را بیش از حد برای سرمایه گذاری  مطلوب می دانند. برکلیت واسکندر در سال 2009 در مورد مازاد رایگان جریان وجوه نقد،  مدیریت سود و کمیته حسابرسی مطالعه ای انجام دادند و نشان داده اند که کمیته حسابرسی مستقلا کمک می کند. تا شرکت های با مازاد بالای جریان نقدی را با شیوه های مدیریت درآمد، افزایش دهد و انگو و همکاران در سال 2010 تاثیر ترکیبات و ویژگی های هیات مدیره و مدیریت سود در تقلب مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته اند که تعهدی اختیاری در سرمایه در گردش به تقلب تحت تاثیر نمی گذارد و تعامل مدیر نهادی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارای تاثیر منفی در تقلب قبل از عمل مدیران و حسابرسان مستقل بوده و اما اقدام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش تحت تاثیر قرار نمی دهد اثر منفی بر تقلب قبل از عمل مدیران و حسابرسان مستقل است. اما اقدام اختیاری تاثیر منفی بر تقلب بعد از ان ندارند. مجموع بررسی های گذشته نشان می دهد که فضای گسترده ای برای  اعتبار وجود دارد و منعکس کننده برخی از شرایط قاطع برای اثبات زنده بودن آن دارد و به عنوان مثال می توان گفت در اینجا مشخص شده است تاکنون هیچ پژوهش قبلی جریان نقدی آزاد  و مدیریت سود وجریان های نقدی آزاد و رابطه مدیریت سود از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق  بهادار هند را ارائه نکرده است.

هدف از مطالعه

هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت بین جریان های نقدی آزاد در بررسی اوراق بهادار هند برتاکید بر مدیریت سود می باشد. بیشتر به طور خاص به دنبال مسائل زیر می باشم.

 1. مشاهده جریان های نقدی آزاد ودرآمد مدیریتی تحت وضعیت درآمد مدیریت تحت مطالعه
 2. مقایسه جریان های نقدی آزاد وضعیت درآمد مدیریت تحت مطالعه
 3. بررسی جریان های نقدی آزاد و مدیریت سود

 

روش مطالعه

فرضیه تحقیق

تفاوت میان شرکت های جریان نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار هند با تاکید بر مدیریت سود به صورت فهرست شده است وجود دارد.

فرضیه ها:

 1. : تفاوت میان شرکت های جریان های آزاد در بورس اوراق بهادار هند ذکر شده با تاکید بر موارد اقلام تعهدی اختیاری از طرف مدیریت سود وجود دارد.
 2. : تفاوت میان شرکت های جریان های نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار هند با تاکید بر اقلام تعهدی غیر اختیاری از طرف مدیریت سود وجود دارد.

روش پژوهش:

روش پژوهش دراین مطالعه از نوع بررسی همبستگی می باشد از انجا که پژوهش با هدف بررسی مقایسه جریان نقدی آزاد شرکت با تاکید بر مدیریت سود می باشد روش همبستگی برای جریان های نقدی آزاد و متغیر ها مدیریت درآمد استفاده می شود تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزارEVIEWS6 انجام می شود. اسنادی نیز همراه با مطالعه برای جمع آوری داده استفاده می شود روش بررسی میدانی برای جمع آوری  داده ها از صورت های مالی شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار هند بوده و روش اضافی از طریق مطالعه تحقیقات گذشته و بررسی پیشینه پژوهش است. در روش بررسی داده های مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش با استفاده از پایگاه داده بورس اوراق بهادار هند بدست آمده است. نمونه داده های پژوهش در طول دوره 2010-2004 متشکل از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار هند در همه صنایع می باشد روش نمونه گیری تصادفی و سیستماتیک بوده است با در نظر گرفتن این ویژگی نمونه داده ها توسط 2015 شرکت بوده است و از این تعداد 142 شرکت  انتخاب شده اند که با توجه به شرکت های همگن و آماری بوده است.

متغیرهای پژوهش

متغیر های پژوهش جریان های نقدی آزاد به عنوان یک متغیر مستقل بوده و مدیریت سود به عنوان یک متغیر وابسته می باشد و مدل در سال 1989 برای اندازه گیری جریان های نقدی آزاد مورد استفاده قرار گرفت بر اساس این مدل جریان نقدی آزاد با کسر کل مالیات، هزینه بهره و سود سهام ازدرآمد عملیاتی قبل از استهلاک و استاندارد با تقسیم آن به عنوان دارای ها بر اساس روابط زیر بدست امده است.

که دران :

 1. : شرکت در سال مشخص
 2. : کل دارائی شرکت در سال مشخص
 3. :تفاوت بین درصد فروش سال مشخص نسبت به سال قبل
 4. : تفاوت بین مطالبات خالص فعل نسبت به سال قبل
 5. : اموال تجهیزات در سال مشخص

α1,α2,α3  : پارامترهای خاص شرکت که توسط رابط زیر محاسبه می شود

که درآن : TAt  برای کل اقلام کل تعهدی در سال مشخص است که توسط رابطه زیر محاسبه می شود.

واقلام تعهدی اختیاری و تفاوت آن بین کل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری به شرح زیر قابل محاسبه می باشد.

که درآن

 1. : که درآن کل دارائی شرکت در سال مشخص است.

نتایج تجربی وتجزیه وتحلیل

آمار توصیفی متغیر های پژوهشی در جدول 1 نشان داده شده است. جریان های نقدی آزاد به عنوان متغیر مستقل بیشترین کارآمد و پراکندگی را داشته است. و اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری به عنوان متغیر وابسته دارای ضریب کمتر ی از تنوع جریان نقدی آزاد دارد.( به ترتیب 3/69 – 4/153 )تداوم کم جریان های نقدی آزاد نشان می دهد.

جریان های نقدی آزاد

اقلام تعهدی غیر اختیاری

اقلام تعهدی اختیاری

 •  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 •  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  

Breitung

 •  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  

Im,Pesaran& Shin W-stat

 1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  

ADF-Fisher Chi-square

 1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  

PP=Fisher

 •  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  
 1.  
 2.  

Hadri Z-stat

 

 که تا حدی سطح تجزیه و تحلیل فرضیه های 1و2و جریان آزاد نقدی و اثرات آن بر اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری از درآمد مدیریت همراه با مقایسه آزمون برای اقلام تعهدی اختیار و غیر اختیاری در شرکت های با جریان کم و زیاد پول نقد آزاد در جدول 3 و جدول 6 نشان داده است لازم به ذکر است که پول که جریان پول نقد آزاد اطلاعات طبیعی را بدست نمی دهد. زیرا دارای چوله گی مثبت و متوسط است که برای تقسیم داده ها به دو جریان نقدی آزاد بالا و پایین استفاده می شود یافته های جریان نقدی آزاد جریان های نقدی آزاد و مستقل از اقلام تعهدی غیر اختیاری می باشد  می تواند این تغییرات را توضیح دهد..

جدول 1 آمار توصیفی

جریان های نقدی آزاد

اقلام تعهدی غیر اختیاری

اقلام تعهدی اختیاری

 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 

 

آزمون ریشه برای بررسی متغیر های ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که آزمون این در جدول 2 آورده شده است. همه متغیرهای پژوهشی شامل متغیرهای مستقل وابسته به صورت مداوم مورد بررسی قرار گرفته است.

تاثیرش بر اقلام تعهدی اختیاری را یک رابطه مثبت در جدول 3 نشان می دهد. به این معنی که افزایش نقدی آزاد شرکت باعث افزایش اقلام تعهدی اختیاری می شود همچنین رابطه بین جریان های نقدی آزاد و اقلام تعهدی اختیاری با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون جریان نقدی آزاد (037/0 و t آماری مقدار 684/0-) را نشان می دهد که معنی دار بوده که نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری نسبتاً از سطح جریان های نقدی وآزاد و مستقلی برخوردار هستند.

نتایج آمارF:

نشان می دهد که مدل در کل و با توجه به آمار واتسون قابل توجه بوده و آن در ارتباط با مشکلات نیست. همچنین نتایج نشان می دهد که تغییرات اقلام تعهدی اختیاری در حدود 288/0 مربوط به جریان های آزاد و شرکت می باشد.

جدول 3 رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان نقدی آزاد در مل رگراسیون بر اساس مدل رگراسیون

روش: حداقل مربعات

متغیر وابسته : اقلام تعهدی اختیاری

احتمال

t  اماری

t ضریب

متغییرها

0.000

12.35 -

0.38 -

اقلام تعهدی اختیاری

0.684

0.31

0.037

جریان تعهدی آزاد

Prop.(F-statistic)

F-statistic

Durbin-Watson Stat

R-squared

0.000

2.16

1.99

0.229

 

 

نتایج نشان می دهد که جریان نقدی آزاد تاثیری به اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد که در جدول 4 نشان داده شده است و آن نشان می دهد که رابطه منفی بین دو متغیر وجود دارد ارتباط بین شرکتهای آزاد و جریان های نقدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون متغیر جریان نقد ی آزاد (016/0-) بسیار ضعیف بوده  و t آماری (771/0) را نشان می دهد که معنی دار نیست و نشان دهند ه آن است که اقلام تعهدی غیر اختیاری مستقل از شرکتهای جریان نقدی رایگان است. نتایج آمار F نشان می دهد که مدل در حالت کلی مهم نبوده و مشکل همبستگی با توجه به آمار وجود ندارد همچنین نتایج نشان می دهد که  یعنی ضریب در حدود 192/0 بوده و برای اقلام تعهدی غیر اختیاری می باشد.

جدول 4 رابطه بین اقلام تعهدی غیر اختیاری در جریان های نقدی رایگان در مدل رگرسیون

روش : حداقل مربعات

متغیر وابسته : اقلام تعهدی اختیاری

احتمال

آماری t

ضریب

متغیر ها

0.000

17.20

0.32

اقلام تعهدی اختیاری

0.771

0.114 -

0.016 -

جریان تعهدی آزاد

Prop.

(F-statistic)

F-statistic

Surbin-Watson Stat

R-squared

0.000

2.01

1.69

0.192

 

به منظور تکمیل نتایج تحقیقات مقایسه آزمون برای اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در شرکت های با جریان های تعهدی بالا و پایین آزاد در جدول 5 و6 انجام شده است و نشان داده می شود ANOVA و t آماری در جدول 5 آمده است و تفاوت معنی موارد و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با  جریان های نقدی بالا  و پایین وجود ندارد.

جدول 5: مقایسه میانگین از آزمون اقلام تعهدی در شرکت های با جریانات نقدی بالا و پایین .

احتمال

مقدار

df

روش

0.19

0.49

140

t-test

ANOVA

F-statistic

0.19

0.38

1.14

 

 

جدول 6 مقایسه میانگین آزمون اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکت های با جریانات رایگان نقدی بالا و پایین.

احتمال

مقدار

df

روش

0.11

0.62

140

t-test

ANOVA

F-statistic

0.11

0.82

1.14

 

 

ANOVA  و t آماری در جدول 6 نشان داده شده است.

و با جریان های نقدی بالا و پایین تفاوتی دیده نمی شود.

نتیجه گیری از مطالعه

برای آزمایش فرضیه پژوهش در مدل رگراسیون مقادیری ثابتی را به شرح زیر بدست آوردند.

 1. با توجه به تحقیقات لن و پولسون مقدار 229/0 تغییرات در اقلام تعهدی اختیار نسبت به جریان های نقدی آزاد مرتبط با شرکت دیده شد.
 2. رابطه ضعیف منفی بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و سطح جریان های نقدی یا توجه به مدل لن و پورسون با مقدار 192/0 دیده شد. که تغییرات اقلام غیر تعهدی اختیاری با جریان های نقدی رابطه عکس دارد.
 3. نتایج ANOVA وt اماری نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی در میان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت ها با جریان های تعهدی بالا وپایین وجود دارد.
 4. نتایج ANO وt آماری نشان می دهد که جریان های تعهدی بالا و پایین آزاد تفاوت معنی داری در اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرکت ندارد.  نتایج تحقیقات سازگار با تحقیقات جابر وگل در سال 2000، جونز در سال 2001،جانگ و همکاران 2005 می باشد.

محدودیتهای این مطالعه

یافته ها در این پیامد های مهم برای سیاست گذاران دست اندرکاران دارد. نتایج نشان می دهد. که ارتباط علیتی بلکه شرط مازاد جریان نقدی آزاد و سود مدیریتی است همچنین در این مقاله با دوره نمونه و فرمان انتخاب شده محدود و حجم نمونه نسبتاً کوچک بوده است. حجم نمونه بزرگ تر ممکن است به منظور بدست آوردن قدرت آماری بیشتری برای تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج قابل توجهی از آزمون فرضیه را داشته است. لذا تحقیقات آینده ممکن  است حجم نمونه بزرگتری را به منظور تعمیم نتایج بهبود ببخشد.


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر