نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت

چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت: نقش کاهش نفت

 

 

 

 

 

 

چکیده : در این مطالعه ما به بررسی ماهیت و امکان منابع نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت را با استفاده از مولفه های اصلی مود بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادایم. تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که دو مولفه اول را می توان به طور قابل توجهی از نظر آماری توسط (GDP) جهانی توضیح داد اما نه با قیمت نفت ما با استفاده از تجزیه و تحلیل استفاده شده در این مطالعه  یک شوک تقاضای جهانی را در عرضه نفت، و شوک تقاضای نفت در تعیین متغییرهای اقتصاد کلان تعیین کننده بوده است اگر چه مطالعات قبلی در این زمینه عوامل سازمانی اهمیت داده است ما باید به افزایش یکپارچگی سیاسی و اقتصادی جهانی اشراف پیدا بکنیم. که نقش مهمی در توضیح چرخه کسب وکار را بازی می کند با افزایش ادغام سیستم های اقتصادی جهان کشورهای صادر کننده نفت بیشتر در معرض چرخه های کسب کاری تبدیلی قرار گرفته و منابع نوسانات اقتصادی متنوع شده و در نتیجه در مورد نقش نفت در طول زمان کاهش هایی بوجود امده است. این نتایج مهم برای سیاستهای پولی و مالی در مدیریت نوسانات اقتصادی دراین کشورها مهم می باشد.

کلمات کلیدی : چرخه کسب وکار ، کشورهای صادر کننده و نفت ، قیمت نفت، روش بیزین

1-مقدم اکثر مطالعات انجام شده در کشورهای صادر کننده نفت که شرایط قابل توجهی شوک اقتصادی برای آنها داشته است ارائه شده است..( امانو و نوردن1995)(هانسن وسپاتافورا 1997 )(چی سون-ووارنی1999) (کسپیدس وچاسین2000)وغیره

ازانجا که طبیعت صادرات کالا در شرایط شوک تجاری از حساسیت بالایی برخوردار است. برخی از محققان این نوع معضل را درمان نموده اند.(بوتیر2008 –حسین وتاژی بای وا 2008) همچنین شواهد تجربی وجود دارد که چرخه های کسب وکار کشورهای صادر کننده نفت آن را نشان می دهد و در آن نشان می دهد که قواعد متفاوتی در کشورهای صنعتی وجود دارد. این یافته تعجب آور نیست چرا که این واقعیت وجود دارد افزایش قیمت با عوارض جانبی در سراسر کشور ها همراه است. یک شوک نفتی وجوددارد که این شوک شایع ترین ضربه به صادرکنندگان نفت که به دنبال رژیم های ثابت ارزی هستند آنها در برابر شوک های نفتی بسیاری از تنظیمات قیمتی خود را از طریق اصلاح آنها انجام می دهد که یک بی ثباتی را در اقتصاد به وجود می آورد. در این مقاله ما به بررسی این موضوع پرداخته ایم که آیا کشورهای صادر کننده نفت با این نوسانات اقتصادی به طور یکسان موافق اند یا اینکه متغیرهای اقتصاد کلان مشابهی دارند.

علاوه بر این ما نیز برای منابع و نواسانات اقتصادی نفت را مقصر اصلی در چرخه کسب و کار کشورهای صادر کننده می دانیم برای بررسی این سوال ما با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و شناسایی چهارم اصلی در بیش از نیمی از تغییرات در اقتصاد ها را توضیح می دهد.  و بررسی نموده ایم همچنین همبستگی بین اجزای اصلی استخراج شده و تولید ناخالص داخل جهانی و قیمت واقعی نفت محاسبه شده است. علاوه بر این تجزیه و تحلیل رگراسیون با متغیرهای مشابه انجام شده و بررسی اهمیت هر متغیر در رگراسیون ارائه شده است. ما دو مولفه اصلی که مسؤول بسیاری از نوسانات در داده ها است را به طور قابل توجهی از نظر آماری توسط(GDP) واقعی جهانی توضیح داده ایم. اما قیمت نفت واقعی نیست در مقابل مولفه های سوم و چهارم به خوبی توسط قیمت نفت واقعی ارائه شده است در حالی که در توضیحGDP جهانی به نظر می رسد که یک عامل تا چند کنترل قیمت واقعی نفت را بر عهده دارد. از آنجا که دو مولفه اول برای تغییرات بیشتر در داده ها می شود. این نشان می دهد که در دنیای واقعی تولید ناخالص داخلی یک کاندید های  بسیار قوی برای قیمت نفت جهت توضیح نوسانات اقتصاد در این کشور ها می باشد. دوما ما از روش ارائه شده توسط ژیانون، گنزا در سال 2012 استفاده نموده ایم. و چهار شوک موجود را به عنوان نامزدهای اصلی برای توضیح منابع نوسانات اقتصاد در کشورهای صادر کننده نفت شناسایی نموده ایم.  این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که یک شوک تقاضای جهانی به عنوان عرضه نفت در تعیین تغییرهای اقتصاد کلان مورد توجه است. به عبارت دیگر نوسانات جهانی به عنوان عامل مهم در تعیین نوسانات اقتصاد کلان کشورهای صادر کننده نفت می باشد. این یافته در راستای نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ما با استفاده به حقایق چرخه کسب  و کار در کشورهای صادر کننده نفت آغاز خواهد شد. پس از مروریی بر چرخه کسب و کار ما با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات) داده ها را بررسی می نماییم. سپس محاسبات خود را انجام داده و نتایج را با شاخص های ارائه شده در تحقیقات قبلی مقایسه خواهیم نمود. ما باور داریم که همانند سازی این حقایق برای بدست آوردن بینش مهم در مورد ماهیت این نوسانات اقتصادی در این کشورها مهم بوده و به ما کمک می کند تا برای بهبود مدل های نظری با هدف ایجاد اقتصادی پویا قدم برداریم. در این مقاله قصد داریم که چند هدف را دنبال نماییم.  اولا سند منظم چرخه کسب و کار و حقایق تجربی در کشورهای صادر کننده نفت با استفاده از داده های اخیر را در دسترس خواهیم گذاشت دوماً منابع و نوسانات اقتصادی در کشورهای  صادر کننده نفت را بررس کرده و سعی خواهیم کرد که یک عامل مشترک را با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی بدست بیاوریم. سوماً پویایی پاسخ از متغیرهای اقتصاد کلان نسبت به شوک های مختلف کوتاه را  بر تحقیقات قبلی انجام خواهیم داد. در بخش 2 اطلاعات مورد بحث ارائه شده و در بخش چهار روش و شناسایی طرح های تجربی مورد استفاده در این مقاله ارائه شده و در بخش 5 ارائه  یافته های تجربی اصلی در سه قسمت خواهد آمده و بخش 6 به نتیجه گیری مربوط خواهد شد.

2-مروری به منابع

ادبیات نظری و تجربی گسترده ای به مطالعه نوسانات اقتصاد کلان در کشور های پیشرفته اختصاص داده شده است. یکی از دلایل اصلی این روند در دانشگاهها و موسسات پژوهش به دلیل در دسترس بودن وکیفیت داده های کشورهای در حال توسعه است. با این حال در طول زمان و با پیشرفت محققین در دسترس بودن داده ها برای تست مدل های خود را با داده ها  توسعه و اقتصاد های نوظهوری را در بازار بوجود آورده است سوال این است که آیا چرخه کسب و کار برای همه به طور یکسان است و یا این که آیا یک چرخه کسب وکار جهانی وجود دارد. حتی امروز سوالات رایج تر و محبوب تری در میان محققان کسب وکار جهانی وجود دارد. حتی امروز سوالات رایج تر و محبوب تری در میان محققان کسب وکار وجود دارد و مطالعات  قابل توجهی نشان می دهد که شباهت کسب و کار در کشورهای صنعتی وجود دارد. (بکوس و مینهوستا1995 (  لمستان –وپراسات 2003) همچنین تحقیقات گسترده ای در مورد نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به عنوان مثال می توان گفت: که اگور و همکارانش در سال 1999 نشان دادند که شباهت قابل توجهی بین نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی وجود دارد. در یک مطالعه جامعتر کوز و همکارانش در سال 2003 شواهدی را در رابطه با چرخه کسب وکار ارائه نموده و توانستند نوسانات را در تعدادی از کشورها توضیح دهند با این حال بری از مطالعات نیز تاکید به تفاوت های مهم در میان کشورها دارد. به عنوان مثال در یک مطالعه که اخیراً انجام شده بنزو ورادفا در سال 2009 شواهدی را از عدم تجانس قابل توجه در الگوهای چرخه کسب و کار در جهان توسعه یافته ارائه نمودند و همچنین التوگ و بلدرسی در سال 2010 اسنادی  را در رابطه با کسب وکار تفاوت قابل توجهی داشته را در اقتصاد های بازارهای نو ظهور را نشان دادند.

تجزیه و تحلیل چرخه کسب وکار در سراسر کشور نشان می دهد که گروهی از قواعد مهم  و الگوهای جانب وجود دارد بنزور ورادفای در سال 2005 دریافتند که نوسانات در کشورهای مرکز و شرق اروپا بزرگتر از کشورهای صنعتی است اما به طور کلی الگوهای دوره ای همگن و مشابهی دارد. یافته های آنها تاکید می کند که نوسانات اقتصادی در کشورهای CIS فرارتر و نسبت به جاهای دیگر تداوم کمتری دارد با وجود این آنها نشان دادند که شباهت هایی قابل توجهی در چرخه کسب وکار در سراسر این کشورها وجود دارد. مطالعه CIS و برخی از کشورهای توسعه یافته توسط محمد اف در سال 2007 انجام شده که نشان می دهد که مدل کسب وکار استاندارد را می توان برای مطالعه نوسانات اقتصاد کشورهای شورای همکاری GCC بوده است اما نسبتاً کوچکتر از نوسانات خروجی می باشد او همچنین ارائه کرد که چرخه کسب وکار از آن کشورهای صادر کنند نفت با شوک های خروجی از کشورهای صنعتی نبوده و الگوی مشابهی ندارد. با استفاده از روش VAR مهر ارا و اسکویی در سال 2007 مطالعه ای را بر روی منابع نوسانات کلان اقتصادی در کشورهی صادر کننده نفت انجام دادند. آنها دریافتند که شوک های قیمتی نفت منبع اصلی نوسانات در عربستان صعودی و ایران بوده اما کویت و اندونزی اینگونه نبوده در یک مطالعه جامع تر که توسط مهر آرا و محقق در سال 2011 انجام شد دیده شد. که بسیاری از تولید کنندگان نفت در بخش های واقعی اقتصاد اثرات قیمت کلان در کشورهای صادر کننده نفت بوده است. کورهنن ومهراواترا در سال 2009 ارائه کردند که شوک های قیمت نفت یک منبع مهم از نوسانات خروجی در روسیه و ونزوئلا بوده است با این حال در قزاقستان و ایران به نظر نمی رسید که عامل قابل توجهی باشد. با استفاده از مجموعه داده های بزرگ در کشورهای ثروتمند آزرکی و همکارانش در سال 2010 شواهدی را ارائه کردند که کیفیت بالاتر از نهادهای سیاسی را در کاهش اثرات منفی ثروت های باد آورده در ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصاد فراهم آورده است. در مورد ناهمگن و با شواهد مبهمی ارائه شده است . برای برخی از کشورهای صادر کننده نفت نقش شوک های نفتی در توضیح نوسانات اقتصاد بسیار مهم بنظر نمی رسد در مقابل برای شوک نفتی دیگر منبع مهمی از نوسانات اقتصاد و حرکات نرخ ارز واقعی است همانطور که برخی از مطالعات نشان می دهد کیفیت مؤسسات وسیستم های قانونی بی طرف نسبت به اقتصاد های نفتی در برابر نوسانات قیمت نفت است. ساختار اقتصادی و سازمان فعالیت های اقتصاد در کشورهای صادر کننده نفت نیز ماهیت نوسانات اقتصاد کلان را در آن کشور ها تعیین می کند. بسیاری از آنها هزینه های مالی از مهم ترین کانالهای شوک قیمت نفت نسبت به  بقیه اقتصاد می داند یک مقام مالی منظم تر با هزینه های شفاف به شدت به دنبال قوانینی با اهمیت حیاتی برای صاف کردن نوسانات با توجه به شوک های قیمت نفت می باشد. در یک تئوری حسین اف و احمد اف در سال 2013 نشان دادند که انضباط مالی یک عنصر مهم در سیاستهای مالی با هدف صاف کردن نوسانات در کشورهای صادر کننده نفت بوده است.

 

 

3- داده ها:

هستند بسیاری از کشورها که می توان آنها را در حال سقوط در رده کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفت با این حال آنچه که ما به عنوان کشور صادر کننده نفت در این مقاله می شناسیم یک معنی با ساختار اقتصادی دارد که عمدتا توسط بخش نفت تحت سلطه بوده که  عمدتا صادرات محصولات نفتی دارد از این رو باید معیارهای روشن برای  طبقه بندی کشورها به عنوان انهایی که صادرات نفت دارند انجام شود در این مقاله ما یک کشور را به عنوان صادر کننده نفت با دو معیار بطور متوسط در طول دوره نمونه در نظر گرفته ایم معیار اول این است که فروش نفت با ٪10 تولید ناخالص داخلی همراه بوده ومعیار دوم صادرات بیش از 15000 شبکه در روز می باشد این دو معیار به ما اجازه می دهد که بطور عمده در کشورهای صادر کننده نفت ساختار اقتصادی نفت مشابهی را در نظر بگیریم. 16 کشور با این بودن داده هایشان جزو لیست ما هستند .کشورهای باقیمانده مانند الجزایر- انگولا- روسیه- عربستان صعودی امارات متهده عربی ونزوئلا می باشد. نمونه های ما طی سالهای 1995 تا 2012 در نظر گرفته شده است برای رفتن به تاریخ های خیلی مشکلاتی وجود دارد چرا که برخی از کشورها در سالهای قبلی تر دچار سازمان دهی مجدد سیاسی شده اند(آذربایجان –قزاقستان – روسیه ) و داده های قبل از این تاریخ قابل اعتماد نیست کیفیت داده ها هر چقدر به عقب تر برویم کاهش می یابد. در تجزیه و تحلیل ها داده های سالانه را به عنوان اطلاعات در مورد اقتصاد کلان برای بسیاری از کشورها استفاده می کنیم. به خصوص داده های ما و متغیر ها اقتصاد کلان واقعی به صورت اسمی مورد استفاده قرار گرفته و یک پانل متوازن برای هر کشور طراحی شده است. علاوه بر این اطلاعاتی در مورد قیمت نفت برنت، تولید ناخالص داخلی واقعی جهان، تولید جهانی نفت، CPI آمریکا و متوسط رشد سالانه وجوه فدرال مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها به طور عمده از شاخص های توسعه جهانی (WPI از بانک جهانی بدست امده است. ) با این حال برخی از آنها در طول زمان از بین رفته و اطلاعات از پایگاه داده بین المللی پول، بانک اطلاعاتی بانک توسعه افریقا، بانک اطلاعاتی سنت لویس، و آمار دولتی کشورها و پایگاه داده ها بانک های مرکزی آمده است. اطلاعات دقیق در هر یک از منابع در سری زمانی در ضمیمه این مقاله ارائه شده است.

 

 

4- روش شناسی تجربی:

در این مقاله ما با استفاده از روش های تجربی مختلف برای بدست آوردن بینش در مورد ماهیت چرخه کسب و کار در کشورهای صادر کننده نفت اقدام نموده ایم ابتدا ما بر روی داده های سالانه در رابطه با حقایق تجربی در نوسانات اقتصادی در این کشورها تمرکز کرده ایم اگر چه اکثر مطالعات در چرخه کسب و کار بر اساس داده های سه ماهه بوده است خصوصیات چرخه کسب وکار ما با سری های زمانی سه ماهه به دست آمده که به شدت محدود می باشد. بر این اساس ما در اقدامات خود از متغیرهای اصلی اقتصاد با یک فرکانس سالانه و روند لگاریتمی طبیعی آن براساس فیلتر هوریک – پرسکات ( HP) استفاده  نموده ایم برای پارامترهای هموار سازی ما از مقدار استاندارد 100 برای داده ها سالانه استفاده نموده ایم. در این مرحله برخی از اظهارات برای داده ها امده است هزینه مصرف نهایی خانوار نیز شامل این هزینه ها بوده است به طور معول از شکل مصرف حذف شده و زمان آن از مطالعات در نظر گرفته نشده است. با توجه به همین دلیل است که در این بخش هزینه سرمایه گذاری وسرمایه گذار ناخالص نیز در نظر گرفته شده است.دوماً هزنه های دولت برای سرمایه گذاری وانتقال دولت را شامل نمی شود این می تواند استحکام نتایج ما را کاهش داده و در نتیجه باید هنگام تجزیه و تحلیل در نظر داشته باشیم. ما نیز تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی را مورد استفاده قرار داده و مولفه های اصلی را از پانل متغیرهای اقتصادی کشورهای تحت مطالعه استخراج ونموده ایم برای این کار ما با استفاده از ارزش رشد هر متغیر واستاندارد آنها نموده ایم و سپس با مقایسه این قیمت ها با متغیر های مختلف اقتصادی جهانی قیمت واقعی نفت وGDP جهانی را بدست آورده و همبستگی ارقام را محاسبه نموده ایم علاوه بر این برای بهبود بیشتر تجزیه و تحلیل ها رگراسیون (OLS) برای روشن شدن اهمیت قیمت واقعی نفت استفاده کرد و تولید ناخالص داخلی را در رابطه با منابع نوسانات اقتصادی در این اقتصادی در این کشورها توضیح داده ایم سوماً ما با استفاده از روش پیشنهاد شده توسط گیانون، لنزا، پریمسری در سال 2012 به تجزیه و تحلیل توابع تولید ناخالص داخلی، مصرف خانوار، هزینه های دولت، سرمایه گذاری و دولت در 13 کشور صادر کننده نفت مورد بررسی قرار دادیم .ژیان ولنزا وپریمسری در سال 2012 روش جدید را برای مل VAR ارائه نمودند انها نشان دادند که روشنان روش کارامد در رابطه با برآورد VAR می باشد که در مورد ما بسیار مرتبط است. در برآورد ما تعداد مشاهدات زمای به تعداد متغیر در برآورد. ارتباط دارد که به طور قابل توجهی کاهش درجه آزادی را در پی داشته و افزایش عدم اطمینان نسبت به فواصل محدود را دارد. روش انها اجازه می دهد. تا ما به شما ضرایب براورد VAR می باشد که در مورد ما بسیار مرتبط است. در براورد VAR می باشد که در مورد ما بسیارمرتبط است. در برآورد ما تعداد مشاهدات زمانی به تعداد متغیر در برآورد. ارتباط دارد که به طور قابل توجهی کاهش درجه آزادی را در پی داشته و افزایش عدم اطمینان نسبت به فواصل محدود را دارد. روش آنها اجازه می دهد تا ما به شما ضرایب برآورد VAR را معرفی کرده .б و همچنین بتوانیم افزایش استحکام تجربی را داشته باشیم. فیل مینه سوتا در سال 1980 تا 1986 لیتر من روش را برای کاهش ضریب VAR به عنوان یک مدل ساده ارائه نمود.که در آن معرفی توضیح خطا در مدل VAR می باشد. همچنین قبل از جمع آوری ضرایب توسط لیترمن در سال 1984 اجازه داده شد تا هرگونه اطلاعات در سطوح متغیر بهره برداری تسوء یکی از اخرین تک ریشه واحد قبل با عنوان پارامترهای بیش از حد بوده که مورد ارزیابی در توضیح قرار گرفته است. مجموعه ای از انحراف استاندارد از مین سوتا برای با2٪= Φ بوده وانحراف استاندارد مجموع برابر با μ یک بوده وانحراف استاندارد یک واحدی Θ برابر 1 بوده و است برای ساخت فواصل عدم قطعیت ما از الگوریتم MCMC استفاده نموده ایم .

  1. رسم پارامترها بیش از حد که در ان λ توضیح خلفی با استفاده از الگوریتم از مترو وپلیس- هاستنگ
  2. رسم ضرایب ماتریس کواریانس

که معکوس نرمال ویشارت است برای تجزیه و تحلیل ما کمی روش شناسایی پیشنهاد شده توسط کلیات در سال 2009 برای شناسایی عرضه نفت، تقاضای جهانی، تقاضای نفت و شوک کشورهای خاص را تغییر دادید با استفاده از متغیر تولید جهانی نفت تولید ناخالص داخلی با Y که مربوط به کاهش خط بوده W نشان داده شده است. که درآن چرا شوک نفتی توسط ماریس نهایی ارائه شده است.

 

بنابراین در تجزیه و تحلیل پاسخ ما باید جایگزین متغییر خاص (Y) با تولید ناخالص داخلی، مصرف خانوارهزینه های مصرفی دولتی ، سرمایه گذاری واردات هر کشور در نمونه می توان تجزیه و تحلیل را انجام می توان تجزیه و تحلیل را انجام داد.

5- نتایج تجربی

نتایج اصلی تجربی در سه بخش مورد بحث قرار گرفته است بحث اول تلطیف عقاید در مورد چرخه کسب وکار از اقتصاد نمونه ما می باشد. بخش زیر توصیف منابع نوسانات دراین اقتصاد را با استفاده از تجزیه تحلیل PL نشان می دهد. بخش سوم یافته های اصلی از آزمون را به تجزیه تحلیل می گذارد.

آمار چرخه کسب وکار :

برای مطالعه چرخه کسب و کار برای اولین بار ما داده ها را با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات صاف نموده و پارامتر 100=λ را بدست آورده و پس از آن ماهر متغیر را محاسبه نمودیم آمار مربوط به چرخه کسب وکار در جدول 1 در پیوست ارائه شده است. در این مقاله بی ثباتی مطلق را به عنوان انحراف استاندارد تعریف نمودیم و نوسانات نسبی را به عنوان نسبت انحراف استاندارد به انحراف معیار واقعی درتولید ناخالص داخلی محاسبه نمودیم ما تنها برای محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی و بی ثباتی نسبی برای بقیه نوسانات شرایط مطلق را در نظر گرفتیم متغیرهای تعریف شده در چرخه اگر ارتباط مثبتی با تولید ناخالص داخلی واقعی داشته ان را خلاف و اگر با تولید ناخالص داخلی واقعی نداشته باشد آن را همبستگی منفی در نظر می گیریم این چرخه نشان دهنده بالاترین همبستگی با تولید ناخالص داخلی می باشد که در دوره مشابه نیز با تغییر فازی دیده می شود تغییر فاز منفی نشان می دهد که متغیر مربوط به چرخه است در حالی که یکی از آنها شرایط مثبت معکوس را نشان می دهد . در چه پایداری که توسط اولین ضریب اتو رگراسیون از AAR بدست می اید.

تولید ناخالص داخلی :

نوسانات تولید ناخالص داخلی بمیزان قابل توجهی در سراسر کشور ها در نمونه ها متفاوت است. بالاترین نوسان در مورد کشور آذربایجان مشاهده شده است. در حالی که نروژ و الجزایر آمارGDP خود را با کمترین نوسان نشان دادند هنگامی که تداوم تولید ناخالص داخلی واقعی در نظر گرفته می شود.  روشن است که همه کشورها زمانی که با متوسط جهانی در مقایسه هستند. با سطح پایداری نسبتا  کمی دارند. این جالب است که آذربایجان دارای بالاترین نوسانات وهمچنین سطح پایداری در نمونه است.

تولید صنعتی :

به طور کلی تولید صنعتی به عنوان یک واقعیت فرار در GDP است بالاترین نوسان در مورد نیجریه و آذربایجان مشاهده شده است. جای تعجب نیست چرا که این خروجی بجز نیجریه و عمان با همه در ارتباط است. ارقام همبستگی منفی برای آن دسته از کشورهای ناسازگار با شهود اقتصادی هستند. این ممکن است به اختلاف فاز موجود بین چرخه های تولید سوخت های صنعتی وچرخه تولید داخلی مرتبط باشد. بجز عربستان صعودی همه کشورها باید دارای تولید صنعتی پایداری باشند.

مصرف خصوصی :

همانطور که در بسیاری از کشورهای در حال ظهور دیده می شود مصرف خصوصی به اندازه کافی برای همه فرار می باشد با این حال تداوم سطح در مورد قزاقستان نشان می دهد که رابطه متضادی با خروجی دارد. بالاترین نوسان در مورد نیجریه محاسبه شده است. با این حال همانطور که در مورد قزاقستان  می توان گفت همبستگی منفی با خروجی و سطح پایداری پایین تری همراه است جز الجزایر، انگولا، قزاقستان، نیجریه همه کشور ها باید پشتکار کافی داشته و به طور قابل توجهی همبستگی مثبتی با ارقام خروجی داشته باشد. در مورد آذربایجان و عربستان صعودی هزینه مصرف خصوصی منجر به ایجاد یک چرخه     می شود. در حالی که در کویت این چرخه وجود نیامده است.

سرمایه گذاری:

امارات متحده عربی کمترین نوسانات سرمایه گذاری را دارد.  که حتی پایین تر از متوسط جهانی کشورهای پیشرفته است. در واقع اگر ما به نمونه نگاه کنیم. نوسانات سرمایه گذاری نسبت کوچکتری به جهان  و یا کشورهای پیشرفته دارد.این است که احتمالا بیشتر به تسلط هزینه های سرمایه گذاری عمومی دارد. بالاترین نوسان در مورد الجزایر و نیجریه محاسبه شده است. علاوه بر این در الجزایر و ایران، نیجریه، عمان، سرمایه گذاری اجرا می شود که برخلاف شهود همبستگی منفی است نروژ قزاقستان بالاترین  پایداری را در نمونه نشان می دهند در آذربایجان – عربستان سرمایه گذاری منجر به بوجود امده چرخه ای شده است این چرخه در انگولا وکویت امارات متحده عربی دیده نمی شود.

مصرف دولت:

نروزژ و روسیه کمتر نوسانات نسبی در نمونه راحتی پایین تر از میانگین کشورهای پیش رفته از خود نشان داده اند. در مقابل نیجریه دارای بیشترین نوسانات نسبی بوده است مصرف دولت در الجزایر، نروژ و عمان به صورت مخالف دیده می شود درالجزایر، انگولا، ایران ، نروژ و امارات متحده عربی مصرف دولت منجر به ایجاد یک چرخه شده است. در حالی که در نیجریه، عمان روسیه، این چرخه دیده نمی شود.

صادرات:

در بسیاری از کشورها نوسانات نسبی صادرات می تواند پایین تر از کشورهای پیشرفته بوده وبطور متوسط در جهان در نظر گرفته شود. نوسانات صادرات نسبی با مقدار بالاتر در نیجریه و عربستان صعودی دیده شده وپایین ترین مقدار آن در ونزوئلا است. تدانوم صادرات سازگار با جهان وکشورهای پیشرفته و بجز ایران به طور متوسط بوده است.

واردات :

نوسانات نسبی واردات در ایران ونیجریه در بالاترین مقدار خود بوده است. اما کمترین میزان در کویت و امارات متحده عربی است ایران ، کویت، عربستان صعودی بالاترین تداوم واردات را داشته اند. چرخه واردات در همه کشورها و خروجی های همبسته زمانی که به جهان مرتبط شده و به طور متوسط با کشورهای پیشرفته مقایسه شده است.

M1/M2 :

بالاترین نوسانات مجموع پولی در انگولا وایران محاسبه شده است در حالی که کمترین نوسانات در کشورهای خلیج فارس ثبت شده است انگولا کمترین پایداری را داشته در حالی که ایران داای بالاترین پایداری بوده است در بسیاری از کشورها حجم پول به شدت با خروجی ها همبسته مرتبط بوده واما این چرخه از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است الجزایر، اتکولا، نیجریه ، امارات متحده چرخه M1 وجود نداشته اما در کویت، نروژ ، روسیه، عربستان صعودی ، ونزوئلا M1 منجر به چرخه شده است  در بخش از کشورها M2 رفتار متفاوتی با M1 داشته است.

CPI :

شبیه به M1 انگولا دارای بالاترین نوسان در میان کشورهای نمونه بوده در حالی که کویت ، نروژ با کمترین نوسانات ثبت شده اند. روسیه دارای بالاترین نوسانات نسبی SPI در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع بوده است. در حالی که کمترین مقدار در کشور آذربایجان دیه شده است. کشورهای صحیح فارس بالاترین تداوم شاخص قیمت SPI را داشته اند. SPI یک الگوی روشن را نشان نداده و به عنوان مثال در برخی کشورها یک چرخه را برخلاف چرخه یک کشور دیگر نشان داده است.

تورم:

همان طور که در مورد SPI نشان داده شد تورم دارای بالاترین نوسان در آنگولا در میان کشورهای نمونه بود در حالی که آذربایجان دارای بالاترین نوسان در میان کشورهای مشترک المنافع بود تداوم بسیار قوی  است. اما ان در برخی کشورها منفی بوده است الگوی چرخه از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد.

منبع نوسانات:

در این بخش ما نیروهای محرکه عمال شده ممکن را در چرخه های کسب وکار اقتصادی با استفاده از تجزیه و تحلیل های مولفه های اصلی تحقیق بررسی می کنیم با استفاده از مجموعه داده های پانل در 13 کشور با 20 متغیر برای هر یک از آنها 15 جزء از اصول استخراج شده است محاسبات نشان می دهد که این مولفه می تواند ٪99 تغییرات داده ها را توزیع دهد شایان ذکر است که جزو اول تنها ٪23 از تنوع را توضیح می دهد که در حالی که 4 مولفه اول تنها مسول ٪57 از تغییرات در داده های می باشد همچنین مقایسه اجرای اصلی استخراج شده باقیمت واقعی  نفت GDP جهانی است برای ان ما ضریب همبستگی قیمت واقعی نفت وGDP جهان را با هر یک از مولفه اصل اول همبستگی داشته و بخش سوم  بالاترین درمیان انها با ضریب همبستگی 46٪ است به نوبه خود تولید ناخالص داخلی جهان به شدت با 2 مولفه اول در ارتباط بوده واولین جزء با مقادیر ارزش بالا با مقدار همبستگی 67٪ در نظر گرفته شده است.(شکل 1-2) با توجه به این واقعیت می توان گفت که جزء اول مسول بالاترین تنوع در داده ها بوده وبه نظر می رسید که تولید ناخالص داخلی نامزد بسیار قوی تری برای قیمت نفت در توضیح نوسانات چرخه کسب و کار در کشورهای صادر کننده نفت باشد. با این حال قیمت نفت به طور قابل توجهی با تولید ناخالص داخلی جهانی در ارتباط بوده است بنابراین به منظور افزایش ادعای ما به تجزیه ورگراسیون استفاده می کنیم. 4 مولفه اول در قیمت های واقعی نفت وGDP جهانی در نظر گرفته شده است شایان ذکر است که همه متغیرهای موجود در این تجزیه وتحلیل رگراسیون استاندارد شده است با استفاده از تجزیه وتحلیل رگراسیون آزمون آماری از متغیرهای تو خیلی انجام شده است. ابتدا قیمت نفت به عنوان متغیر توضیحی به رگراسیون آزمون آماری از متغیرهای توضیحی انجام شده است ابتدا قیمت نفت به عنوان متغیر توضیحی به رگراسیون معرفی شده وسپس برای تولید ناخالص داخلی وکنترل ان به کار گرفته می شود. همچنین برای معادلات رگراسیون با استفاده  از ازمون های مختلف مانند آزمون ارتباط سریال، ناهموار یونسی غیره استفاده شده است. نتایج رگراسیون در جدول 6 گزارش شده است. همچنین توجه داشته باشید. که نشانه هایی از مولفه های اصلی شناخته شده است. بنابراین نشانه های ازانها نادیده گرفته شده وبه بررسی اهمیت اماری آنها فقط به ضرایب اکتفا می کنیم. قسمت های سوم وچهارم در حالی که تولید ناخالص داخلی جهانی در این رگراسیون اماری اشاره شده است معنی دار می باشد. در تحقیقات چرخه کسب وکار نامزد اول برای توضیح نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت شرایط تجارتی است با این حال به نظر می رسد که آن دشوارتر به نسبت چرخه  کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت می باشد. به عنوان می رسد که تجزیه وتحلیل رگراسیون یک بار دیگر نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی جهان یک کاندیدای قوی تر از عامل نفت به عنوان منبع مفیدی از نوسانات اقتصای در این کشورها می باشد. این یک ادعا است که با استفاده از تجزیه وتحلیل در بخش بعدی بررسی خواهد شد.

تحلیل ضرب پاسخ :

بررسی منابع نوسانات اقتصادی برای تست این ادعا که تقاضای جهانی به عنوان نقش مهمی در عامل نفت ایفا می کند. ما روش VAR  را اعمال می کنیم ما با استفاده از لگوریتم طبیعی هر یک از متغیرهای موجود در VAR وطول وقفه به علت طول کوتاه تر از سری های زمانی را انتخاب می کنیم ما 4 شوک یعنی عرضه نفت، تقاضای جهانی، تقاضای نفت وشوک های خاص کشور را در نظر می گیریم. تجزیه وتحلیل ما برای تولید ناخالص داخلی ، مصرف خانوار، سرمایه گذاری، هزینه های مصرفی دولتی وواردات را برای 13 کشور تحت مطالعه قرار داده ایم.

تولید ناخالصی داخلی :

این شاخص های کلان اقتصادی از کشورهای صادر کننده نفت مورد مطالعه پاسخ مثبتی به شوک عرضه نفت داده است اما پاسخ تنها از 7 کشور که شامل کویت، نیجریه ، نروژ، روسیه، عربستان صعودی ، امارات متحده ونزوئلا بوده است که از نظر آماری قابل توجه می باشد در بقیه کشورها تولید ناخالص داخلی به شوک عرضه نفت به طور قابل توجهی واکنش نشان داده اند تنها 3 کشور نیجریه، روسیه، عربستان صعودی که تولید ناخالص داخلی بعد از یک شوک عرضه نفت به صورت مثبتی افزایش یافته است. نشان می دهد که بعد از ان یک شوک تقاضای نفتی به وجود خواهد امد. تنها قزاقستان است که به یک شوک نفتی واکنش نشان نداده وپاسخ مثبتی به وجود خواهد امد. تنها قزاقستان است که به یک شوک نفتی واکنش نشان نداده وپاسخ مثبتی به شوک تقاضای نقش داشته است. با این حال تقریباً  همه  کشورها به جز چهار کشور از انها بعد از یک شوک تقاضای جهانی بهبود قابل توجهی در سطح تولید داخلی انها دیده شده است تنها یک کشور یعنی الجزایر به هر یک از این سه شوک واکنش قابل توجهی نداده است.

مصرف خانوار:

فقط 5 نفر از کشورهای صادر کننده نفت بوده اند به طور قابل توجهی به عرضه نفت وشوک های تقاضا واکنش نشان داده اند در این کشورها مصف خانوار به طور قابل توجهی پس از عرضه مثبت نفت یا تقاضای شوک افزایش یافته است این بسیار جالب است که در انگولا یک شوک تقاضای نفتی کاهش مصرف خانوار را نشان می دهد. شوک مثبت تقاضای جهانی مصرف خانوار را در7 کشور شامل الجزایر- کویت- نروژ – عمان – روسیه –امارات متحده عربی ونزوئلا افزایش می دهد. تنها سه کشور – الجزایر – نروژ – روسیه نشان از بهبود معنی دار با توجه هر شوک دارد.

هزینه های دولت :

تنها 4 کشور شامل انگولا، آذربایجان – نیجریه –امارات متحده عربی – بطور قابل توجهی به یک شوک تقاضای نفتی مثبت واکنش نشان نداده اند در حالی که تنها سه کشور نروژ – عربستان صعودی ونزوئلا پاسخ قابل توجهی به عرضه شوک عرضه نقش داشته اند لازم به تاکیدات که این یافته ها در عرضه ویا تقاضای نفت با شوک مثبت منجر به کاهش در هزینه های مصرفی دولتی در نروژ داشته است . شش کشور الجزایر – آذربایجان – کویت – عمان- عربستان صعودی – امارات متحده عربی نشان می دهد که یک پاسخ قابل توجهی را به یک شوک تقاضای جهانی داشته اند تنها مخارج دولت در عربستان صعودی به هر سه شوک واکنش نشان داده که آمار معنی داری دارد.

سرمایه گذاری:

شوک تقاضای نفت بخش قابل توجهی از نوسانات هزینه ها سرمایه گذاری را در همه کشور ها بجز 5 کشور الجزایر –آذربایجان – ایران – امارات متحده ونزوئلا توضیح می دهد. جالب توجه است که یک شوک تقاضای نفت مثبت باعث کاهش در هزینه سرمایه گذاری در بسیاری از کشورهای مانند کویت – نیجریه – نروژ – عمان – عربستان صعودی شده است شوک عرضه نفت نیز پاسخ معنی داری در 5 کشور الجزایر نیجریه – نروژ- عمان- روسیه را نشان می دهد . در مقابل به نظر می رسد یک شوک با تقاضای جهانی به عنوان یک منبع کمتر مربوط به نوسانات در هزینه های سرمایه گذاری نسبت به سایر متغیرها مقایسه ای بوده است. این تنها به پاسخ های مثبت قابل توجهی از سرمایه گذاری در قزاقستان – نروژ – روسیه – امارات متحده عربی می باشد.

واردات :

عرضه نفت وشوک های تقاضای جهانی به نظر می رسد با نیروهای محرکه ای با نوسانات واردات در بسیاری از کشورها مرتبط می باشد. تنها در الجزایر – انگولا – کویت – عربستان صعودی واردات به طور قابل توجهی به یک شوک عرضه نفتی  واکنش مثبتی  نداده اند با این حال در انگولا وعربستان صعودی واردات به شوک واردات نفتی پاسخ داده است برخلاف هزینه های سرمایه گذاری  یک شوک تقاضای جهانی در حال حاضر نقش مهمی در نوسانات واردات به کشور بازی می کند. به طور کلی تجزیه وتحلیل یک بار دیگر تاکید بر اهمیت عامل تقاضای جهانی در توضیح نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت دارد این نشان می دهد که یک شوک تقاضای جهانی حداقل به عنوان یک شوک عرضه نت در کشورها مهم است. یافته دوم از این تجزیه وتحلیل چیزی است که در بخش های قبلی این مقاله ابداع شده است. که نشان می دهد پویایی کشورهای صادر کننده نفت به طور قابل توجهی ناهمگن بوده ودر مورد پویایی مشترک دشواری وجود دارد. بنابراین وجود یک عامل در کشور یا یک چرخه کسب وکار نفتی وجود دارد. این وسوسه ای برای پاسخ منفی است. هر چند  به نظر می رسد. هیچ اجماع روشنی در تحقیقات مبنی بر اینکه منبع چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده ، نفت شوک است. وجود ندارد .برخی از مطالعات به طور قابل توجهی تفاوت را نشان می دهند.( رافیک 2011) ( مهر آرا و اسکویی 2007) در واقع فعالیتهای اقتصادی وکیفیت نهاد نقش مهر در صاف کردن نوسانات د راین کشورها را دارند.( ارزکی وهمکران 2011) اگر چه این مطالعات بر اهمیت عوامل سازمانی به عنوان عامل اصلی تفاوت در ماهیت ومنابع نوسانات اقتصادی در این کشورها دارد. بسیار محتمل است که افزایش یکپارچگی سیاسی واقتصادی جهانی نیز نقش مهمی را ایفا می کند  با افزایش سیستم های مجتمع اقتصادی جهان کشورهای صادر کننده نفت بیشتر در معرض چرخه کسب وکار جهانی بوده ومنابع نوسانات اقتصادی متنوع تر شده ودر نتیجه در مورد نقش نفت در طول زمان کاهش هایی دیده شده است. با این حال ما باید دوره نمونه ای شامل سالهای اخیر را که بحران های زیادی در ان وجودداشته است ( بحساب آوریم ) با این حال احتمال دارد که کاهش در اهمیت نفت اتفاق افتاده ودر نتیجه افزایش نسبی تاثیر چرخه کسب وکار اقتصاد صادرات نفت به طور موقت به یک پدیده تبدیل شود. بنابراین  ما فکر کی گنیم که این ادعا بیشتر با استفاده از مجموعه داده های بوده وان وتجزیه وتحلیل ان را  دشوار تر می کند.

6- نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی کسب وکاردرکشورهای صادر کننده نفت پرداخته شده  با استفاده از داده های سالانه برای اولین بار ما حقایق تجربی را در مورد چرخه های کسب وکار ونحوه کار این اقتصادها را ارائه نمودیم نتایج نشان می دهد که چرخه کسب وکار دراین کشورها تفاوت های مهمی با کشورهای پیشرفته دارد. این اقتصاد بخصوص امکانات جدید در حال ظهور فرار بیشتر کشورهای توسعه یافته را در بر دارد. انها همچنین تنوع کافی را دارند. علاوه بر این ما نیز منابع نوسانات اقتصادی دراین کشورها را ارائه نمودیم تجزیه تحلیل تجربی نشان می دهد که هیچ کاندیدای واحدی به عنوان یک منبع اصلی نوسانات اقتصادی در این کشورها وجود ندارد بخصوص یک شوک قیمت نفتی به نظر نمی رسد. برای توضیح بسیاری از تغییرات در متغیرهای اقتصادی کافی باشد. دراین اقتصاد ها با تولید ناخالص داخلی  جهانی ارتباطی دیده می شود که نشان می دهد انها به چرخه کسب و کار جهانی مرتبط بوده ویک اثر قوی بر روی انها قرار گرفته است در بخش های قبلی دیدیم که تاثیر مهم این سازمان ها از فعالیتهای اقتصادی وکیفیت نهادها ومنابع نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت وجود دارد با این حال این امکان وجود دارد که تحولات اقتصادی وسیاسی اخیر جهانی اهمیت این عوامل را در اقتصاد کاهش دهد. به خصوص افزایش ادغام اقتصاد جهانی می تواند نقش کاهش برای نفت بعنوان منبع اصلی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت داشته باشد. به عبارت دیگر با افزایش یکپارچگی منابع نوسانات اقتصادی متنوع شده ودر نتیجه نقش نفت در طول زمان کاهش یافته است با این حال ما فکر می کنیم که این ادعا باید بیشتر با استفاده از یک مجموعه داده بزرگ همراه بوده وهمچنین سالهای اخیر که بحرانی بوده اند از تست حذف شوند دوماً خط اینده تحقیق ممکن است بر روی روش حسابداری چرخه که به تازگی توسط چاری ، کاهوومک گرتن در سال 2007 توسعه یافته به مطالعه چرخه کسب وکاردر کشورهای صادر کننده نفت بپردازد.بنابراین در نظر داریم این دو جهت تحقیق را برای بیشتر چرخه کسب وکار در کشورهای صادر کننده نفت بررسی کرده ونقش ادغام گسترده جهانی اقتصاد را بررسی نماییم.

 

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر