نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

بیان علائم وسواسی عملی و فکری و عدم تحمل بلاتکلیفی

بیان علائم وسواسی عملی و فکری و عدم تحمل بلاتکلیفی

 

 

چکیده

پیشینه و اهداف: این تحقیق رابطه ای بین عدم تحمل بلاتکلیفی (IU) و اختلال وسواس عملی و فکری را نشان می دهد(OCD)، اگرچه چنین چیزی به میزان گزارشات شخصی از علائم OCD  محدود میشود. تحقیق حاضر ارتباط بین IU و علائم چندگانه حوزه OCD را با استفاده از گزارش شخصی و ارزیابی های علائم OC در داخل بدن آزمایش می کند.

روشها: پنج مطالعه مجزا ارائه شده اند که در آنها دانشجویان کارشناسی (تعداد=603) مقیاس گزارش شخصی IU و وظایف مربوط به نظم و ترتیب، بررسی، شستشو، اجتناب از آلودگی یا خنثی سازی را انجام دادند.

نتایج:عدم تحمل بلاتکلیفی بطور معناداری با هر میزان از گزارش شخصی از حوزه علائم OCD مرتبط بوده است(ps˂0.1). علاوه براین، IU پیش بینی کننده عملکرد بر تمام وظائف داخل بدن (ps˂0.5) بغیر از مورد خنثی سازی/وسواس مرتبط با آسیب بوده است.

محدودیت ها: این مطالعه متکی بر نمونه غیراتخابی بوده و دارای طرح همبستگی بوده است.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد  که IU به ابعاد علائم چندگانه OC مرتبط می باشد. تحقیق تجربی بعدی ارزیابی نقش غیرجدی IU در OCD را تضمین می کند.

 

1- مقدمه

اختلال وسواس عملی و فکری (OCD) بوسیله افکار ناخواسته و ناخوانده (وسواس ها) توصیف می شوند که باعث پریشانی با اضطراب و رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی (اجباری) می شود که عادت به کم کردن ناراحتی همراه با وسواس را داشته است. تحلیل عوامل علائم OCD دارای چندین زیرگروه OCD شامل تقارن/نظم، بررسی، آلودگی/پاکیزگی و وسواس های پرخاشگرانه، جنسی یا کفرآمیز شناسایی شده اند (آبراموویتز و همکارانش، 2010، ماتایکس-کلز، دو روساریو-کامپوس و لکمن، 2005). به دلیل اینکه OCD ذاتا بسیار ناهگون می باشد، عوامل نگهدارنده مشخصی ممکن است به حوزه بعضی علائم مقایسه شده با دیگران بیشتر مرتبط باشند (لی و وان-2003، ویار، بیسکی، آرمسترانگ و اولاتونجی-2011).

مدل های شناختی از OCD باورهای ناهنجاری را در علت و معلول شناسی و حفظ اختلال شناسایی کرده اند (راچمن-1998، سالکوسکیس-1985-1999). عدم تحمل بلاتکلیفی (IU) یک فکر حوزه باور است که زمینه OCD می باشد ( گروه کاری شناخت عملی و فکری-وسواسی-1997). IU به شخصیت کلی تعریف شده توسط عقاید منفی درباره خود بلاتکلیفی، عواقب آن و عقاید درباره توانایی کسی در مواجه با بلاتکلیفی بر میگردد (دوگاس و روبیچاد، 2007). علاوه براین، گروه کاری شناخت وسواس عملی و فکری (OCCWG)IU را بعنوان "عقاید درباره لزوم مطمئن بودن، درباره عملکرد کافی در مواقعی که ذاتا مبهم هستند" تعریف کرده است(OCCWG،1997، صفحه 678). افرادی که عدم تحمل بلاتکلیفی را تجربه کرده اند ممکن است به بلاتکلیفی با اجتناب از آن پاسخ دهند و/یا در عملکرد در موقع در معرض بلاتکلیفی قرار گرفتن دچار مشکل شوند. روهن (1989) بر IU در مدل اضطراب اجتنابی بیش از حد هوشیار دلالت می کند بطوریکه عدم تحمل بلاتکلیفی منجر به هوشیاری بیش از حد برای بلاتکلیفی و برانگیختگی عاطفی، منفی عالی متعاقب آن می شود. بنابراین، افراد درتلاش برای اجتناب از بلاتکلیفی می شوند تا برانگیختگی احساسی بد را تجربه نکنند و احساسات منفی برگرفته از بلاتکلیفی ممکن است مانع عملکرد مناسب شود. بطور خلاصه، مدل روهن ثابت کرد که توجه هوشیار و همچنین پردازش بلاتکلیفی، عملکرد عاطفی افزایش یافته به بلاتکلیفی اضطراب را ایجاد می کند وقتیکه عقاید منفی درباره عواقب بلاتکلیفی موجود باشند. هم هوشیاری افزایش یافته برای تهدید محرک و هم اجتناب عوامل نگهداری در اضطراب مانند OCD به خوبی ثبت شده اند (مگ و برادلی-1998). IU بطور زیاد بعنوان عامل ترانس تشخیصی تصور شده اند که در زیربنای اختلالات اضطراب و افسردگی قرار دارد. در بررسی اخیر، کارلتون (2012) مشخص کرد که شواهد اخیر سطوح IU در جمعیت های بالینی با OCD، GAD و افسردگی در مقایسه با نمرات جمعیت های غیربالینی سازگار و عالی می باشند. علاوه براین، بیان کرد که نتایج اولیه که بر IU بعنوان یک عامل خاص برای GAD دلالت می کند ممکن است بیشتر  یک نتیجه از روشی باشد که IU اندازه گیری میشود. مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) که در بسیاری ازین تحقیقات اولیه بکار برده شده است ویژگی IU  در GAD را نشان می دهد که شامل مواردی با عناصر مخصوص به GAD می باشد. از طرف دیگر، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی- نسخه کوتاه (IUS:12: کارلتون، نورتون و آسموندسون،2007) این موارد خاص اختلال را که منجر به یک مقیاس قوی از IU بعنوان یک ساختار می شود را برطرف کرده است (کارلتون،2012). با این حال، نتایج مختلطی مربوط به اینکه ایا روابط بین علائم IU و OC به هنگام کنترل برای دیگر متغیرهای مرتبط نگه داشته می شود وجود دارد (بطور مثال، اضطراب صفتی، تاثیرمنفی یا علائم دیگر اختلالات اضطراب). بعضی تحقیقات نشان دادند که افراد با OCD ممکن است نسبت به بلاتکلیفی کم تحمل تر باشند تا افراد با دیگر اختلالات اضطراب و کنترل های غیر-اضطرابی ( استکتس، فراست و کوهن،1998). مطالعات دیگر نشان دادند که هیچ تفاوت معناداری بین میزان مشارکت با IU و OCD در مقایسه با GAD وجود ندارد (جنتس و راسیو، 2011) یا اینکه این تفاوت تنها در ابعاد علائم OC خاص قابل مشاهده است (تولین، آبراموویتز، بریگیدی و فوآ، 2003). با این وجود،مشخص شده است که IU بطور منحصر بفردی پیش بینی کننده علائم OCD علاوه بر فرآیندهای شناختی مانند برآورد خطر، و عقاید مسئولیت می باشد (فرگوس و وو، 2010). علاوه براین، مشارکت IU با علائم وسواس فکری و عملی بطور مداوم نشان داده شده است (برای مثال، بوئلن و رجینتجس، 2009: دوگاس، گاسلین و لادوسر، 2001، نورتون، سکستون، والکر و نورتون، 2005). این یافته ها در نمونه های بسیاری مانند شرکت کنندگان بیمار/ جویای درمان، افراد از جامعه و نمونه های دانشجویی تکرار شده است (جنتس و راسیو، 2011).

درک کنونی از رابطه بین IU و حوزه علائم OC خاص محدود باقی مانده است. در نمونه دانشجویی، مشارکت معناداری بین حوزه علائم OCD یافته شد که بوسیله فهرست وسواس فکری و عملی- تجدیدنظر شده (OCI-R، فوآ و همکارانش،2002) و IU (هولاوی، هیمبرگ و کولز، 2006) اندازه گیری شد. در نمونه OCD بالینی، IU بطور معناداری با علائم شستشو، نظم و بررسی دارای  همبستگی می باشد، اگرچه با وسواس نامرتبط می باشد (ابراموویتز، ویتون و استورچ، 2008). تحققیق که IU را در ارتباط با زیرگروه های وسواس فکری و عملی فردی بررسی می کند گاهی اوقات مخصوصا بر روی بررسی متمرکر شده است. بیماران OCD با بررسی اجبارات، سطوح بالاتر IU را نسبت به  غیرجستجوگران و کنترل های بدون اضطراب OCD را تصدیق کردند (تولین و همکارانش، 2003). علاوه براین، در کاری تجربی طراحی شده به منظور ارزیابی برسی رفتار با اجازه دادن به شرکت کنندگان برای ایجاد تعداد نامحدود "تائیدیه ها"، بیماران OCD رفتارهای بلاتکلیفی و رفتارهای بررسی بیشتری را در مقایسه با داوطلبان سالم نشان دادند (روتج و همکارانش، 2008). بیماران با اجبار بررسی اولیه این الگوی پاسخ را بطور زیادی در طول کار نسبت به دیگر بیماران و داوطلبان سالم نشان دادند.

تحقیق حاضر که IU را به OCD مرتبط می کند، دارای محدودیت هایی می باشد. اول، بیشتر اطلاعات در مورد رابطه بین IU و اندازه های حوزه علائم OC به استفاده از OCI=R بعنوان یک ارزیابی علائم OCD محدود شده اند. علاوه براین، تحقیق حاضر که IU را با OCD مرتبط می کند بسیار به میزان گزارشات شخصی علائم OCD وابسته است. نتایج بر اساس تنها رابطه بین متغیر گزارش شخصی بازنگرانه ممکن است بطور شگفت آوری بخاطر روش واریانس معمولی بالا باشد. اندازه های گزارش شخصی در معرض سوگیری و تعبیر در مورد چیزی که اندازه یا موارد خاص به آن برمیگردند باقی می ماند. اند ازه های گزارش شخصی OCD بخصوص ممکن است بخاطر ماهیت ناهمگون وسواس و اجبار مهم باشند که منجر به کاهش توانایی جهت شناسایی مشارکت با تنها جنبه های خاص اختلال می شود (برای مثال، اجبارات مشخص یا زیردامنه های مشخص). اجرای روش چندنمایی برای ارزیابی علائم OC باید اجازه مشارکت های دقیتر بین علائم IU و OC را فراهم کند.

هدف تحقیق حاضر ارزیابی رابطه بین IU و حوزه علائم OCD با استفاده از نمونه های دانشجویی غیرانتخابی زیاد می باشد. چنین نمونه هایی معمولا در چنین تحقیقاتی با ماهیت بعدی معین علائم OCD (اولاتئنجی، ویلیامز، هاسلام، آبرامویتز و تولینف 2008) و همچنین IU (کارلتون و همکارانش، 2012) استفاده می شوند. آنها نیز شامل میزان وسیعی از علائم می باشند و قدرت کافی برای ارزیابی مشارکت منحصربفرد بین IU و علائم OC را ایجاد می کنند. علاوه براین، این مطالعه در جستجوی شناسایی این است که آیا رابطه مشاهده شده بین IU و اندازه های گزارشات شخصی علائم OC در ارزیابی علائم OC در داخل بدن استفاده می شوند. فرض می کنیم که سازگار با تحقیقات قبلی، (1) IU بزرگتر بطور منحصر بفردی با علائم OC گزارش شخصی بزرگتر مرتبط است، که با استفاده از فهرست وسواس فکری و عملی ونکوور (VOCI: توردارسون و همکارانش، 2004) و پرسشنامه تقارن، نظم و ترتیب (SOAQ: رادومسکی و راچمن، 2004)ارزیابی شد. همچنین پیش بینی کردیم که IU بزرگتر با (2) ترغیبات بررسی و اضطراب بیشتر به دنبال کار بررسی کوره ای (3) اجتناب و اضطراب بیشتر در طول کار روش رفتار آلودگی  (4) مدت شستشوی بیشتر، ترغیب به شستن و اضطراب بدنبال فرو بردن دست در ترکیب کثیف (5) مدت بیشتر ناراحتی مرتبط با درهم ریختگی و ترتیب بر روی کار نظم و ترتیب و (6) اضطراب و خنثی سازی بیشتر در پاسخ به کار خنثی سازی یک حکم مرتبط می باشد. پنج مطالعه که هر کدام از یک نمونه منحصربفرد و غیرانتخابی به منظور هدف قرار دادن این فرضیات انجام شدند. در مطالعه 1، شرکت کنندگان اندازه گیری گزارش شخصی علایم OC(به علاوه کار بررسی  کوره ای) را جهت هدف قرار  دادن فرضیه اول ذکر شده انجام دادند. برنامه تحلیل داده های یکسان جهت ارزیابی فرضیات بکار گرفته شد. یک روش تحلیلی محافظه کارانه برای بررسی ویژگی مشارکت بین IU و اندازه های علائم OCD استفاده شد. چنین چیزی با استفاده از سری تحلیل های رگرسیون و کنترل علائم اضطراب و افسردگی به هنگامیکه بطور معناداری با اندازه نتیجه مرتبط است، انجام شد.

7- بحث

مطالعه حاضر ماهیت رابطه بین IU وعلائم OCD را به تفصیل شرح داد. علیرغم مدارک که نشان می دهند IU ممکن است یک عامل زیربنایی و کمک کننده به علائم OCD باشد، داده های کمی درباره ماهیت رابطه بین زیرگروههای OC فردی ( با استفاده از اندازه گیری های علائم متفاوت) و IU جمع آوری شده است. بنابراین، ما بدنبال بررسی رابطه IU با زیردامنه علائم فردی با استفاده از اندازه های گزارش شخصی و ارزیابی در داخل بدن می باشیم. کارهای داخل محیط بدن برای ارزیابی بررسی، نظم و ترتیب، روش رفتاری به آلودگی، شستشو و پریشانی وسواسی قبلا به عنوان اندازه های رفتاری از حوزه های علائم OCD واضح خاص معتبر شده اند (کوگل و همکارانش، 2011، فیچ و کوگل، 2013).

مطالعه 1از فرضیه اول حمایت می کند که اندازه های گزارش  شخصی IU علائم OC گزارش شخصی را پیش بینی می کند. مطابق با تحقیقات قبلی (برای مثال، آبراموویتز و همکارانش، 2008، هولاوی و همکارانش، 2006)، IU بطور منحصر بفردی اندازه های فردی گزارش شخصی نظم و ترتیب، بررسی، ترس از آلودگی و علائم وسواس را حتی پس از کنترل افسردگی و اضطراب پیش بینی می کند. این شواهد از این نظر که ما از ارزیابی های علائم OC استفاده کردیم که در تحقیقات قبلی که IU را با علائم OC مرتبط می کند بررسی  نشده بوده اند، جدید می باشند.

بررسی بعدی به مشارکت منحصربفرد بین IU و ارزیابی در داخل بدن علائم OC مشارکت بسیار مشابهی را  نشان داد و از یافته های گزارش شخصی مطالعه 1 حمایت می کند. IU بزرگتر بطور منحصر بفردی اضطراب بیشتر و ترغیب به برسی بدنبال کار بررسی کوره ای، روش رفتاری کمتر و اضطراب بیشتر همراه با روش رفتاری آلودگی، اضطراب مرتبط با الودگی بیشتر، ترغیب به شستشو و مدت شستشو بدنبال فروبردن دست در ترکیب الوده و پریشانی مرتبط با درهم ریختگی بیشتر، ترغیب به مرتب کردن و مدت نظم و ترتیب همراه با کار بهم ریختگی پیش بینی شد. با این حال، IU با عملکرد بر روی کار خنثی سازی یک حکم که پریشانی مرتبط با نوشتن یک نفوذ OC مانند و خنثی سازی متقاعب است نامرتبط می باشد. در حالیکه نتایج این ارزیابی های در داخل بدن از تحلیل های گزارش شخصی مشاهده شده ما متفاوت می باشند، شبیه به کار آبراموویتز و همکارانش (2008) می باشد که دریافت IU بطور معناداری با علائم بررسی، نظم و ترتیب و شستشو و نه وسواس، خنثی سازی و احتکار دارای همبستگی می باشد.

یافته های تحلیل ما با استفاده از ارزیابی در داخل بدن نشان داد که روابط مهم بین IU و وسواس انفعالی از زیر گروه خودبخود ایجاد شده/انفعالی بوسیله لی و وون (2003) شناسایی شد. وسواس های انفعالی در پاسخ به محرک خاص، خارجی (برای مثال، بررسی، نظم و وسواس ترس از آلودگی) رخ می دهند، در حالیکه وسواس خودبخود ایجاد شده در پاسخ به هیچ محرک قابل شناسایی رخ نمیدهد و تمایل دارد تا بطور غیرمنتظره ای ( برای مثال، وسواس مرتبط با آسیب) رخ بدهد. وسواس های انفعالی همراه با رفتارهای اجباری آشکار و قابل مشاهده و استراتژی های کنترل می باشند. در مقابل، بنظر می رسد که وسواس های خودبخود ایجاد شده با اجبارات درونی/ذهنی بعنوان استراتژی های کنترل مرتبط می باشند. مخصوصا اجبارات واقعی و آشکار از وسواس های انفعالی ممکن است با IU مرتبط باشند از آنجائیکه این اجبارات تصمیم سریع و قطعیت قابل مشاهده ای را ایجاد می کنند. چنین چیزی ممکن است عقاید منفی درباره بلاتکلیفی بوسیله اجتناب از فرصت ها برای افراد جهت یادگیری به تحمل بلاتکلیفی و یا عقاید تهدیدکننده آنها درباره بلاتکلیفی تائید نشده را تقویت کند.

مطالعه حاضر شامل محدودیت هایی بنابر اندازه ها، تعمیم و تحلیل ها می باشد. در حالیکه استفاده از  ارزیابی های داخل بدن معتبر و اندازه های گزارش شخصی اجازه تعمیم های بزرگتررا می دهند، هیچ اندازه های روانشناسی بکار گرفته نشده است و وظایف مبتنی بر ارزیابی رفتاری آشکار در تنها 3 مطالعه وجود دارند. خنثی سازی وظیفه بکاربرده شده در مطالعه 5 بر روی پریشانی مرتبط با نفوذ و خنثی سازی تمرکز میکند اما دیگر ویژگی های مهم وسواس شامل بسامد را وارد نمی کند. علاوه براین، رابطه بین IU و عملکرد بر روی وظایف ممکن است تحت تاثیر ویژگی های مشخص از هر وظیفه قرار بگیرند که در فعال سازی IU مهم بوده اند (برای مثال، جنبه های کار کوره ای در مطالعه 1 قصد افزایش حس مسئولیت، استفاده از دوربین برای بررسی رفتار  ترتیبی در مطالعه4 را دارد). همینطور، ممکن است بررسی خاص رابطه بین IU و عملکرد وظیفه نیاز باشد. چنین تحلیلی ممکن است منجر به درک دقیقتر از مسیر از IU به علائم OC و هر رابطه معمولی بالقوه شود. همچنین بررسی ما بر نمونه های دانشجویی غیرانتخابی مبتنی بوده و تنها قادر به بررسی این است که چگونه IU با ویژگی زیرگروه های OCD مرتبط می باشد. با این حال، در آزمایش فرضیات استفاده از نمونه دانشجویی بزرگ برای قدرت بیشتر و میزان بسیار نمرات ایجاد شده در علائم OC و IU اجازه داده شد. با این وجود، نمرات IU در نمونه ما بطور قابل ملاحظه ای کمتر از نمونه های OCD بودند (میانگین نمونه موجود=34/32-30/34: میانگین نمونه OCD بالینی=63/72، آبراموویتز و دکون، 2006). علاوه براین، ماهیت علائم OCD و عقاید وسواسی شامل IU، ابعادی می باشند (اولتانوجی و همکارانش، 2008) و عوامل نگهدارنده زیربنای OCD شبیه به نمونه های قیاسی و بالینی نشان داده شده اند (گیبز، 1996). ثبات داخلی پایین DASS در بعضی مطالعات (مثلا مطالعه 5) و عدم مشارکت بین زیرمقیاس اضطراب DASS با بعضی از وظایف ممکن است بعنوان یک محدودیت در تلاش ما برای کنترل برای اضطراب گرایشی در یک تحلیل برشمرده شود. علاوه براین، ماهیت همبستگی این بررسی از نتایج برای ایجاد نقش معمولی و نگهدارنده IU در حوزه علائم OC جلوگیری می کنند. بعلاوه، تحقیق نیاز دارد تا تعیین کند که آیا دستکاری تجربی IU یا هدف قرار دادن IU در درمان در کاهش علائم متفاوت OCD موثر می باشد.

8- نتیجه

یافته های مطالعه حاضر یک گام رو به جلو در فهم نقش IU در OCD را نشان می دهد. نتایج نشان داد که IU ممکن است در شستشو، بررسی و نظم و ترتیب اجبارات نسبت به وسواس های مرتبط با آسیب مهم تر باشند. این مطالعه با شرح رابطه ای خاص بین IU و انواع مشخص حوزه علائم وسواس عملی و فکری، بررسی ادامه داری را نشان داد و مداخلات آینده که IU را در OCD هدف قرار گرفته اند، تضمین شده اند.


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر