نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی (wom): اثرات واسطه بازاریابی سبز و رضایت سبز

تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی (wom): اثرات واسطه بازاریابی سبز و رضایت سبز

 چکیده : در این مطالعه به بحث در مورد تأثیر بازاریابی سبز بر روی ارتباطات شفاهی پرداخته خواهد شد و بررسی نقش واسطه از کیفیت درک شده و رضایت سبز انجام می‌شود. هدف پژوهش از این مطالعه بر روی مصرف‌کنندگان تایوانی است که تجربه تمرکز برای خرید اطلاعات و محصولات الکترونیکی در تایوان را داشته اند. این پژوهش با بهره‌گیری از مدل معادلات ساختاری در انجام یک مطالعه تجربی بوده است .  نشان می‌دهد که بازاریابی سبز ارتباطات شفاهی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. علاوه بر این ، این مقاله نشان می‌دهد که بازاریابی سبز تاثیر منفی به کیفیت درک شده و رضایت دارد که نفوذ مثبتی در ارتباطات شفاهی دارد. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که بازاریابی سبز در کیفیت درک شده و رضایت به عنوان واسطه بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی می‌باشد که مقداری منفی است. این بدان معنی است که بازاریابی سبز نه تنها یک اثر مستقیم منفی در ارتباطات شفاهی دارد، بلکه به طور غیرمستقیم نیز اثر منفی از طریق کیفیت درک شده و رضایت را داشته است. بنابراین این مطالعه نشان می‌دهد که شرکت‌ها باید رفتارهای بازاریابی سبز کاهش داده و به دنبال افزایش مصرف‌کنندگان با کیفیت بالا بوده و رضایت بالا برای افزایش ارتباطات شفاهی باشند.

 کلمات کلیدی  : بازاریابی سبز، ارتباطات شفاهی، کیفیت سبز درک شده، رضایت سبز

1- مقدمه

شرکتها  برای پیدا کردن راه‌های جدید در بازار برای محصولات خود می‌باشد .بیشتر شرکت‌ها انتظار بهره‌برداری بالایی از بازاریابی سبز را از محصولات سبز خود دارند که این بازاریابی به صورت بازاریابی سبز تبدیل به یک ابزار حیاتی برای جذب مصرف‌کنندگان می‌باشد ( چانگ 2011 و چن 2013) . به تازگی شرکت‌های بیشتری به حفاظت از محیط زیست توجه می‌کنند. در نتیجه، تبلیغاتی از قبیل سازگار با محیط زیست بودند و دوستدار محیط زیست و پایداری به وجود آمده است.اما بسیاری از ادعاها مربوط به ویژگی‌های زیست محیطی مشخص نمی‌باشد و غیر قابل اعتماد می‌باشد.  این ادعاها باید قابل اعتماد، درست و راست و باشد. مصرف‌کنندگان می‌توانند پیام‌های زیست محیطی  در بازار از طریق ارتباطات شفاهی ارسال نمایند. توان این ارتباطات شفاهی منجر به تغییر در استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها می‌شود. بازاریابی سبز اشاره به اعمال گمراه‌کننده مصرف‌کنندگان با توجه به مزایای زیست محیطی یک محصول یا خدمت می‌باشد. (پارگول و همکاران 2011) بازاریابی سبز و اعتماد مصرف‌کننده  در تبلیغات به دست می‌ آید  و مصرف‌کنندگان اغلب در تبلیغات شرکت‌ها درگیر  شده و تصمیم‌گیری خود را بر اساس آن انجام می‌دهند. ( هامان و کاپلوس 2004).  اعتماد به ادعای شرکت ، مصرف‌کنندگان را  قادر به تعیین حریم سبز خود در نمی کند. در نتیجه بازاریابی سبز برای کل خرید سبز در بازار تضعیف خواهد شد و بازاریابی سبز به مخاطره خواهد افتاد. از آنجا که یک نگرانی از گرم شدن کره زمین رو به رشد است، مصرف‌کنندگان از محیط زیست آگاه هستند. (چن 2008 و چانگ 2012) مشابه خرید محصولات سبز و که سازگار با محیط زیست است می‌باشند . ( چن و چانگ 2013) شرکت برای بازاریابی سبز به دنبال مصرف‌کنندگان می‌باشد که سازگار با محیط زیست بوده و تأثیری مثبت از محیط زیست داشته باشند به طوری که ارتباطات شفاهی در آنها با مقدار مثبت  همراه باشد. ( لوفر 2003 و پارگوئل و همکاران 2011)بازاریابی سبز محبوب‌تر برای شرکت‌های جهت به دست آوردن فرصت‌های سبز با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات سبز می‌باشد ( چوچارد 2009 ) . تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که نیاز به خرید سبز حداقل به صورت یک سیستم هفت‌گانه وجود دارد. ( تراچویز 2009) شرکت‌ها معمولاً از بازاریابی سبز و به صورت انتخابی اطلاعاتی را نشان می‌دهند که ویژگی‌های مثبت زیست محیطی از محصولات را بدون افشای اطلاعات منفی به منظور تولید تصویری سبز ارائه می‌کنند ( لیون و ماکسول 2011). در نتیجه مصرف‌کنندگان با افزایش سوءظن در مورد بازاریابی سبز  روبه‌رو خواهند بود ( پومرینگ و جانسون 2009) .به منظور افزایش کیفیت درک مصرف کننده‌،  ارتباطات شفاهی مثبت، باید در رفتارهای بازاریابی سبز کاهش یافته و مصرف‌کنندگان قادر باشند تا اطلاعات به اندازه کافی را به دست آورند که این اجازه را  می‌دهد تا آنها با کاهش  پدیده نسبت به ادعاهای بازاریابی سبز شرکت باشند ( هدمان 2002) . بنابراین، شرکت‌ها باید سیگنال بیشتری در مورد محصولات خود را نه فقط صورت ادعایی ارائه نمایند. بدون ارائه پیام‌های قابل اعتماد به مشتریان ، آن سخت برای شرکت جهت متقاعدکردن مصرف‌کنندگان براساس باور ادعاهای سبز  خواهد بود  (چن 2008). با اینکه تحقیقات قبلی با توجه به مسائل ارتباطات شفاهی بوده است، هیچ مطالعه موردی در مورد ارتباطات شفاهی در مسائل زیست محیطی از دیدگاه بازاریابی سبز وجود  نداشته است. همچنین کیفیت درک شده و رضایت نیز بررسی نشده است. بنابراین، این مطالعه می‌خواهد جهت پر کردن این شکاف تحقیقاتی اقدام نماید. این مطالعه پیشنهاد یک ساختار را دارد که  در آن ارتباطات شفاهی مهم بوده و دارای مفاهیمی از کیفیت درج شده و رضایت سبز پیشنهاد شده توسط چن و چانگ می‌باشد. این در چارچوب جدایی‌ناپذیری  بحث می‌شود که در مورد تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی در این زمینه می‌باشد. ارتباطات شفاهی برای شرکت در روند شرایط محیط زیست مهم  است. این مطالعه یک چارچوب برای کمک به شرکت‌ها جهت ارتباط با مشتریان را ارائه می‌کند که شامل سه عامل بازاریابی سبز،  کیفیت درک شده سبز و  رضایت سبز می‌باشد. این مطالعه به بحث در مورد رابطه منفی بین بازاریابی و ارتباطات شفاهی پرداخته است. علاوه بر این، این تحقیق به بررسی تأثیر واسطه  کیفیت درک شده سبز و رضایت سبز در رابطه منفی بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی سبز  می‌باشد. در این مقاله تولید یک چارچوب جدیدی از بازاریابی سبز با روند کمک به شرکت‌ها در جهت بهبود ارتباطات شفاهی سبز ارائه شده است که بیشتر در تحقیقات به عنوان بازاریابی سبز از آن یاد می‌شود ساختار این مطالعه به شرح زیر می‌باشد. در بخش دوم به بررسی منابع  ارائه شده پرداخته می‌شود و پنج فرضیه نیز در این بخش توسعه داده خواهد شد. پس از آن، این تحقیق بر اساس روش جمع‌آوری داده‌ها و اندازه‌گیری آنها می‌باشد که در بخش سوم به آن پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم آمار توصیفی، تحلیل و صحت، و نتایج حاصل از معادلات ساختاری مدل‌سازی گزارش شده است. علاوه بر این، این مقاله با اشاره به نتیجه‌گیری و مفاهیم و تحقیقات آینده در بخش پنج ارائه خواهد شد .

2- مروری در منابع و توسعه فرضیه‌ها

 بازاریابی سبز اشاره به بازاریابی است که در آن مصرف‌کنندگان در مورد قابلیت‌های زیست محیطی محصولات بررسی‌هایی را انجام می‌دهند ( پولونسکی و همکاران 2010) . شرکت‌ها اغلب در عملکرد زیست محیطی مبالغه می کنند  به طوری که بازاریابی سبز را در بازار رایج کنند ( پارگوئل و همکاران). بازاریابی سبز به کل جنبش بازاریابی اطلاق می‌شود ( هامان و کاپلوس 2004) . در نهایت مصرف‌کنندگان تمایلی به باور فعالیت‌های بازاریابی سبز شرکت دارند ( پولونسکی و همکاران 2010). در نهایت هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه منفی بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی بوده و به بحث در مورد اثرات واسطه کیفیت درک شده سبز و رضایت سبز و رابطه منفی، می‌پردازد.

 2-1- اثرات منفی بازاریابی سبزدر  درک کیفیت

 بازاریابی سبز به طور گسترده‌ای جهت استفاده برای ادعاهای سبز و یا تبلیغات یک شرکت استفاده می‌شود ( پارگوئل و همکاران 2011).

بازاریابی سبز باعث اختلال در تقاضای بازار برای مصرف‌کننده  و احساس آن در مورد خرید محصولات سبز می‌باشد .( پومرینگو جانسون 2009) به تبع آن مصرف‌کنندگان ادعایی در رابطه با اعتماد به شرکت‌ها دارند حتی اگر شرکت استدلال کند که محصولات سازگار با محیط زیست را دارند ( لیون و ماکسول) . برداشت از بازاریابی سبز  می‌تواند نسبت به نگرش مصرف‌کننده در درگیری‌های زیست‌محیطی یک شرکت تاثیر بگذارد ( پتی و همکاران 2009) . بدین ترتیب، بازاریابی سبز ممکن است در بازار آسیب را به مصرف‌کننده وارد کند که باعث بی‌اعتمادی به محصولات سبز خواهد شد. ( پولونسکی و همکاران 2010) . کیفیت درک شده می‌تواند در یک محصول و یا نام تجاری از رقبا متمایز کننده باشد و منجر به ارائه ارزش به مشتریان شود ( زیتامل 1988 و آکر 1996). علاوه بر این شرکت‌ها می‌توانند کیفیت محصولات را برای بدست‌آوردن مزیت‌های رقابتی افزایش دهند، بنابراین درک کیفیت بسیار مهم‌تر است ( پاراسورامان و همکاران 1988) . در تحقیقات  توجه به کیفیت  با عملکرد مثبت می‌باشد ( سوئینی و همکاران 1999). شرکت‌ها می‌توانند کیفیت محصول منحصر به فرد را به عنوان یک روش مفید برای جذب اعمال مشتریان بیشتر و بهبود سهم بازار خود داشته باشند ( پاراسورامان و همکاران 1988 و زیتامل و همکاران ) از آنجا که این از نظر زیست محیطی بروز می کند ، چن چانگ در سال 2013 به دنبال توسعه مفهوم کیفیت سبز و تعریف  و قضاوت مشتری در مورد یک محصول و یا معانی کلی و زیست محیطی با یک نام بوده اند . اهمیت درک کیفیت سبز برای مصرف کننده‌ها  در حال افزایش می‌باشد . بازاریابی سبز برای مشتریان به دلیل اطلاعات اشتباه و غیر قابل اعتماد می‌تواند برای ارزیابی محصولات شرکت سخت  باشد (راموس و منتایل 2003). در نتیجه این مطالعه به دنبال کاهش توجه مصرف‌کننده به محصولات سبز است ( لوفر 2003) بنابراین ، مطالعه استدلال می‌کند که بازاریابی سبز تأثیر منفی بر کیفیت درک شده دارد و لذا فرضیه زیرا پیشنهاد می‌کند

فرضیه 1 : بازاریابی سبز با تأثیر منفی بر کیفیت همراه است .

2-2- اثر منفی بر رضایت بازاریابی سبز

 تأیید و یا عدم تأیید مشتریان توسط مقایسه انتظارات تعیین می‌شود و برداشت از آن انجام می‌شود ( الیور1996). که هنگامی که یک تفاوت بین انتظارات و ادراکات وجود دارد ، این مشکل  بروز می کند . تأیید و عدم تأیید می‌تواند منجر به رضایت شود، در حالی که مقدار منفی باعث رضایت می‌شود. این احساس بر اساس برداشت راضی‌کننده از محصولات یا خدمات باشد که می‌تواند فراتر از انتظارات باشد ( جیانگ و روزنبلوم 2005 و لی و همکاران 2013) .رضایت میزان لذت کلیه احساسها  توسط مصرف‌کننده است. در شرایط زیست محیطی، رضایت مهم‌تر است. چن در سال 2010 نارضایتی سبز را به عنوان یک سطح لذت بخش مرتبط با مصرف جهت داد که خواسته‌های زیست محیطی مشتری، پایداری انتظارات و نیازهای سبز را در بر دارد. شرکت‌ها می‌توانند عملکرد خود را برای محصولات سبز جهت افزایش رضایت سبز مشتریان به وجود آورند که به منظور افزایش فروش محصولات سبز می‌باشد ( چن و چانگ آن 2013). یک رابطه منفی بین درک ریسک و رضایتمندی مصرف‌کنندگان وجود دارد ( چادوری 1997) از  سوی دیگر، بازاریابی

به مقدار مثبتی در درک مصرف‌کننده از خطرات می‌افزاید که باعث کاهش رضایت مصرف‌کننده با توجه به نگرانی‌های زیست محیطی می‌شود ( اسلاتر 2008) در عصر سبز ، نگرانی‌های زیست محیطی یک عامل بسیار مهم است که رضایت مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که بازاریابی سبز در بازار به تازگی شایعه شده است بازاریابی سبز منفی در مورد رضایت مصرف‌کننده می‌تواند از نظر زیست محیطی تحت تأثیر قرار گیرد اگر مصرف‌کنندگان بتوانند اعتمادی به ادعاهای بازاریابی سبز ( گیلسپی 2008) در زمینه مدیریت زیست محیطی داشته باشند، این مطالعه استدلال می‌کند که مقدار منفی بازاریابی سبز مربوط به رضایت سبز بود و دلالت بر فرضیه زیر را دارد

 فرضیه 2 : مقدار بازاریابی سبز به صورت منفی با رضایت سبز همراه است

2-3-  اثر منفی بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی

بازاریابی سبز به دلیل عدم اعتماد مردم بیشتر پایدار باشد. از آنجا که بازاریابی سبز  برای ترویج است ، پس از آن این برای مصرف‌کنندگان جهت افتراق قابلیت‌های اطمینان از طرح‌های سبز به دست می‌آید ( هوریچی و اسچوارد) . مصرف‌کنندگان بسیاری از شرکت‌ها را که اغلب در آنها تقلب به وجود آمده است را شناسایی می‌کنند ( راموس و مونتیل 2005) . بازاریابی سبز در حین ادعاهای جعلی سبز در بازار ارائه می‌شود که سرعت محبوبیت محصولات سبز  را کم کرده و در نتیجه  اثربخشی بازاریابی سبز کاهش می‌یابد ( پولونسکی و همکاران 2010) .ازآنجاکه بازاریابی سبز به نظر مصرف‌کنندگان همیشه با  تردید همراه بوده است ، آن تمام طرح‌های سبز اعلام شده را  نمی‌تواند در جامعه پشتیبانی کند و در نتیجه شرکت‌ها دچار رکود اقتصادی بالایی می‌شود و از این موضوع رنج خواهند برد ( گیلسپی 2008) . اگر شرکت به طور فعالانه به دنبال مدیریت محیط زیست در برقراری ارتباط مؤثر با مصرف‌کنندگان باشد، ممکن است شرکت‌ها بتوانند طرح‌های زیست محیطی مناسبی را ارائه کنند ( اسچوارد و هوریچی 2009) . کلمه ارتباط جهانی ( WOM) اشاره به ارتباطات شفاهی بین مصرف‌کنندگان و افراد دیگر و یا گروه‌ها مانند گروه تولیدکننده و یا خدمات‌دهنده و یا کارشناسان می‌باشد .این پدیده به پیشنهاد سودرلوند در سال 1998 بود است که به دنبال پیشنهاد یک ساختار جدید بوده که  در آن کلمه ارتباطات شفاهی میزان ارتباط یک مشتری دوستان و بستگان و همکارانش استنباط می‌شود که این یک رابطه مثبت را برای یک محصول یا یک نام تجاری را دارد .بسیاری از شرکت‌ها در قابلیت‌های زیست محیطی محصولات خود مبالغه می کنند (کالافاتیس و پولارد 1999). بازاریابی سبز در مصرف‌کنندگان ممکن است مختلف شود و نگرش نسبت به فعالیت‌های بازاریابی سبز در شرکت‌ها دچار ضعف گردد(پارگوئل و همکاران 2011).اگر شرکت فعالیت‌های خود را برای بازاریابی سبز انجام دهد ، مشتریان به خودی خود تمایلی به ارائه ارتباطات شفاهی و سیگنال‌های سبز در بازار را خواهند داشت ( سنیرسون 1999) . علاوه بر این، رفتار بازاریابی سبز تأثیر منفی در ارتباطات در مورد پیام‌های زیست محیطی یک محصول خاص را خواهد  داشت ( راموس و مونتیل 2005) . در شرایط زیست محیطی، این مطالعه استدلال می‌کند که بازاریابی سبز رابطه منفی واحد ارتباطات شفاهی را دارد و لذا فرضیه زیر را پیشنهاد می‌کند .

فرضیه سوم : بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی سبز تعاملی منفی دارد .

2-4- اثر مثبت  کیفیت درک شده سبز در ارتباطات شفاهی سبز

کیفیت درک شده شامل مجموعه‌ای از ویژگی‌های مربوط به ادراک نام تجاری و یا قابلیت یک محصول است ( آکر 1991 و سوئینی و همکاران 1999) . سطح بالایی از کیفیت درک شده می‌تواند منجر به افزایش فروش محصول و افزایش قیمت و کاهش هزینه‌های حفظ مشتری و ایجاد یک اثر مثبت ارتباطات شفاهی می‌شود ( کوالس و رزا 1995 و داناهر و رولاند 1996). افزایش کیفیت محصول یک راه مؤثر برای شرکت و محصولات مشخص یا علامت‌های تجاری نسبت به رقبای خود می‌شود (پاراسورامان . همکاران 1988). کیفیت درک شده مصرف‌کننده می‌تواند به صورت مثبت تحت تأثیر فروش محصول قرار بگیرد و بنابراین کیفیت درک شده از عوامل مهم در حفظ روابط بلندمدت مشتری بوده و آن نفوذ مثبت  قصد خرید را افزایش می‌دهد ( بروکس و همکاران 2000 و اسنوج و همکاران 2004) .میزان بالایی از کیفیت درک شده می‌تواند منجر به گرانی یک سیگنال قوی برای قابلیت‌های محسوب شده و ارزش مشتریان را ابلا می برد. ( هویر و براون 1990) . ازاین‌رو، درک کیفیت مثبت می‌ تواند تأثیر مثبتی در ارتباطات شفاهی داشته باشد ( بولدینگ و همکاران 1993) . علاوه بر این، کیفیت درک شده می‌تواند عملکرد بازاریابی را افزایش دهد ، زیرا این می‌تواند منجر به کاهش ریسک مصرف‌کننده شده و عدم تقارن اطلاعات را از بین ببرد ( سوئیت 1998) . طبق استدلال بالا ، کیفیت درک بهتر به مقدار مثبت ارتباطات شفاهی را به دنبال خواهد داشت ( مولیناری و همکاران 2008) . بنابراین، تحقیقات پیشین استدلال می‌کند که مصرف‌کننده با کیفیت درک شده و ارتباطات شفاهی رابطه مثبتی دارد .ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های بازار محصولات خود را با استفاده از ادعاهای زیست محیطی فریبنده و نادرست با عملکرد زیست محیطی ارائه می‌کنند، مشتریان تمایل بیشتری به خرید این محصولات نشان می‌دهند .در نتیجه، کیفیت درک شده بیشتر در این شرایط امروزی مهم است .با توجه به استدلال فوق، این مطالعه فرضیه زیر را نیز ارائه می‌کند .

فرضیه چهارم : درک کیفیت سبز به طور مثبت با هم ارتباطات شفاهی رابطه دارد.

2-5- اثر مثبت رضایت سبز در ارتباطات شفاهی

 رضایت مصرف لذت بخش محصول است که نیازهای مشتریان و خواسته‌های آنها را ارضا می‌کند ( الیور 1994 و اولسن 2002) . تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که رضایت مشتری به مقدار مثبتی هر دو مقاصد خرید مصرف‌کننده و رفتار خرید مجدد را تحت تأثیر قرار می‌دهد .علاوه بر این، پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد که رضایت مشتری می‌تواند منجر به وفاداری مشتری شود ( بون و چن 2001) .رضایت مشتری نقش یک عامل مهم در زمینه بازاریابی را دارد و از آن می‌توان برای ساخت رابطه مثبت مصرف‌کننده استفاده کرد . علاوه بر این، رضایت به طور کلی اقتصادی و فیزیکی بوده و یا ارزیابی قوانین با توجه به محصولات به خدمات و یا نام تجاری می‌باشد. بنابراین رضایت مصرف‌کننده می‌تواند منجر به یک رابطه طولانی مدت شود ( گیسکنس و همکاران 1999).

 

شکل 1 : چارچوب تحقیقات

تحقیقات قبلی استدلال می‌کند که به رضایت مشتری می‌تواند تأثیر مثبتی در ارتباطات شفاهی داشته باشد . علاوه بر این، یک تجربه رضایت‌بخش برای یک محصول با توجه به محصول می‌تواند منجر به یک ارتباط شفاهی مثبت شود .ازاین‌رو، رضایت مشتری به طور مثبت با ارتباطات شفاهی رابطه دارد .ازآنجاکه بیشتر این ارتباطات با استفاده از روند زیست‌محیطی در عصر امروز اتفاق می‌افتد رضایت مصرف‌کننده و پایداری آن مهم است .در نتیجه، رضایت مصرف‌کننده با در نظر گرفتن شرایط محیطی مثبت تحت تأثیر ارتباط کلامی با توجه به نگرانی‌های زیست محیطی می‌باشد ( چن 2010) .بدین ترتیب این مقاله ادعا می‌کند که رضایت سبز مثبت در شرایط ارتباطات شفاهی می‌تواند تأثیری مثبت این داشته باشد لذا فرضیه زیر را ارائه می‌کند.

فرضیه پنجم : رضایت سبز به طور مثبت با ارتباطات شفاهی رابطه دارد .

این مطالعه ادعا می‌کند که بازاریابی سبز تحت تأثیر ارتباطات شفاهی سبز قرار می‌گیرد، در حالی که درک کیفیت سبز و رضایت سبز با واسطه رابطه منفی بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی سبز دارد . سوابق چارچوب پژوهش ارائه شده است، درحالی‌ که کیفیت درک شده و رضایت هر دو به صورت واسطه‌های جزئی ارائه شده است . چارچوب تحقیق در شکل یک نشان داده شده است .

3- روش و اندازه‌گیری

3-1- جمع‌آوری داده‌ها و نمونه‌ها

در این مقاله با بهره‌گیری از روش پرسش‌نامه برای آزمون فرضیه و چارچوب پژوهش استفاده شده است .واحد تجزیه و تحلیل در این مطالعه در سطح مصرف‌کننده است . هدف پژوهش از این مطالعه تمرکز بر مصرف‌کنندگان کشور تایوان است که تجربه‌ای برای خرید محصولات الکترونیکی داشته اند. پرسش‌نامه به طور تصادفی به مصرف‌کنندگان ارسال شد که قبلاً تجربه خرید اطلاعات و محصولات الکترونیکی را داشته اند . اطلاعات و محصولات مطابق با مقررات بین‌المللی محیط زیست مانند کنوانسیون مونترال و یا پروتکل کی‌یوکوتو و یا زباله‌های الکترونیکی می‌باشد و همچنین محدودیت در استفاده از مواد خطرناک در اساس دستورالعمل ارائه شده است که شامل  EEE ROHS و IPP و EUP می‌باشد . بنابراین از مصرف‌کنندگان این انتظار می‌رود که خرید اطلاعات و محصولات الکترونیکی را با توجه به خواسته‌های خود تهیه نمایند .این مطالعه بر اساس پژوهش‌های قبلی و بر اساس پرسش‌نامه‌ای می‌باشد .پرسش‌نامه به زبانی انگلیسی‌اش طراحی شده است و پس از آن توسط دو نفر از کارشناسان تایوانی به زبانی چینی ترجمه شده است که هر دوی آنها به این زبان اشراف کامل را داشتند .

به منظور اطمینان از اعتبار و جلوگیری از تعصب فرهنگی، نسخه چینی توسط دو کارشناس دیگر در حوزه مدیریت به زبانی انگلیسی‌اش ترجمه شد . این بازگشت به ترجمه انگلیسی برای پرسش‌نامه بر اساس همان نگرش اصلی بوده است . ما توجه زیادی به شناسایی هرگونه سوءتفاهم یا ابهامات با توجه به ترجمه داشته ایم. ما شش کارشناس و محقق را دعوت به تصویب نظر در پرسش‌نامه دعوت نمودیم که قبل از پاسخ به پرسش نامه بود است .پس از آن پرسش‌نامه‌ای به طور تصادفی برای افرادی که تجربه خرید خدمات و محصولات الکترونیکی را داشته‌اند فرستادیم و آنها پرسش‌نامه را پر کرده به به ما ارسال نمودند . ازاین‌رو پرسش‌نامه در مطالعه حاضر میزان بالایی از اعتبارات دارد نمونه به صورت تصادفی از کتاب زرد تایوان انتخاب شد و دو پیش آزمون انجام شد. برای اطمینان از میزان نظرسنجی بالا دستیاران برای هر مصرف‌کننده تصادفی که تجربه خرید خدمات و دستگاه‌های الکترونیکی را داشته‌اند مورد بررسی قرار دادند و هدف مطالعه و محتوای پرسش‌نامه را برای آنها توصیف نمودند . از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا پرسش‌نامه را در عرض دو  هفته تکمیل کرده و آن را از طریق ایمیل ارسال نمایند . مهم است که برای اطمینان از سطح بالایی این پرسش‌نامه بین 700 نفر پخش شود .از بین این پرسش‌نامه‌ها نمونه‌برداری انجام شد. تعداد 256 پرسش‌نامه به صورت تصادفی جدا شد و نرخ پاسخ واصله آنها 36.6 در صد بوده است.

3-2- اندازه‌گیری ساختارها

در این تحقیق نرخ موارد پرسش‌نامه با استفاده از مقیاس لیکرت از یک تا پنج امتیاز را براساس شدت اختلاف نظر در شرایط ارائه نمود است .ما از هر مخاطب درخواست نمودیم که  این  اطلاعات خاص و اطلاعات محصول الکترونیکی تهیه شده از یک شرکت ایرانی خاص را وارد کند . این بررسی برای همه پاسخ‌دهندگان بود است که در یک فاصله مشخص پرسش‌نامه را در کرده اند . بررسی و اندازه‌گیری ساختارها در این مطالعه به صورت زیر تعریف می‌شود .

3-2-1- بازاریابی سبز

بازاریابی سبز به عنوان گمراهی عمل مصرف‌کننده در مورد شیوه‌های زیست محیطی تعریف شده از یک شرکت یا مزایای زیست محیطی از یک محصول یا خدمات است که در آن اندازه‌گیری شامل پنج مورد گمراهی محصول با کلمات در امکانات زیست محیطی آن، محصول با تصاویری گمراه‌کننده ارائه شده است، این محصول دارای ادعای سبز بود که به ظاهر مبهم و غیر قابل اثبات می‌باشد، این محصول به صورت اغراق‌آمیز بوده است و این محصول دارای اطلاعات مهمی در رابطه با شرایط زیست محیطی می‌باشد .

3-2-2- کیفیت درک سبز 

کیفیت درک ‌شده سبز اشاره به قضاوت مشتری در مورد محصول و یا یک نام تجاری است که برتری کلیه زیست‌محیطی دارد . علاوه بر این طبق تحقیقات  چن و چانگ در سال 2٬013 اشاره به اندازه‌گیری کیفیت درج‌شده سبز و اندازه‌گیری آن شامل پنج مورد نیز می‌باشد که شامل کیفیت محصول به عنوان بهترین معیار در نظر گرفته شده با توجه به نگرانی‌های زیست محیطی، کیفیت محصول و قابلیت اعتماد آن با توجه به شرایط زیست محیطی، کیفیت محصول با توجه به عملکرد زیست محیطی کیفیت محصول با توجه به تصویر زیست‌محیطی و کیفیت محصول با توجه به شهرت زیست‌محیطی آن است .

3-2-3-  رضایت سبز

رضایت سبز یک سطح لذت بخش است که تحقق مربوط به مصرف تعریف ‌شده برای برآوردن تمایلات زیست محیطی مشتری و انتظارات پایدار و نیازهای سبز است . با توجه به تحقیقات چن  در سال 2٬010 اشاره به اندازه‌گیری رضایت سبز و اندازه‌گیری آن شامل چهار بخش زیر است که شامل خوشحالی در مورد تصمیم‌گیری برای انتخاب این محصول به دلیل تصویر مناسب زیست محیطی، تصمیم درست برای خرید این محصول به دلیل قابلیت‌های زیست محیطی، خوشحالی از خرید محصول به دلیل سازگاری با محیط زیست و خرید محصول به دلیل عملکرد راضی‌کننده زیست محیطی آن می‌باشد .

3-2-4- ارتباطات شفاهی سبز

این تهدید شامل یک ساختار است که توسط  سودرلاند در سال 1٬998 پیشنهاد شد و آن به عنوان میزان دوستان و بستگان و همکاران مشتری است که در آنها با هم ارتباط داشته و پیام زیست‌محیطی مثبت یک محصول و یا یک نامه تجاری را برای آنها انتقال می‌دهد . در این تحقیق،  مولیناری و همکارانش 2008 برای اندازه‌گیری ارتباطات شفاهی آن را بر اساس چهار بخش تقسیم بندی که شامل توصیه این محصول به دیگران به دلیل تصویر زیست محیطی مناسب آن، به دلیل مثبت بودن محصول و قابلیت‌های آن، و تشویق دیگران به خرید آن به دلیل دوستدار زیست‌محیطی بودن آن و معرفی کارایی زیست محیطی آن می‌باشد .

4- نتایج تجربی

این مطالعه با استفاده از آزمون فرضیه SEM  و با نرم‌افزار  AMOS جهت به دست آوردن نتایج تجربی بود است که با استفاده از روش برآورد حداکثر احتمال MLE می‌باشد .این مطالعه با بهره‌گیری از آزمون برازش برای تست نرمال بودن داده‌ها با توجه به چهار ساختار و 18 سؤال در پرسش‌نامه اقدام می‌کند . این آزمون  می‌گوید که توزیع فراوانی از چهار ساختار و 18 مورد مشاهده شده در نمونه مطابقت این باند توزیع نرمال داشته باشد .این مطالعه یک توزیع نرمال دارد که به بحث منطقه جداگانه تقسیم شده است .احتمال هر منطقه 0.1 می‌باشد این مطالعه محاسبه آزمون برازش را برای چهار ساختار و 18 نوع انجام داده است همه آن‌ها مقداری کمتر از 14.0671 داشته و  مقدار a=0.05می‌باشد . هیچ مدرکی برای  نرمال بودن داده‌ها با توجه به وجود چهار مفهوم و 18 آیتم در این مطالعه وجود ندارد . SEM در این مطالعه به بررسی و ثبت از تجزیه و تحلیل و مدل اندازه‌گیری و مدل ساختار می‌باشد و نتایج خود را در زیر نشان می‌دهد .

است .

جدول  1 : انحراف معیار و همبستگی از ساختار

 

جدول 2 : تحلیل عاملی از پرسش‌نامه‌های مطالعه

 

4-1- نتایج حاصل از اندازه‌گیری مدل

ابزار ، انحراف معیار ، ماتریس هم‌بستگی در جدول یک ارائه شده است . در جدول یک دیده می‌شود که رابطة مثبتی میان کیفیت سبز درک شده و ارتباطات شفاهی وجود دارد به درحالی‌که همبستگی منفی بین بازاریابی سبز و ساختارهای دیگر وجود دارد. از سوی دیگر تجزیه و تحلیل کامل اکتشافی از چهار ساختار در جدول دو دیده می‌شود. در ساختار نشان دهنده این موضوع است که در این مطالعه می‌توان تنها یک عامل را بررسی نمود. این مطالعه اشاره به تحقیقات قبلی برای طراحی پرسش‌نامه را دارد. ازاین‌رو قبل از ارسال پرسش‌نامه‌ها مطالعه با بهره‌گیری از پیش آزمون برای اصلاح پرسش‌نامه‌ای اقدام نموده است. ازاین‌رو، اندازه‌گیری این ‌مطالعه در روش اعتبار محتوا قابل قبول است. علاوه بر این ، ما آزمون عاملی هارمن راه برای تست واریانس انجام می‌دهیم. 18 مورد در چهار مفهوم در قالب یک مطالعه وجود دارد . همه 18 مورد به یک عامل اکتشافی وارد شده و تجزیه و تحلیل آنان با استفاده از تحلیل عاملی از اجزای اصلی و غیر چرخشی برای تعیین تعداد عوامل است که لازم می‌باشد که برای حساب واریانس بررسی شود .نتایج نشان می‌دهد که چهار عامل در تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد . هنگامی که یک عامل واحد از تحویل عاملی اکتشافی و یا یک عامل تولید برای اکثریت کوواریانس وجود دارد،  واریانس به صورت ظاهری محاسبه می‌شود.

چهار فاکتور مختلف وجود دارد که با مقدارهای ویژه بزرگ‌تر از 1 می‌باشد که به جای یک عامل عمل می‌کند . علاوه بر این، مقدار 81%از واریانس را دارد و اولین عامل برای اکثریت با مقدار واریانس 26% است .بنابراین هیچ عامل کلی پدیدار نمی‌شود . از این رو، هیچ حضور  CMV در مطالعه وجود ندارد . اندازه‌گیری های متعدد برای تست قابلیت اطمینان و اعتبار اندازه‌گیری‌ها انجام شده است .یکی از  قابلیت ها این  است که با رعایت بار آیتم‌های همه ساختارها را داشته باشد. در صحبت از مدل اندازه‌گیری کیفیت،ʎ از همه اقلام در داخل چهار ساختار در جدول سه قابل توجه است .علاوه بر این، اندازه‌گیری قابلیت اطمینان برای بررسی آلفای کرونباخ لازم است که در جدول سه ارائه شده است .حداقل مورد نیاز ضریب آلفای کرونباخ 0.7 می‌باشد . در جدول شماره سه، ضریب آلفا به مقدار 0.865 برای بازاریابی سبز و برای کیفیت درک به مقدار 0.905 می‌باشد همچنین برای رضایت سبز مقدار آن 0.912 است و برای ارتباطات شفاهی سبز مقدار آن 0.873 می‌باشد .

از آنجا که ضریب آلفا در همه ساختارها بیش از 0.7 است اندازه‌گیری به آن در مطالعه برای قابلیت اطمینان قابل قبول است .

جدول 3 : مقدار بارگذاری در ساختار به ضرایب و ضریب آلفا و AVE

 

علاوه بر این، بسیار مهم و است که آزمون اعتبار اندازه‌گیری شده در این جا ارائه شود با استفاده از معادله فورنل ، اندازه‌گیری لارکر در حد متوسط واریانس استخراج شده است  که برای ارزیابی اعتبار اندازه‌گیری می‌باشد. این مقدار ارزیابی می‌تواند با توجه به اندازه‌گیری نسبت مقدار واریانس با خطای اندازه‌گیری باشد. با توجه به نیاز اعتبار تفکیک‌شده، مربع ریشه واریانس باید بالاتر در بین ساختارهای باشد به نسبت به آنهایی دیگر در مدل باشد. به عنوان مثال، ریشه مو رد واریانس برای دو ساختار کیفیت درک شده و رضایت سبز با مقادیر 0.860 و 0.857 همراه می‌باشد که در جدول سر به سر شده است و همبستگی آنها بیشتر از 0.306می‌باشد. این نشان می‌دهد که به اندازه کافی اعتبار تفکیک بین دو ساختار وجود دارد. ریشه مربع مقادیر  برای همه ساختارها، در جدول سه ارائه شده است که در این مطالعه همین بیش از همبستگی بین ساختارها است که در جدول یک آورد شده است. بنابراین، اعتبار  تفکیک اندازه قید شده قابل قبول است. علاوه بر این مقدار واریانس بالاتر از 0.5بود است و به معنی  هم‌گرایی  از ساختار می‌باشد که قابل قبول است. در جدول سه دیده می‌شود که واریانس از چهار ساختار با مقادیر 0.723 و 0.740 و 0.734 و 0.763 همراه است که همگی بیش از 0.5 می‌باشد این نشان می‌دهد که اعتبار هم‌گرایی اندازه‌گیری شده قابل قبول است. با توجه به این نتایج فوق، قابلیت اطمینان و اعتبار در این مطالعه قابل قبول است.

 4-2- نتایج حاصل از مدل ساختاری

جدول چهار نتایج مدل ساختاری را در این مطالعه راه نشان می‌دهد. اقدامات مناسب کلیه مدلها  در SEM نشان می‌دهد که برازش مدل قابل قبول است و مقدار آن 0.896می‌باشد .

جدول 4 : نتایج مدل ساختاری

 

 همه مسیرهای برآورد قابل توجه است و همه فرضیه‌ها  در این مطالعه پشتیبانی می‌شود. اضافه کردن مسیرهای بیشتر در چارچوب تحقیق را می‌توان به طور قابل توجهی مناسب دانست و آن را بهبود بخشید. باقیمانده‌ها و کوواریانس مرکز نزدیک به صفر می‌باشد. نتایج حاصل از مدل کامل در این مطالعه در شکل نشان داده شده است . همه پنج مسیر برآورد قابل توجه است. بنابراین،فرضیه یک تا پنج همه در این مطالعه پشتیبانی می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که کاهش بازاریابی سبز نه تنها می‌تواند پاسخ‌گویی به افزایش مصرف‌کننده را در محیط زیست را داشته باشد و، اما ارتباطات شفاهی سبز نیز می‌تواند افزایش یابد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که بازاریابی سبز تأثیری منفی بر هر دو کیفیت درک شده و رضایت سبز دارد که به طور مثبت بر ارتباط با سیستم ارتباطات شفاهی سبز است بنابراین این مطالعه ثابت می‌کند که کیفیت درجک شده سبز و رضایت سبز بخشی از رابطه منفی بین بازاریابی سبز به ارتباطات شفاهی سبز است. بدین ترتیب شرکت‌ها باید فعالیت‌های در زمینه بازاریابی سبز کاهش داده و افزایش بر کیفیت درک سبز راه به منظور افزایش ارتباطات شفاهی بین مصرف‌کنندگان برای برآورده کردن نیازهای زیست محیطی مصرف‌کنندگان داشته باشند .در این مقاله متوجه شدیم که بازاریابی سبز یک مسیر مستقیم منفی به سمت ارتباطات شفاهی دارد. علاوه بر این،  مطالعه ثابت می‌کند که بازاریابی سبز از مسیر غیر مستقیم از طریق کیفیت درک شده و رضایت سبز و تاثیر منفی در ارتباطات شفاهی  دارد.

 5-نتایج و الزامات

 اگرچه جامعه مانع رفتار بازاریابی سبز می‌شود، در هر حال این  هنوز در بازار شایع بوده و  می‌تواند توسعه بازاریابی سبز را به خطر بیندازد. از آنجا که بسیاری از ادعاهای نادرست در بازار وجود دارد، بازاریابی سبز یک مانع اصلی است. تحقیقات قبلی مورد بحث در رابطه با چگونگی تولید ارتباطات کلامی در زمینه‌های فعالیت‌های بازاریابی سبز محدود امروز بود است. مطالعه ما را قادر می‌سازد یک تحقیق برای کشف تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات کلامی سبز داشته و به بحث در مورد میانجیگری اثرات کیفیت درک شده و رضایت سبز داشته باشیم. به عبارت دیگر مطالعه فراهم کننده  کاهش بازاریابی سبز به عنوان افزایش ارتباطات شفاهی سبز و کیفیت درک شده سبز و به رضایت نتایج نشان داد بازاریابی سبز اسید منفی در این ارتباطات شفاهی دارد. علاوه بر، این مطالعه ادامه می‌دهد که درک کیفیت سبز  بر رضایت او واسطه جزئی در رابطه با مقدار منفی است. علاوه بر این بازاریابی تاثیر  منفی در کیفیت درک شده و رضایت دارد و مقدار آن  با ارتباطات شفاهی مثبت است همه فرضیه‌های ارائه شده پشتیبانی  می‌شود حال آن  که شرکت‌ها باید بازار یابی سبز برای افزایش ارتباطات شفاهی سبز مصرف‌کنندگان کاهش دهند. به علاوه اگر شرکت‌ها به دنبال افزایش بین مشتریان هستند باید کیفیت بالا بوده  و رضایت  مشتریان وجود داشته  باشد حال نشان می‌دهد بازاریابی سبز است در شرکت‌ها دارای سه مسیر برای ارتباطات شفاهی می باشد.  مسیر اول این است که بازاریابی سبز شرکت‌ها می‌تواند تأثیر بر مصرف‌کنندگان داشته باشد مسیر این است که بازاریابی سبز شرکت‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر ارتباطات شفاهی در مصرف‌کنندگان غیر مستقیم داشته باشد که تحت تأثیر کیفیت درج‌شده سبز می باشد.  

 

 شکل 2 : نتایج حاصل از مدل کامل

راه سوم این است که بازاریابی شرکت می‌تواند به صورت منفی تحت تأثیر ارتباطات شفاهی به طور غیر مستقیم از طریق مصرف‌کنندگان به خود باشد. شرکت‌ها باید بازاریابی سبز خود را کاهش دهند به طوری که بازاریابی سبز بتواند تبدیل به یک جریان بازاریابی مفید گشته و محصولات سبز بتواند  در بازار نفوذ کنند. هدف اصلی از این مطالعه بحث در مورد رابطه بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی سبز و بررسی تأثیر واسطه جزئی از کیفیت درج شده و رضایت سبز است. شرکت‌ها به منظور کاهش بازاریابی سبز خود و بالا بردن کیفیت درک شده و رضایت سبز خود از مصرف کننده اقدام به افزایش ارتباطات شفاهی سبز مصرف‌کنندگان  می‌کنند. یک راه مفید برای شرکت‌ها این است که به توسعه استراتژی‌ها برای کاهش بازاریابی سبز اقدام نمایند که به بالا بردن کیفیت درک سبز مشتریان و رضایت سبز به منظور افزایش ارتباطات شفاهی خود به دنبال ایجاد یک رابطه طولانی مدت باشند. از آنجا که منابع بنگاه‌های محدود است، آنها به خوبی باید به دنبال استقرار منابع خود با پایین‌ترین مقدار از شرایط منفی ارتباطات شفاهی سبز و بازاریابی سبز بوده و به دنبال افزایش  مؤلفه مثبت کیفیت درک شده و رضایت سبز باشد. ازاین‌رو شرکت‌ها باید از هر فرصتی برای کاهش بازاریابی سبز استفاده نمایند و افزایش مصرف استفاده از کیفیت درک شده و رضایت سبز را داشته باشند. چهار مسیر علمی در این مطالعه وجود دارد. اول، بین مطالب ترکیبی از مفاهیم کیفیت  و رضایت می‌باشد که منجر به گسترش تحقیقات در بازاریابی سبز و توسعه ارتباطات شفاهی سبز و افزایش کیفیت درک و رضایت سبز باشد. دوم اینکه هیچ مطالعه‌ای قبلا بحث در مورد رابطه بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی سبز وجود ندارد. این مطالعه ثابت می‌کند که بازاریابی سبز تأثیر منفی بر ارتباطات شفاهی دارد که برای پر کردن شکاف تحقیقاتی است. سوم اینکه این مطالعه نشان می‌دهد رابطه بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی سبز به صورت جزیی توسط کیفیت درج شده و رضایت  سبز است که به صورت باواسطه ارتباط دارد. نکته این پژوهش با گسترش تحقیقات در زمینه کیفیت و رضایت و ارتباطات شفاهی در زمینه بازاریابی سبز درک شده است. چهار مشارکت علمی در این مقاله دارد. اول، این مقاله نشان می‌دهد که کاهش بازاریابی سبز نه تنها می‌تواند افزایش کیفیت درک شده و رضایت سبز را به دنبال داشته باشد، بلکه افزایش ارتباطات شفاهی سبز را نیز به دنبال دارد. اگر شرکت برنامه‌ریزی برای بهبود ارتباطات شفاهی سبز در مصرف‌کنندگان را برای محصولات خود دارد، آنها مجبور به کاهش کرد که تردید مصرف‌کنندگان در بازاریابی سبز خواهند بود باید به دنبال افزایش کیفیت درک شده سبز و رضایت سبز باشند. دوم اینکه در یک محیط بازاریابی بسیار پیچیده، مصرف‌کنندگان نقش یک کانال اطلاعاتی موثر را در بازار بازی می‌کنند از این رو شرکت‌ها نیاز به کاهش بازاریابی سبز و بالا بردن کیفیت درک شده و رضایت سبز را به منظور افزایش ارتباطات شفاهی سبز دارند. سوم اینکه شرکت باید کیفیت درک شده راه بالا برد و رضایت سبز مصرف‌کنندگان را افزایش دهد. از آنجا که اثرات قابل توجهی از میانجیگری کیفیت   سبز و رضایت سبز در این پژوهش دارد، شرکت می‌تواند موجب افزایش درک کیفیت  و رضایت در مصرف‌کنندگان برای بهبود ارتباطات شفاهی سبز را داشته باشد. چهارم اینکه این مقاله نشان می‌دهد که بازاریابی سبز رابطه منفی با کیفیت درک شده و رضایت سبز دارد که برای ارتباطات شفاهی سبز نیز لازم است. بازاریابی سبز نه تنها تأثیر منفی به طور مستقیم در ارتباطات شفاهی دارد، بلکه مقدار منفی آن از طریق تحت تأثیر قرار دادن کیفیت سبز و رضایت سبز به طور غیرمستقیم دیده می‌شود. هدف این است کمک شرکت‌های با ادعای سبز اعتماد به وجود بیاید. در حالی که بازاریابی سطح در بازار در حال کاهش است، مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به این باور در بازار های  سبز دارند که محصولات سبز محبوبتر بوده و کاهش یابد.

شرکت‌ها مجذوب ایجاد قابلیت اعتماد بیشتر می‌باشند. علاوه بر این شرکت باید به دنبال  پیدا کردن منابع آبی و سبز باشد.از بین بردن منابع بازاریابی سبز می‌تواند به کیفیت درک شده و رضایت نسبی است دیده شود و افزایش بیشتر ارتباطات شفاهی سبز را داشته باشد. صحبت از تهقیقات  آینده، در این مطالعه کننده سه جهت دارد. ابتدا این کار در اطلاعات و محصولات الکترونیکی می‌باشد در پژوهش‌های آینده می‌توان متمرکز بر خریدهای دیگر بود و با این مطالعه آن را مقایسه نمود. دوم اینکه این مطالعه در کشور انجام شده است لذا در آینده می‌توان این تهدید را به تمرکز در کشورهای دیگر برای  مقایسه با این مطالعه انجام داد. سوم اینکه ما با تحقیقات تجربی با استفاده از یک پرسش‌نامه تنها  به ارائه اطلاعات و تأیید آن هستیم.  بنابراین، در آینده می‌توان به سمت مطالعات طولی با پیدا کردن تفاوت‌های بازاریابی سبز و کیفیت درک شده و رضایت سبز و ارتباطات شفاهی سبز در مراحل مختلف زیست محیطی جهان اقدام نمود. در نهایت ما امیدواریم که نتایج تحقیقات آینده مفید بوده و بتواند به کمک تحقیقات دیگر بیاید.


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر