نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

SME در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

عنوان: SME در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده به همراه ریسک در بانک ها

 

مقدمه:

تحقیقات پژروهشی چگونگی عملکرد SME مورد بررسی قرار می دهد.

شناسایی نوع وام و طول و دامنه ی روابط بین بانک ها و تأثیر حاشیه ی تعدیل شده برای ریسک مشتری. پس از تجزیه و تحلیل   4285 مشاهدات سال اقتصادی در بانک فنلاندی، کیفیت SME به عنوان عامل خطر عمده در تنظیم و توضیح سودآوری بانک شناخته شد.

با این حال، طول و دامنه ی رابطه و وام نیز نقش مهمی را ایفا می کند.

کلمات کلیدی: عملکرد بین بانک های کوچک، روابط بین بانک های کوچک و SME ها، خطر تنظیم سودآوری.

1 . مقدمه:

تحقیقات اساساً عملکرد بانک های داخلی و عامل خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. عوامل داخلی اینگونه تعریف می شوند:

آنان نظریه ی مدیریت بانک را کنترل می کنند، در حالی که عوامل خارجی فراتر از کنترل هستند (راسیاه 2010).

تحقیقات قبلی در مورد ساختار هزینه در بانک ها ذکر شده است، اندازه ی بانک و مقیاس اقتصاد در ارتباط است. تفاوت در اهداف مدیریت بانک وجود دارد. همچنین به عنوان گوناگونی های استراتژی با سپرده های بانکی/ اعتباری دارای استراتژی است. دارایی ها و نمونه کارها دارای مسئولیت است.

در نرخ بهره ی بازار، تغییرات در سرمایه و خطر دارایی وجود دارد. فن آوری استفاده از اینترنت در بانکداری نوین نقش مهمی دارد. به جای تمرکز بر سهامداران بانکی بر روی دارندگان سهام و تعداد شعب و ویژگی های آن‌ها تمرکز می شود. عوامل خارجی که در آثار قبلی به عنوان عامل شرایط رقابت شناسایی شده است شامل ویژگی های مهمی همچون، غلضت، سهم و رشد مالکیت و مقدار آن، ساختارهای رقابتی، مقررات مالی و مقررات نظارت و سیاست های پولی می باشد.

در واقع عملکرد بانک نتیجه ی میزان سود سهام می باشد که بانک قادر به استخراج آن از ارتباط با مشتریان است.

سهام تولید شده توسط این روابط حاصل از توانایی بانک در رابطه با فروش تسهیلات مختلف به مشتریان در قیمت مناسب است گرچه هزینه و یا خدمات در نرخ بهره در وام است. در واقع بانک ها می توانند با کیفیت بالا به سادگی هزینه های مشتری را بپردازد و نرخ بهره ی بالا به منظور تعهد نیست بلکه درآمد بانک را تأمین می کند.

از آنجایی که این استراتژی می تواند عواقب های منفی داشته باشد در مرحله ی اول موضوع اختلافات است (هوورس و همکاران، 2003).

آیا می توان یک گزینه ی بیشتر به مشتریان بانک های رقیب داد؟

در مرحله ی دوم، نرخ بهره ی بالا توانایی جذب مشتریان را دچار ریسک نمونه کار وام بانک ها را دچار خطر می کند (استیگلتیز و ویس، 1981).

سودآوری بلند مدت بانک دومین نکته ی برجسته در اعتبار از توانایی های بانک است و بانک به دقت عملکرد مشتریان خود را به منظور درستی قیمت خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد، ارزیابی می کند.

در واقع تا زمانی که بانک قادر به حفظ حداقل بخشی از سود تجزیه و تحلیل است، ارزیابی صحیح از عملکرد مشتری به عمل می آید.

بنابراین می توان انتظار داشت که یک عامل تعیین کننده ی مهم در بهبود عملکرد یک بانک ارزیابی صحیح است.

نتایج نشان می دهد که باید همه ی بانک ها منابع اطلاعات خود را برای دسترسی به منابع رسمی، به صورت سالانه و به صورت گزارش مالی موقت در اختیار بگذارند.

منابع غیر رسمی، رابطه ی بین پرسنل بانک و مشتریان را توضیح می دهد.

جالب توجه است رابطه ی قابل توجهی بین پرسنل بانک و مشتریان وجود دارد. درست است که بانک های محلی کوچک نیاز به ارزیابی با دقت برای مثال، سطح بالایی از پیچیدگی مشخص در کسب و کارهای کوچک هستند و به جامعه ی محلی از طریق آن‌ها خدمت می کنند.

قابلیت های تولید شده توسط هر یک از رابطه های تعیین شده بر مبنای فعالیت های هزینه یابی مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر این، از آنجا که حاشیه ABC تعیین می کند ملاحظات این واقعیت را نشان می دهد که می تواند نتایج یک نرخ بهره ی بالا سود بالا باشد. این واقعیت است که بانک مشتری را به عنوان یک خطر می بیند سودآوری تعدیل شده به حساب این طبقه با استفاده از مشتری برای هر ارتباط شخصی بین بانک و مشتری می باشد.

یافته ها عملکرد یک موسسه ی اقتصادی را در سودآوری تعدیل شده با ریسک در یک بانک را نشان می دهد که این دلالت دارد بر اینکه برای بانک قیمت خدمات یک مشتری، خطر نظریه ی نرخ بالای بهره و هزینه برای خدمات اضافی را به همراه دارد.

بانک ها قادر هستند مزایایی بر اساس توانایی های خود در اختیار مشتریان با حفظ حداقل سودآوری قرار می دهند.

به علاوه نظریه ی پیدا شدن طول رابطه با یک مشتری با سودهی مثبت مرتبط است. تجزیه و تحلیل اطلاعات رسمی مشتری، در بهترین حالت باعث دسترسی به سود می شود. در نهایت، وام دادن از فعالیت های سنتی در بانک های محلی کوچک است که از خدمات مثبت محسوب شده و باعث سودآوری می شود.

بنابراین بانک در معرض خطر خارج شدن سودآوری از تنظیمات است اگر طیف وسیعی از خدمات در آن‌ها به فروش برسد.

ادامه مقاله به شرح زیر است:

بخش 2 بررسی های مربوط به مقاله است. بخش 3 حالت پایانی است و در بخش 4 شرح روش مورد استفاده از داده ها را توضیح می دهد. بخش 5 شرح نظریه ی متغیرها را در نظر گرفته است. بخش 6 اقتصاد سنجی یافته ها را نشان داده و بخش 7 آن‌ها را مطرح می کند و بخش 8 نتیجه گیری است.

2. بانک عوامل سودآوری را مورد بررسی قرار می دهد که شامل عوامل خارجی و داخلی می باشد.

جزئیات بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک (راسیاه، 2010).

از جمله عوامل داخلی، ساختار هزینه های بانکی، تفوات در مدیریت اهداف بانک، سپرده های بانکی و استراتژی های اعتباری بانکی، دارایی ها، نرخ بهره بازار، ورودی و خارجی، قیمت وام و هزینه، عامل بازده تغییرات در سرمایه و به خطر افتادن دارایی ها.

جال توجه است، عوامل داخلی بر روی توانایی یک بانک برای مقابله به بحران های مالی و اقتصادی تأثیر می گذارد. (بلتراتیو استولز، 2012)

علاوه بر این سودآوری بانک بستگی به عواملی غیر از صورت های مالی مثلاً تعداد شعب دو ویژگی های آن ها دارد. (لیانگ و همکاران، 2013)

اندازه ی بانک و مقیاس اقتصادی به محل سکونت بانک ارتباط دارد. (پتریسن و راجار، 2002)

فن آوری استفاده از اینترنت (دیانگ و همکاران، 2007)

تمرکز بیشتر بر روی سهامداران بانک (لی ویس، 2005) و گوناگونی هایی استراتژی (برگر و همکاران، 2010) می باشد.

توجه عمده ی ما به عوامل خارجی می باشد (راسیاه 2010) که شامل لیست بانک، سودآوری شرایط رقابتی، خصوصیات بازار، تمرکز بر رشد سهام است.

با این حال؛ مالکیت (میکو و همکاران، 2007) و مقدار آن (لانوتا و همکاران، 2007) شامل: ساختارهای رقابتی (برگر و همکاران 2000) و احتمال مواجهه با بحران های اقتصادی (بک و همکاران، 2006) و تنظیم نشدن مقررات مالی (زوا  و همکاران، 2011) می شود. در نهایت، برخی سیاست های پولی بر روی سودآوری بانک های بزرگ و کوچک اثر می گذارد و بانک ها با سطوح مختلف نقدینگی در روش های مختلف مواجه خواهند شد. (گونجی و یوان، 2010)

جالب توجه است در جرایان بالا به جزئیات نقش رابطه ی بین بانک و مشتریان آن پرداخته نشده است.در واقع به طور کلی بیان روابط بانک با مشتریان و توسعه ی بانک ها همراه با SME پیچیده است.

خصوصیات (الیاسیانی و گلدبرگ، 2004)

این روابط ممکن است عملکرد خود را بیشتر از تأثیر موارد بالایی بر عوامل صورت های مالی و محیطی که در آن بانک اداره می شود، نشان دهند.

جالب توجه است که اداره ی درست بانک های کوچک باعث مقابله با مشکلاتی است که در بالا گفته شد (اسکات، 2004).

تحقیقات قبلی بر روی رابطه ی بین بانک ها و شرکت ها، تأثیر این جور روابط بر روی اعتبار بانک ها و یا اعطای مزایا به آن ها بسیار زیاد است (پترسون و راجان، 1994) در نتیجه هزینه ها یشان کاهش می یابد.

با این حال، این آثار روابط محکم تری را استدلال می کننند که می تواند تجزیه و تحلیل سود بانک ها، به ویژه ی بانک های محلی کوچک را توضیح دهد، اعطای وام به شرکت های کوچک، با تحت تأثیر قرار دادن توانایی برای ارزیابی درست کیفیت شرکت ها صورت می گیرد. به دلیل کاهش، عدم تقارن در اطلاعات در مورد عملکرد فعلی مشتری و فرصت های کسب و کار در روش های مختلف ایجاد می شود.

نتیجه ی حل و فصل این مسائل یعنی عدم تقارن در روش های مختلف (کول و همکاران، 2004) این است که بانک های بزرگ وام های بیشتری در معاملات اعطا می کنند که در اعمال نفوذ اطلاعات ارائه شده توسط گزارش های سالانه و موقت تأثیر دارد.

نگاهی به ارزش دارایی های شرکت با استفاده از رتبه بندی اعتباری و تکنیک های اعتباری (برگر و اورل، آیووا، 2006).

با این حال حداقل به عنوان بخشی از استراتژی به دست آمده تحت تأثیر توانایی خدمت به شرکت های کوچک که اطلاعات مورد نیاز را در اختیارشان قرار می دهند، قرار می گیرند.

بانک های کوچک تمایل به بهره برداری از وام دارند و جمع آوری اطلاعات را فراتر از داده های موجود در اسناد و مدارک اسمی انجام می دهند. جمع آوری اطلاعات یک فرآیند مداوم است و اطلاعات محرمانه در بانک باقی می ماند (برگر و آیودل، 2006). در واقع بهره برداری از روابط نزدیک و طولانی مدت با مشتریان دسترسی به اطلاعات محرمانه را میسر می سازد که این از ویژگی های بانک های کوچک است. (برگر و آیودل ، 2002، استین، 2002).

علاوه بر این مدیران با گرفتن وام های کوچک از بانک مرکزی می توانند مقداری اطلاعات با توسعه ی روابط بر پایه ی اعتماد با مشتریان به دست آورد. (برگر و آیودل، 2006) ، (هورس و مورو، 2006).

این موضوع به نوبه ی خود به آن های برای بهبود توانایی های خود و ارزیابی مشتریان و در نتیجه بهبود عملکرد بانک کمک می کند. (بس و اسچورتن، 2006)

مشتریان هزینه های انتقالی برای یافتن بانک جایگزین را انجام می دهند و یا اطلاعات مورد نیاز بانک جایگزین را فراهم می کنند.

در واقع هزینه های انتقالی برای شرکت ها ناچیز است ، زیرا آن ها با تولید اطلاعات مورد نیاز بانک ها مخالف هستند زیرا مدیریت آن ها فاقد مهارت و زمان بررسی پیشنهاد در رقابت بین بانک ها می باشد. (هورس و همکاران، 2003)

بر طبق موارد بالا بانک ها می توانند تا حد زیادی از مزایای کاهش عدم تقاران اطلاعات که در نظر آن ها قادر به افزایش سودآوری هستند، استفاده کنند. با این حال، سودآوری بانک ها صرفاً وابسته به بهره می باشد. (والوردور و رود ریگوز فرناندز، 2007)

به طور معمول ارائه ی محصولات اضافی شرکت ها به بانک ها باعث انتقال مدیریت پول نقد به مدیریت ریسک می شود. تحقیقات نشان می دهد که تمایز مبتنی بر ارزش روابط در کسب و کار مورد نیاز به منظور به حداکثر رساندن عملکرد شرکت ها است.

از این رو نظریه ای بر مبنای ارزش رابطه ی قیمت گذاری وام و خدمات بانکی ارائه شده به یک شرکت، ساخته شده است (توره و همکاران، 2010). جالب توجه است که تحقیقات نشان می دهد برخی از بانک ها بیش بر روی فروش مقطعی تسهیلات متمرکز هستند و معمولاً بیشتر به مدیریت پس انداز معلاقه دارند، در حالی که بانک های محلی بیشتر علاقه مند به اعطای وام و مدیریت هستند. (سیارپیکو و کوسیکی، 2011)

گروهی از بانک ها تمایل به عرضه ی یک بسته ی کلی یعنی محصولات و خدمات دارند. (دیتریش و وان زن رید، 2011)

واضح است که بانک ها به زمان سرمایه گذاری و تلاش برای فروش محصولات اضافی شرکت ها نیاز دارند. روابط طولانی مدت و قوی می تواند برای شناسایی مشتری مفید باشد.

دو کاستی عمده وجود دارد: در مرحله ی اول تمایل دارند که عوامل مؤثر بر سودآوری یک بانک را به طور کلی نگاه کنند. با این وجود به طور کلی سودآوری بستگی به استخراج مالی یک بانک با مشتری دارد.

در مرحله ی دوم، تحقیقات قبلی در معرض خطر رسیدگی به جزئیات ندارد. تحقیقات قبلی از لحاظ بحث نظری عوارض جانبی دارد که ممکن است در قیمت وام شرکت ها در سطوح مختلف تأثیر داشته باشد (استیگلتیز و ویس 1981، وته 1983) و همچنین به عنوان ابزار بانک ها برای کاهش اثرات جانبی از وام استفاده می کنند

3. نظریه

ویژگی های روابط بانک و مشتریان و همچنین ویژگی های مشتریان می تواند بر روی سودآوری بانک تأثیر بگذارد.

بنابراین بررسی توانایی نفوذ بانک در ارتباط با هر مشتری برای تولید سهم مثبت در سودآوری بانک لازم است. با این وجود خطر متحمل شده در اعطای وام به عملکرد بانک بر مشتریان در دراز مدت تأثیر دارد. به منظور رسیدگی دو جانبه، بر روی تحقیقات به دست آمده از مشتریان بانک تمرکز می شود.

شرکت های مالی نیاز سرمایه ای خود را با سودآوری بانک تأمین می کنند. این سودآوری میزان دارایی های شرکت را بالاتر می برد و باعث موفقیت آن می شود.

امور مالی اضافی- امور ماله ای است که می تواند بدون اینکه بقای شرکت را به خطر بیاندازد توسط بانک تأمین مالی شود (انگ، 1992). در نتیجه شرکت با دارایی های بیشتر معمولاً نیاز بیشتری به تولید وام، سودآوری تعدیل شده با ریسک برای بانک ها دارد.

علاوه بر این، درکوتاه مدت زمان مالی نیازهای SME در حال سرمایه گذاری برآـورده می شود.

در نهایت، شرکت ها بسیار سودآور هستند برای اینکه قادر به تکیه به منابع داخلی باشد و به وسیله ی آن ها نیازهای مالی خود را تأمین کند. (به عنوان مثال حفظ سود) در نتیجه به امور مالی بانک کمتر نیاز می شود. (مایدز و ماجلوف، 1984)

H1a. موضوع یک ارتباط مثبت بین دارایی SME و سودآوری تعدیل شده به همراه ریسک بانک.

H1b. ارتباط مثبت بین سرمایه در گردش SME و سودآوری تعدیل شده با ریسک در یک بانک.

H1c. موضوع یک ارتباط منفی بین سودآوری SME و سودآوری تعدیل شده با ریسک در یک بانک.

متون قبلی تأکید دارد بر روی اهمیت دو رابطه در شرکت های متوسط (برگر و یودل، 1995) (پترسون و راجان، 1994) و بانک (دل آریکلیا و مارکز، 2004، استین، 2002) دارد.

با گذشت زمان یک بانک قادر به دسترسی به اطلاعات اضافی درباره شرکت ها می شود، و اجازه می دهد آن ها برای کاهش عدم تقارن اطلاعات خود بهتر ارزیابی شود و در اعطای وام به SME درگیر نمی شود. (برگر و یوول، 2006)

علاوه بر این افزایش دانش در مورد مشتری بانک به شناسایسی نیازهای مشتری و فروش بیشتر تسهیلات مالی اجازه می دهد، در واقع این یک فرصت برای بانک برای استخراج مزایا از یک رابطه طولانی مدت می باشد. بانک فقط برای اشتراک گذاری بخشی از نظریه بهره مندی به دانش بیشتری از مشتری نیازمند می باشد.

علاوه بر این ما نمی توانیم این احتمال را که بانک روابط بلند مدت خود با مشتریان را که به سودآوری ختم می شود رد کنیم.

استراتژی ساده تر برای پیاده سازی در مورد این وضعیت این است که رقابتها در بازار کاهش می یابد.

H22. موضوع یک ارتباط مثبت بین طول رابطه با SME و سودآوری تعدیل شده با ریسک یک بانک می باشد. وام جزء مهمی در سودآوری در بانک ها است.(دیتیریش وان زرنریک، 2001)

در واقع بانک محلی کوچک قادر به بهره برداری از اطلاعات مشتری به منظور ارزیابی اعتبار SME است، در نتیجه خطر برای این بانک ها کاهش می یابد (کول و همکاران، 2004) علاوه بر این مشکلات کوچک در تعویض به بانک های رقیب دلیل پیچیدگی این موضصوع است.

SME بیشتر با عدم تقارن اطلاعات در رقابت بانک ها مواجه شده است.

ارتباط SME بیشتر با بانک فعلی گره خورده است که کار آن را برای استخراج سود از بانک ها آسان تر می کند. (هورس و همکاران، 2004)

در نتیجه برای بانک های کوچک محلی یک منبع سودآوری است، بنابراین

H3a. موضوع یک ارتباط مثبت بین وام کوتاه مدت ارائه شده و سودآوری تعدیل شده با ریسک یک بانک است.

H3b. موضوع یک ارتباط مثبت بین وام بلند مدت ارائه شده با ریسک یک بانک است.

H4. موضوع یک رابطه مثبت بین محدوده خدمات ارائه شده به شرکت های متوسط و سودآوری تعدیل شده با ریسک یک بانک است.

4. داده ها و دستورالعمل

چاپ تحقیقات بر اساس یک نمونه از شرکت های کوچک در بخش خصوصی که در فنلاند قرار دارد انجام شده است.

بانک تعاونی.

مشاهدات به طور کلی مساوی در طول پنج سال در سراسر بانک های مختلف به دست آمده است. نرخ در سود سال 2001، 6/18%، در سال 2002، 1/20%، در سال 2003، 3/20%، در سال 2004، 8/20%، و در سال 2005، 3/20% می باشد. همه بانک ها درنمونه برداری باید یک خط بسیار کوتاه از دستورالعمل خود را بیان کند. آن ها تمایل به تکیه بر سپرده های کوچک دارند. که قادر به تنظیم بازار و دارایی بانک ها نیست. به طور کلی آن ها تمایل به تأمین مالی شرکت های خانوادگی کوچک و محلی هستند.

به طور کلی ما از بانکی که ساختار هزینه های خود را با سپرده و استراتژی اعتبار و دارایی و بدهی و همچنین اهداف مدیریت و سبک بهره وری نمونه برداری کردیم. و اطلاعات خود را در جدول 1 ارائه کردیم. مجموعه ساخته شده با اطلاعات جمع آوری شده از شرکت های خاص درباره داده های بانک توسط شرکت ها به عنوان ارقام مالی و روابط بین شرکت ها و بانک ها مشخص می شود. هر دو شرکت در ارقام مالی و اطلاعات بانکی در پایان سال مالی در ماه دسامبر هر مورد را بررسی می کنند. بانک ارزیابی و تخصیص رتبه بندی اعتباری داخلی شرکت ها را بر عهده دارد. خلاصه رتبه های داخلی و اطلاعات در مورد عملکرد اعتبار شرکت ها توسط اطلاعات خاصی تعیین می شود. اطلاعات جمع آوری شده نیز به سیستم داده ها منتقل می شود. در نسخه دولتی 12 مورد برای انجام تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرارر می گیرد.

فرضیه ها با استفاده از رگراسیون متغیر مستقل و تنظیم متغیرهای کنترل در سودآوری تعدیل شده با ریسک بانک ها تست شدند. برآورد رگراسیون با استفاده از رگراسیون پنل در سطح شرکت ثابت می شود.

5: توضیحات متغیر

5-1: متغیر وابسته:

یکی از ویژگی های منحصر به فرد  این کار متغیر وابسته می باشد. برای آزمون فرضیه یک روش اندازه گیری وجود دارد که توسعه تعدیل سودآوری با ریسک یک بانک است. اندازه گیری بر اساس دو جزء مختلف است: حاشیه تولید شده توسط مشتری بر روی تسهیلات مالی از خدمت های بانک به مشتری است. بانک بااستفاده از فن آوری ها بر هزینه های های مبتنی بر فعالیت تولید شده توسط مشتریان، نظارت می کنند.

علاوه بر این بانک مشغول به تحقیقات ارزیابی مشخص به مشتریان خود می باشد و اعتبار داخلی این حساب برای شرکت های اعتباری خاصی ریسک محسوب می شود. این تحقیقات اطلاعات در مورد موقعیت مالی و ریسک اعتباری تعیین شده توسط اطلاعات شرکت های خاص را در بر دارد.

در تجزیه و تحلیل، اعتبار داخلی کد گذاری شده است به طوری که گروه اول ارزش 1، گروه دوم ارزش 2، را دریافته کرده است، تا زمانی که شرکت با کمترین اعتبار داخلی بیشترین ارزش را دریافت کنند. میزان سودآوری تعدیل شده یک بانک حاشیه تولید شده توسط مشتری دریورو و رتبه بندی داخلی شرکت ها است. بنابراین ما ریسک تنظیم سودآوری را تعریف می کنیم به عنوان (RAP) :

جدول 1: مشخصات بانکی و نمونه

5-2: متغیر کنترل و مشتق

به منظور فرضیه H1a، H1b، H1c ما اقدامات حسابداری جمع آوری شده از گزارش مالی سالانه ی شرکت ها که در یک نمونه در نظر گرفته شده است را نگاه می کنیم. حتی اگر اقدامات حسابداری عملکرد شرکت را به طور کامل نشان ندهند به ویژه هنگامی که نگاه کنیم به SME ها، آن ها یک پروکسی خوب در نظر گرفته می شوند (بیور و همکاران، 2005) نقش سودآوری شرکت با استفاده از بازگشت آن در حقوق صاحبان سهام مورد آزمایش قرار گرفت. (درصد) (ROE)

از آنجائیکه این کنترل برای توانایی شرکت برای تولید سود برای باز پرداخت وام هایش است. علاوه بر این با توجه به نظریه افزایش سودآوری بالاتر امکان تأمین مالی شرکت با حفظ سود، کاهش وابستگی SME ها در امور مالی بانک است. مورد انتظار است که ROE بالا مرتبط با ریسک پایین سودآوری تعدیل شده بانک باشد.

به منظور تست نقش سرمایه ی در گردش بر سودآوری تعدیل شده با ریسک یک بانک، ما از فن آوری های نسبتاً سریع استفاده می کنیم.

یک اندازه گیری ساده توضیح می دهد که چگونه یک شرکت ممکن است وابسته به دارایی های کوتاه مدت خود به منظور تأمین مالی بدهی های کوتاه مدت خود باشد. نسبت سریع بالا دلالت بر این دارد که یک شرکت با دارایی های بیشتر در جریان، برای تأمین مالی بدهی های کوتاه مدت خود تلاش می کند.

در برخب موارد به طریق سرمایه در گردش با نسبت سریع معکوس می شود.

به منظورز بررسی نقش دارایی لگاریتم کل دارایی را محاسبه می کنیم. همان طور که نظریه ی بحث در این بخش، شرکت هایی با دارایی های بزرگتر و نیازمند به منابع مالی بیشتر برای تأمین منابع مالی، می باشد و انتظار می رود که آن ها از وام های طولانی مدت و کوتاه مدت برای افزایش سودآوری تعدیل شده با ریسک بانکی استفاده کند.

 علاوه بر این، دارایی های شرکت اغلب بزرگ هستند و نیازمند به خدمات اضافی می باشند. به این معنی که یک بانک می تواند تسهیلات مالی دیگری را برای افزایش سودآوری تعدیل شده با ریسک خود به فروش برساند. به طور کلی انتظار مثبت می رود که سودآوری تعدیل شده با ریسک های بانک مرتبط باشند.

فرضیه H2 با استفاده از یک رابطه در طول یک سال بیان شده است.

در واقع شاخص قدرت در یک رابطه است که به طور گسترده در منابع مورد استفاده قرار می گیرد (برگر و یودل، 1995، پترسون و راجان، 1994) هر چند که سوأل پیش آمده است. (اوچیدا و همکاران، 2012) ارتباط مثبتی بین طول یک سال و سودآوری تعدیل شده با ریسک در یک بانک انتظار می رود نظریه ی H3a و H3b با استفاده از تست لگاریتم وام کوتاه مدت لگاریتم وام بلند مدت اثبات می شود.

وام بزرگتر با میزان بالاتری از بهره پرداخت شده توسط SME ها مرتبط است و در نتیجه هر دو لاگریتم انتظار می رود مثبت بوده و همراه با سود دهی ریسک یک بانک تنظیم شود.

فرضیه H4 با استفاده از یک متغیر به نام SCDPE  تست شده است که خدمات بانکی در آن تجدید نظر می شود. با این حال تشخیص بین خدمات بر اساس سطح پیچیدگی بسیار دشوار است و مستلزم ذهنی بسیار قوی برای ارزیابی می باشد. با استفاده از سرویس که بستگی به نیاز شرکت دارد تسهیلات مالی به فروش می رسد.

بطور کلی تعداد محصولات خریداری شده توسط مشتریان یک پروکسی خوب از گوناگونی های تسهیلات یک فروخته شده یک شرکت و گوناگونی های درآمد بانک از شرکت می باشد.

علاوه بر متغیرهای مورد استفاده برای تست فرضیه از برخی از کنترل های متغیرهای رگرسیون که می تواند در گزارش سودآوری نفوذ کند، استفاده می کند.

در مرحله ی اول قدرت چانه زنی (مقرون به صرف) مشتری را کنترل کنید.

قدرت مذاکر، SME با استفاده از حقوق صاحبان سهام شرکت اندازه گیری می شود.

شرکت های با نسبت حقوق صاحبان سهام بالا در خرید و فروش قوی تر هستند.

استحکام ذاتی شرکت با نسبت بالای حقوق صاحبان سهام در موقعیت بهتری برای مذاکره درباره ی شرایط وام به ویژه نظریه ی نرخ بهره قرار دارد. به دلیل اینکه مقدار دارایی در دسترس که به عنوان وسیقه استفاده می شود زیاد است. همچنین شرکت وارد گردش مالی به منظور کنترل قدرت به بانک است.

شرکت هایی که بزرگتر هستند قادر به اعمال نفوذ بیشتری بر معاملات بانکی هستند. که می توانند بر روی سودآوری تعدیل شده ریسک یک بانک تأثیر گذارد.

بانک مسئولیت رسیدگی به پرداخت های ورودی را بر عهده دارد و همچنین فرصت نظارت از لحاظ مالی را دارد. در نتیجه بانک ها عدم تقارن اطلاعات شرکت ها را تجزیه و تحلیل می کنند تا عدم تقارن را کاهش دهند.

به طور مشابه در شرکت ها ، نمایندگان بانک مسئولیت رسیدگی به پرداخت را بر عهده دارند.

بحث بالا، بر روی تجزیه و تحلیل در یک نمونه از بانک مشابه به تمرکز کرده است. با این وجود کنترل عملکرد بانک مهم است. بنابراین برخی از بررسی های دقیق برآورد می کند که با وارد کردن یک بانک خاص در سیستم، مشخصات متغیرها تغییر می کند.

با استفاده از فن آوری های هزینه های نیروی کار یا درآمد کار نسبت به اندازه گیری شدت ساختار هزینه های بانکی با سود عملیاتی اقدام می کنیم.

در شرکت ها ، نمایندگان بانک مسئولیت رسیدگی به پرداخت را بر عهده دارند.

بحث بالا، بر روی تجزیه و تحلیل در یک نمونه از بانک مشابه به تمرکز کرده است. با این وجود کنترل عملکرد بانک مهم است. بنابراین برخی از بررسی های دقیق برآورد می کند که با وارد کردن یک بانک خاص در سیستم، مشخصات متغیرها تغییر می کند.

با استفاده از فن آوری های هزینه های نیروی کار یا درآمد کار نسبت به اندازه گیری شدت ساختار هزینه های بانکی با سود عملیاتی اقدام می کنیم.

5.3. خلاصه ی آمار

جدول 2. ارائه ی خلاصه ی آمار از متغیرهای در نظر گرفته شده.

خطر تنظیم سودآوری مقدار متوسط 693.270 با ارزش گسترش.

جالب توجه است سه نوع رابطه در کل مجموعه برای تولید حاشیه ی منفی برای بانک توضیح داده شده است.

متوسط دارایی 1,647,776 می باشد در حالیکه متوسط نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 35.88% و متوسط نسبت سریع 1.5 است.

به طور کلی اجرای خوب شرکت ها در توازن مالی مؤثر است.

متوسط طول رابطه از 15 سال تا طولانی ترین آن یعنی 66 سال است که نشان می دهد روابط بین شرکت ها و بانک ها با ثبات است.

استفاده از ME تمایل به اعتبار بانکی بلند مدت (متوسط 1,161,689) از کوتاه مدت (به طور متوسط 665,137) این واقعیت است که به طور متوسط شرکت ها از لحاظ مالی پایدار هستند. به عنوان مثال آن ها از بدهی های کوتاه مدت برای تأمین مالی بدهی های بلند مدت استفاده می کنند.

جالب توجه است که استفاده از فن آوری SME بانک ها به مدیریت پرداخت خروجی (19% از شرکت) به جای پرداخت ورودی (52% از شرکت) منجر می شود.

6. نتایج

6.1. یافته های نتایج

مجموعه داده های مورد استفاده با تعداد مشاهدات برای یک دوره ی بسیار محدود (پنج سال) بسیار بزرگ است. با اثر رگرسیون تصادف پانل، در نتیجه به عنوان بهترین روش برای تخمین تجزیه و تحلیل رگرسیون این پنل پیشنهاد شده است.

با این حال، چون بحث ما بر روی سودآوری رابطه ی بین بانک و شرکت تمرکز دارد به نظر می رسد این برای اثر ثابت بر سطح شرکت گزینه ای مناسب است.

آزمون هاسمن (V2(15)=θ 7.12 P<0.000) اثرات ثابت بر روی بهترین روش برای تخمین رگرسیون چاپ پنل را تجزیه و تحلیل می کند.

جدول2. پنل A. آمار توصیفی: این جدول یک توصیف از متغیرهای حداقل حداکثر، متوسط و استاندارد خود را بیان می کند. پنلB . ارتباط: ارتباط بین متغیرهای پیرسون را بیان می کند.

به منظور آزمون فرضیه از طریق چهار رگرسیون مختلف استفاده می کنیم. اولین مدل (مدل A) رسیدگی به متغیرهایی است که عملکردهای کوچک را ثبت می کند. مدل دوم ( مدل B) رسیدگی به طول رابطه می باشد. مدل سوم (مدل C)، تسهیلات مالی مختلف توسط بانک ها به کوچک و متوسط تقسیم می شود. آخرین مدل (مدل D) است که برای رسیدگی به متغیرها به طور مشترک رسیدگی می شود.

این روش به ما اجازه ی باز کردن اثرات مختلف متغیر را می دهد که بر عملکرد بانک تأثیر می کند.

جدول 3. گزارش رگرسیون

در اولین رگراسیون (مدل A) P<0.000 قابل توجه می باشد و R2 از 0.051 است.

عطف توجه ما با متغیرهای کنترل و متغیرهای کمکی معامله و پرداخت آن ها است. هر دوی آن ها مهم است و انتظار می رود: قدرت چانه زنی بالا از SME ها خطر تنظیم سودآوری برای بانک را پایین می آورد. بانک عامل ورودی پرداخت برای سودآوری است.

در نتیجه، استحکام مالی و استقلال مالی از SME های منفی با سود دهی بانک همراه است.

خروجی مدیریت پرداخت نیازی به ارتباط با سود دهی ندارد، ریسک تعیین شده برای بانک ها نشان می دهد که آن ها قادر به بهره برداری از اطلاعات اضافی مربوط به مدیریت می باشند.

زمانی که به دنبال متغیرهای کمکی هستیم نکات مثبت بسیاری توجه مان را به خود جلب می کند.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام مهم است چون برای بانک ها سودآوری بیستری دارد که به شرکت ها برای تأمین مالی خود کمک می کند. نشانه ی مثبت در مورد مقرون به صرفه بودن قوانینی است که احتمال سودآوری بیشتر وجود دارد.

به طور خلاصه، یک مدل پشتیبانی در H1b و H1a و H1c وجود دارد.

نتایج ممکن است به دو عامل متفاوت بستگی داشته باشد: سودآوری بیشتر می تواند فعالیت های شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه خرید خدمات از بانک ها را گسترش دهد که باز هم امکاناتی برای سودآوری ریسک تنظیم شده است.

علاوه بر این، سود بیشتر ممکن است قادر به تأمین مالی می شود و رشد صرفاً با تکیه بر سود صورت می گیرد.

از این رو، نیاز مالی اضافی توسط بانک هایی که تجزیه و تحلیل سود را بر عهده دارند ارائه می شود و پس از نظر سود دهی ریسک تنظیم می شود.

علاوه بر این، بانک ها قادر به مدیریت سودآوری تعدیل شده با ریسک خود با کمک SME هستند.

واضح است که در روش دوم، افزایش سودآوری تعدیل شده با ریسک نیز می تواند بر  روی این واقعیت که شرکت ها می  توانند برای افزایش دارایی خود و از بین بردن بدهی های خود از فن آوری استفاده کنند، تأثیر دارد.

در نهایت خطر تنظیم سودآوری ریسک با کاهش نیاز برای وام های کوتاه مدت برای تأمین مالی سرمایه در گردش منفی می شود. اثر دیگری که می تواند در شرکت ها نسبت سریع رشد کیفیت را مشخص کند قدرت بیشتر در مذاکرات است.

رگرسیون دوم (مدل B) برای (P<0.000) معنی دار بود و R2 از 0.040 توضیح می دهد که مدل بخش اضافی از واریانس است. طول بسیار مهم و دارای علامت است. بنابراین یافته های پشتیبانی شده واضح هستند، H2: طول روابط مقدار اطلاعات (رسمی و غیر رسمی) درباره ی دسترسی به بانک افزایش می یابد، در نتیجه کمک به تشخیص مسائل مالی بین مشتریان خوب و بد است.

علاوه بر این، بانک می تواند مشتریان سودآور را انتخاب کند و روابطی که سودآور نیستند فسخ کند. با توجه به متغیرهای کنترل مقرون به صرفه که در (P<0.5) معنی دار می شود.

رگرسیون سوم (مدل C) در (P<0.000) معنی دار است و با R2 از 0.084 مشخصات گردش مالی مقرون به صرفه و پرداخت از متغیرهای کنترل قابل توجه است.

با این حال، گردش مالی و پرداخت هر دو شامل علائم غیر منتظره هستند. با توجه به متغیرهای کمکی، وام کوتاه مدت بسیار قابل توجه است و انتظار می رود اثرات مثبتی داشته باشد.

این فرضیه ی H3a را تایید می کند. همچنین وام بلند مدت بسیار مهم است و مثبت است و انتظار می رود H3b نیز تأیید کند.

همه ی آن ها، به هر دوی وام های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه شده به شرکت های کوچک و متوسط و به طور کلی به سودآوری یک بانک کمک می کند.

 

درخواست:

در نهایت، بسیار قابل توجه است که این نتایج از فرضیه H4 نیز حمایت کند. بنابراین، فروش خدمات بیشتر پاسخگوی تقاضاهای کوچک و متوسط است و برای جذب و حفظ مشتریان به خدمات اضافی که توسط بانک ارائه می شود و سود بانک را افزایش می دهد، نیاز است.

مدل D از همه ی متغیرهای کمکی مهم تر است (R2, (P<0.000) از 0.099).

جالب توجه است که هیچ نشانه ی بزرگی از تغییرات در متغیرهای کمکی دیده نشده است. پرداخت در یک مدل (P<0.01) معنی دار است.

این نکته در مدل D معنی دار نبود ولی مدل C معنی دار و مهم است. به طور کلی مدل D یافته های قبلی را تأیید می کند: و نظریه های H1a و H1b  پشتیبانی می شوند و SME نشان می دهد که عملکرد شرکت به شدت رابطه بین SME و بانک و تسهیلاتی که بانک به عنوان سودآوری تعدیل شده با ریسک در اختیار شرکت قرار می دهد، بستگی دارد.

ما همچنین تأثیر اقتصادی را با استفاده از متغیرهای مدل مقرون به صرفه بررسی می کنیم.

جالب توجه است، به صورت متوسط 10 درصد افزایش در ارزش وجود دارد و همچنین تأثیر مهمی در تنظیم سودآوری دارد.

واقعیت این است که شرکت ها با استفاده از فن آوری های ملموس دارایی های خود را که تمایل به تأمین مالی بدهی های خود به بانک به وسیله ی این دارایی ها دارند بیشتر می کنند.

بنابراین آن ها خدمات اضافی از بانک خود خریداری می کنند و اثر مثبتی بر روی ریسک تغدیل سودآوری می گذارند.

اثرات اقتصادی محدود بازده سریع صاحبان سهام %10 به صورت متوسط افزایش و به ترتیب %17 و %14 کاهش نشان می دهد.

افزایش طول یک سالی رابطه (از 14 سال به 15 سال) ارزش را به طور متوسط %2.93 در ریسک سودآوری افزایش داده است.

افزایش %10 به طور متوسط از مقدار وام کوتاه مدت نشان می دهد افزایش در ریسک سود دهی به %0.42 و در حالیکه برای وام بلند مدت %1.57 بیان شده است.

اندازه گیری قدرت چانه زنی (نسبت بین سهام و بدهی) دارای اثرات حاشیه ای است: افزایش ده درصدی در نسبت متوسط، بین شرکت ها، یعنی %10 بیشتر از گذشته از لحاظ مالی استقلال پیدا کرده اند که باعث کاهش ریسک سودآوری تا %0.02 می شود. همچنین اثرات افزایشی در تسهیلات و خدمات را بررسی می کنیم.

با این حال موضوع مهم سودآوری به تنوع در تسهیلات و خدمات به فروش رسیده، مرتبط است.

6.2 بررسی های پایداری

حتی اگر بانک ها یک جریان مشابه داشته باشند ما نمی توانیم این واقعیت را رد کنیم که ویژگی های خاص می تواند روی عملکرد یک بانک تأثیر بگذارد.

بنابراین دوباره مشخصات D (در اینجا به عنوان D1 مشخص شده ) برآورد می کنیم با اضافه کردن پنج عدد از متغیرهای کنترل مشخصه های یک بانک را بررسی می کنیم.

جالب توجه است که هیچ رابطه ی معنی داری در میان متغیرهای اصلی و متغیرهای اضافی مهم وجود ندارد.

جدول 3 نتایج اقتصاد سنجی.

جدول به دست آمده از نتایج رگرسیون در مورد شرکت و ویژگی های  بانکی در مورد سودآوری تعدیل شده با ریسک بانک ها است.

همه ی متغیرهای کنترل شامل (گردش مالی، مقرون به صرفه، پرداخت داخلی و پرداخت خارجی) می شود.

ریسک سودآوری تنظیم شده در مدل B طول رابطه بین بانک و مشتریان خود را نشان می دهد.

در حال حاضر مدل C محدوده ی وام (وام کوتاه مدت و بلند مدت) از ریسک تنظیم سودآوری بانک را مشخص می کند.

جدول 4.

بررسی استحکام.

نتایج به دست آمده از جدول نتایج رگرسیون:

ارتباط بین شرکت و بانک را در ویژگی هایی دارد که بر سودآوری تعدیل شده با ریسک از بانک ها تأثیر می گذارد.  استراتژی های اعتباری از بانک R2 را افزایش می دهند.

علاوه بر این متغیرهای جدید مشکلات چند گانه ای (افزایش 607.03) را دارد. این در بانک ها مسئله ای تعجب آور نیست و یک نمونه ی کاملا مشابه است. همچنین یک مدل مقرون به صرفه برآورد شده است که در آن تمام متغیرهای مربوط به بانک جز وام در آن وجود دارد. این خصوصیات مشکلات بالا را کاهش می دهد و هیچ تغییری در سطح متغیرهای وابسته وجود ندارد.

به طور کلی بررسی نیرومندی در مورد تعیین سودآوری بانک ها انجام می شود. نتایج ارائه شده در جدول H بیان شده است.

همچنین می توان استدلال کرد که در بانکداری ما پتانسیل برای سودآوری وجود دارد ولی از مشکلاتی رنج می برد.

به منظور مقابله با این مشکلات بالقوه آزمون های A0B0C0D را دوباره بررسی می کنیم، جالب توجه است که هیچ تغییری در نتایج وجود ندارد. بنابراین ما می توانیم نظریه ی علیت را رد کنیم.

7. بحث:

نتایج حاصل از این مقاله پاسخ به رابطه ی تجزیه و تحلیل سودآوری کلی وام (ارگونکور، 2005)_ سودآوری کلی بانک ها در نظر هزینه از وام و دیگر خدمات بانکی – به دلیل محدودیت ها نادیده گرفته است.

یافته های ما، بر اساس مجموعه ای از داده های منحصر به فرد نشان می دهد که تسهیلات بانکی بر اساس ویژگی های مشتریان و همچنین ویژگی های وام و همچنین روابط بانکی با سودآوری تعدیل شده با ریسک در بانک ها به فروش می رسد.

علاوه بر این در نمونه ی بررسی شده ی ما جنبه های خاص بانک بیش از ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

بانک های کوچک و متوسط فرصت های بیشتری برای تنوع بخشیدن به عملیات های خود و اجازه ی افزایش مدیریت ریسک دارند. آن ها همچنین به عملیات متنوع تر تمایل دارند که توسط آن نیاز منعکس برای خدمات بانکی گسترده را رفع می کنند.

یافته های ما در مورد اثر ویژگی های شرکت در سودآوری تعدیل شده با ریسک بانک ها نشان می دهد که شرکت های بزرگتر تولید سود بیشتری برای بانک دارند به دلیل ایبنکه به سطوح پایین تری از ریسک احتیاج داشته و نیاز بیشتری به خدمات بانکی دارند.

علاوه بر این یافته ها نشان در روابط بانکی نشان می دهد که روابط طولانی تر و دارای دامنه ی گسترده تر از خدمات بانکی با سودآوری تعدیل شده با ریسک در بانک ها رابطه دارد.

این یافته ها نشان می دهد که بانک ها با به اشتراک گذاری تنها بخشی از مزایای ناشی از داشتن، رابطه ی بهتری با مشتریان دارند.

جالب توجه است، یافته ها نشان می دهد که اقتصاد بانک در خطر تنظیم سودآوری است که عمدتاً توسط ویژگی مشتریان توضیح داده می شود.

در واقع عملکرد شرکت را بزرگترین مقدار واریانس در نمونه ی ما توضیح می دهد.

تأکید می کنیم که سیستم امتیاز بانک ها در یک لیست طولانی بیان شده است.

مواردی از هر دو گزارش های مالی و منابع اطلاعاتی دیگر مشتق شده است.

جالب توجه است، نسبت مورد استفاده برای شناسایی عملکرد یک شرکت از میان تنها سه ورودی، برای تعیین اعتبار بانک ها استفاده می شود.

بنابراین، می توانیم احتمال  اینکه سودآوری تعدیل شده با ریسک تحت تأثیر متغیرهای دیگر قرار گیرد بسیار است که این برای اندازه گیری عملکرد مشتری نیز استفاده می شود.

این نکته نیز با استفاده از آزمون های ما بر اساس متغیرهای در پیش گفته تقویت می شود.

نقش مهم عملکرد شرکت را می توان در اشکال مختلف تفسیر کرد اما لزوماً از راه های متضاد نیست.

در مرحله ی اول، ممکن است این مفهموم را برساند که بانک می تواند قیمت تسهیلات خود را به مشتریان خاص خود با توجه به اینکه آن ها چه مقدار با خطر ریسک مواجه هستند. یعنی در معرض خطر برای پرداخت بیشتر قرار دارند اعلام کند اما این در تنظیم سودآوری تأثیر منفی نمی گذارد.

ثانیا ممکن است این مفهموم  را برساند که، از یک دیدگاه بانک برای انتخاب مشتریان خوب که ریسک تنظیم سودآوری را افزایش می دهند ملزم است. مفهوم این یافته این است که در نمونه های بررسی شده بانک ها به شدت از نظر سرمایه تحت تأثیر تخصیص قرار می گیرند.

در واقع اگر بانک اعطای وام به شرکت های در معرض خطر را انجام دهد، سودآوری کوتاه مدت ممکن است افزایش یابد.

حاشیه ی سود وام منعکس کننده از خطر است مربوط به این نوع وام خاص است.

با این حال، بانک ها نیاز به تخصیص سرمایه ی بیشتر به حقوق صاحبان سهام، با توجه به حداقل سرمایه ی مورد نیاز دارند. بنابراین، اعطای وام به شرکت های در معرض خطر ممکن است باعث کاهش حقوق صاحبان سهام و کاهش سودآوری بانک شود.

یافته های بررسی اقتصاد نشان می دهد در رابطه ی بانک و شرکت نقش مهم است، هر چند مقدار واریانس توضیح داده شده توسط عملکرد مشتریان را توضیح می دهد.

با این وجود، این یافته ها نشان می دهد که بانک ها قادر به بهره مندی از روابط طولانی مدت با مشتریان با توجه به مقدار اطلاعات اضافی که در طول زمان به دست آمده، هستند.

در واقع عدم تقارن اطلاعات می تواند بر روی روش های مختلف در بانک تأثیر بگذراد.

در مرحله ی اول، بانک ها می توانند تصمیم به فسخ روابط با مشتریان کم اعتبار بگیرند و فعالیت خود را با آن هایی که معتبرترند بیشتر کنند.

در مرحله ی دوم، کاهش عدم تقارن اطلاعات به عنوان یک نتیجه در یک ارتباط طولانی مدت می تواند منجر به اعطای وام به مشتریان کم اعتبار بشود.

در نتیجه اجتناب  از هرگونه اثرات سوء بر سودآوری تعدیل شده با ریسک لازم است.

شواهد اقتصادی نمی تواند این واقعیت را رد کند که روابط طولانی مدت ممکن است بر روی منافع مشتری اثر مثبت بگذارد.

با این وجود، بانک ها قادر به حفظ حداقل بخشی از مزایا با افزایش حاشیه ی سود ریسک تنظیم شده هستند.

با توجه به دامنه ی تسهیلات فروخته شده به مشتریان، یافته ها نشان می دهند که بانک ها نمی خواهند تسهیلات مالی خود را برای جذب مش


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر