نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری  و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

 

 

چکیده:

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی, اقتصادی و بهره وری اجتماعی حیاتب هستند. ضروری است که برای درک این روند در آینده از نیازهای اجتماعی و پیشرفت فناوری برای ترویج سیاست های فناوری اقدام نمود.ژاپن بحث درباره آینده نگری در آغاز سال1970 شروع کرد و از آن زمان به انجام یک نظرسنجی به طور منظم با فن دلفی در حود هر5 سال یک بار اقدام نمود. برای بررسی یک روش هوشمند جدید برای یکپارچه سازی نیازهای اجتماعی و تکنولوژی,این مقاله به بررسی دو مورد زیر پرداخته است. نوشتن فن دلفی براساس روشDSWکه درسال1977 آماده شد و روش ارزیابی کلی که درسال1972 برای پردازش اطلاعاتی که به سرعت در حال پیشرفت بود انجام گردید. جامعه اطلاعاتی یک روش را شبیه سازی نمود. این روش جدید ثابت می کند که یک روش قدرتمند برای یکپارچه سازی پیش بینی و ارزیابی فناوری ها برای درک جامعی از فناوری های درحال ظهور و اثرات اجتماعی آن در قالب یک نقشه یکپارچه که به پشتیبانی یک برنامه ریزی استراتژیک یک پارچه استوار بود می باشد.

مقدمه:

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی, اقتصادی و بهره وری اجتماعی حیاتی هستند که به دنبال بهبود مستمر در پیشرفت بشریت می باشد. در دسامبر 1995 قانون اساسی ژاپن برمبنای غلم و صنعت تصویب شد و در سال2001 طرح عمومی علم و صنعت برای بار دوم تصویب شد. به موجب آن دولت یک موضوع سیاسی روشن در تصویب علم و فناوری داشت و ملزم به ایجاد ساختار اداری جدید(MEXT) متشکل از شورای علوم و فناوری , وزارت آموزش و پرورش, وزارت فرهنگ,وزارت ورزش و سایر وزارتخانه ها  بود برای این سازمانها درک نیازهای اجتماعی و فناوری بری پیشبرد توسعه فناوری های استراتژیک و اجرای سیاست های اقتصادی در آینده ضروری بود/

2- پیش بینی تکنولوژی در ژاپن:

MEXT آینده نگری را در سال1970 آغاز کرد و از آن زمان انجام نظرسنجی های منظم 5 ساله را برعهده داشت. هدف اسن نظرسنجی پیش بینی روند بلندمدت زمینه های مختلف علوم و فناوری در 30 سال آینده با فن دلفی بود. تعداد رشته های فنی و حرفه ای افزایش یافته بود که در جدول 1 نشان داده می شود.

جدول1 تاریخ آینده نگری MEXT

ردیف

سال نظرسنجی

رشته

موضوع

دوره پیش بینی

کارشناسان

1

1971-1970

5

644

2000-1971

2482

2

1976

7

656

2005-1976

1316

3

1982-1981

13

800

2010-1981

1727

4

1986

17

1071

2015-1986

2007

5

1991

16

1149

2020-1991

2385

6

1996

14

1072

2025-1996

3586

8

2000

16

1065

2030-2001

3106

 

2-1 رویکرد روش شناختی:

قبل از مطالعه یک کمیته راهبری به انضمام کمیته های فرعی راه اندازی و شکل گرفت. رهبر کمیته فرعی عضو کمیته راهبری است. اعضای کمیته راهبزی و کمیته فرعی توسط موسسه ملی علوم و سیاست های فناوری (NISEP) انتخاب می شد که در آن نظرسنجی ها مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار می گرفت. بیش از 10 متخصص درگیر طراحی یک سیستم تجزیه و تحلیل نتایج بود. این کارشناسان معملامسئولیت ها و موقعیت های حساس را در موسسات و دانشگاه ها و شرکت ها داشتند. نتایج به دست آمده به وزارتخانه یا سازمان مربوطه نیز ارائه می شدند و آنها نیز به طور گسترده آن را در صنعت به کار می بستند.

2-2 نتایج بررسی:

در نظرسنجی شماره هفتم که از سال 1999 آغازشده بود و یک رویکرد جدید در آن به تصویب رسیده بود که در آن نیازهای اجتماعی و توسعه فناوری لحاظ شده بود. نتایج در سال 2001 منتشر شد همانطورکه در شکل 1 دیده می شود نیازهای اجتماعی خیلی نزدیک به پیش بینی های انجام شده بود. و به عنوان یک مرجع برای تعیین فناوری این پیش بینی از1065 مورد در بین 16رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات,الکترونیک علم زندگی انجام شده بود که در جدول 2 دیده می شود. تعداد 14 فناوری با موضوعات پژوهشی وجود داشت و از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که نظر خود را درباره اهمیت آن ها,زمان انجام آن ها و کشورهای پیشرو در انجام آنها ار اعلام نمایند. که در شکل 2 دیده می شود.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1 رویکرد پیاده سازی ساختار-نیاز

 

جدول2  بررسی زمینه های تکنولوژی

 

زمینه های بررسی

 1. اطلاعات و ارتباطات(96موضوع)
 2. الکترونیک(69 موضوع)
 3. علم زندگی(88موضوع)
 4. بهداشت و مراقبت ها پزشکی(94 موضوع)
 5. کشاورزی,جنگلداری,شیلات وموادغذایی(79موضوع)
 6. علوم دریایی و علوم زمین(65 موضوع)
 7. فضا(40 موضوع)
 8. منابع و انرژی(78 موضوع)
 9. محیط زیست(40 موضوع)
 10. مواد وفرایندها(103 موضوع)
 11. ساخت و تولید(52 موضوع)
 12. توزیع(40 موضوع)
 13. کسب و کار و مدیریت(38 موضوع)
 14. شهرنشینی و ساخت و ساز(73 موضوع)
 15. حمل و نقل(60  موضوع)
 16. خدمات(50 موضوع)

جمع کل 1065 موضوع

نمونه هایی از موضوعات

استفاده گشترده ازپایانه های قابل حمل وقادربه برقراری ارتباط صوتی ازهرنقطه ازجهان

استفاده ی عملی ازروش های موثردربرابرمتااستازسرطان

 

 

 

 

سوالات مربوط به موضوع

درجه ی اهمیت

اثرموردانتظار

زمان پیش بینی تحقیق

کشورهای درگیرموضوع واقدامات موثر

 

مشکلات بالقوه

 

 

 

 

 

نتایج این بررسی نشان دهنده برتری ژاپنی ها در شش زمینه تکنولوژی زیر می باشد:

1-فناوری اطلاعات وارتباطات ولوازم الکترونیکی و...

2-علم زندگی,مراقبت های پزشکی موادغذاییو...

3-علوم زمینی وفناوری های محیط زیستی

4-تکنولوژی مواد

5-ساختاروفناوری های مدبریتی مانندتولید,توزیع وکسب وکار

6-زیرساخت های اجتماعی مانندفناوری های شهرسازی ترافیک خدمات اجتماعی و...

همانطورکه برایحوزه های مهم در10سال آینده سه زمینه تگنولوژی علوم زمین وتکنولوژی محیط زیست وفناوری اطلاعات وعلم زندگی دارای ارزش بیشتری بود. همچنین زمینه های مهم در10سال آینده سه زمینه تکنولوژی علوم زمین وتکنولوژی محیط زیست وفناوری اطلاعات وعلم زندگی دارای ارزش بیشتری بود. همچنین زمینه های مهم علوم زمین وتکنولوژی محیط زیست پس ازسال2010باارزش بالاترازقبل ظاهرشدند.

زمان این تحقیق به طورمتوسط به صورت طبقه بندی شده درشکل 3رسم شده است.

درسمت راست بالای این نمودارنشان ازاهمیت بیشتراست امازمان تحقق بخشیدن طول می کشد ودرقسمت پایین سمت چپ اهمیت پایین تراست و باید در یک دوره ی کوتاه تمام شود.

2- 3 برنامه ی توسعه ی پیش بینی هشتم:

پس ازآن برنامه ی پیش بینی هشتم درسال2003انجام شدواطلاعات پایه ای لازم رابرای فرموله کردن ارائه داد.نیازبه توسعه ی بیشترروش های پیش بینی وروشهای تحلیلی  به منظور استفاده از داده هابه طورموثربرای ایجادعلم واستراتژی هاوفناوری ضروری استبه منظوربررسی روش های هوشمندبرای یکپارجه سازی فرایندهای تکنولوژی ونیازهای اجتماعی ازطریق بیان خواسته هادرآینده برای پیشرفت فناوری اقداماتی شدکه درزیردوموردعملی آن موردبررسی قرارگرفته است.

3-مطالعات موردی ازیکپارچه سازی پیش بینی وارزیابی فناوری

3-1:مورد1:

توسعه ی استراتژی یکپارچه بااستفاده ازفن دلفیِDSW

دراین مطالعه برای بررسی ازروش DSWکه متشکل از8مرحله همانطور که درشکل هادیده می شوداست.

این روش برای اولین باردرسال 1977برای توسعه ی استراتژی های نوآورانه درخانه یا دفاتر کوچک به یک موفقیت معمول رسیدو پس ازآن درسراسرجهان دردهه ی گذشته گسترش یافت درنتیجه می توان نتیجه گرفت که روشDWSیک روش علمی رابرای توسعه ی استراتژی بلندمدت ویک نقشه ی یکپارچه  درمسیرفناوری رانشان می دهد.

شکل 2 زمینه های مهم(10 سال,پس از سال2012)

3-1-1معرفی:

درسال1970کشورژاپن به مشکل چگونگی ترویج اتوماسیون اداری برخوردکه دلیل آن استفاده بسیاری ازشخصیت های چینی درکارباکامپیوتربود.یکی ازراه حل هافناوری فکس بودکه می توان به طورمستقیم اسنادودست نوشته های خودراازطریق خط تلفن انتقال دهیم توسعه ی این استراتژی برای  استفاده ی آن درخانه موثر بودکه روشDSWنامیده شد. درحال حاضرماشین های فاکس باموفقیت توانسته اند به دفاترکوچک ژاپنی وخانه هاوهمچنین درسراسرجهان واردشوند. دراین مقاله به بررسی فناوری فکس طی 25سال گذشته به روشDSWپرداختیم که برای اولین باراین دستگاه درسال1977درشرکت توشیبا مورداستفاده قرارگرفت.

 

شکل3

3-1-2 روش DSW:

در هر عمل اول باید پیش بینیانجام شود.روش دلفییک روش بصری شناختهشده است. روش DSW یک روش یکپارچه است که یک روش نظام مند را برای یک استراتژی در حال توسعه  و ارتقاء آن فراهم می آورد. استفاده از پیش بینی دلفی به دلیل ساده بودن و آسان بودن آن است. همانطور که در شکل4 دیده می شود, روش دلفی شامل 8 مرحله است. سه مرحله اول آن به تجزیه و تحلیل  شی ء و پیش بینی های دلفی برمبنای زمان ورودی برروی نمودار ارائه می گردد. که اطلاعات اولیه از فناوری و خدمات آینده می دهد. دوگام بعدی تجزیه و تحلیل مورفولوژیک پیش بینی است که روابط بین موارد پیش بینی را روشن کرده وبرروی یک نمودار به صورتیک جریان دومرحله ای نشان می دهد. در مرحله آخر اجرای استراتژی است که یک برنامه عملی را برای ترویج نوآوری و نتایج مورد انتظار نشان می دهد. محققین برای اولین بار از روش DSW در سال 1997 یعنی 25 سال پیش به منظور توسعه نوآوری های استراتژیک در دفاتر و خانه های خود که استفاده از دستگاه فکس بود به شدت ترویج یافت. ژاپن برای غلبه بر مشکلات زبانی ناشی از استفاده از بسیاری از حروف چینی ,حداقل در حدود 400 حرف در روز اسنادی می نوشت. مشکل ژاپن در اتوماسیون اداری کامپیوتری درسال 1997 بود که با این مشکلات زبان مواجه شد. استفاده از این حروف سخت بود بهاین دلیل استفاده از ماشین تحریرهای سنتی ,نیاز به آموزش گسترده و تربیت تایپیست های حرفه ای داشت. اما روند توسعه استراتژیک دستگاه های فکس را به کمک آن ها فرستاد . برای مرحله 1 از آن 8 مرحله تکنولوژی های جدیدی مانند فاکس , خدمات چندرسانه ای مانند تلفن,نامه های الکترونیکی,تلویزیون,تلگراف, روزنامه ها و دیگر جزئیات را مورد بررسی قرار دادند. در مرحله دوم 49 خدمت دیگر که انتظار می رفت در آینده ارائه شوند انتخاب شدند و سپس در مرحله سوم پیشبینی هایی دلفی انجام شد که با استفاده از اعضای نیروی کار و برخی از اعضای خارجی این خدمات انجام می گشت. شکل 5 این نیازها را به صورت نموداری نشان می دهد. در مرحله 4  تجزیه و تحلیل مورفولوژیک  , 49 خدمت دیگر را به چهار دسته اصلی و 13 گروه با استفاده از روشKJ طبقه بندی کردند. یافته های جدید ازماتریسهای دوبعدی نمونه کارها در جدول3 نشان داده شده است که متشکلاز اهداف و ابزار می باشد. این ماتریس نشان می دهد که ارتباطات در قسمت بالا ,کسب و کار در سمت چپ و علم زندگی در سمت راست قرار دارد.. مرحله 5 شامل نوشتن فرضیه پیشبینی است که یک فرایند ادغام نتایج مراحل 3و 4 می باشد. و برای تولید یک نمودار جریان DSW همانطور که در شکل 6 می بینیم لازم است.

شکل 4 مراحلDSW

 

 

 

 

 

شکل5 نمودار نیاز/زمان خدمات فاکس با استفاده از فن پیش بینی دلفی

3-1-3 سناریو اختراع دستگاه فکس:

درسال1977 پیش بینی سناریو تولید فکس به روش DSW انجام شد. این اتفاق در 4 دستهa=BC و b=BI و c=LI و d=LC طبقه بندی شد. به عنوان مثالCM دستگاه فکس و DM اطلاعات و خدمات ارتباطی پایانه های شبیه به فکس است. این عوامل جدید در نوشتن سناریو برآن داشت تا یک تفکر منطقی بین روابط و آیتم های پیش بینی وجود داشته باشد. پیدا کردن عوامل جدید یکی ار مزایای مهماینروش است. مزیت دوم این است که در فرایندهایساده نوشتن سناریو خیلی راحتتر میباشد.

 

جدول 3 ماتریس نمونه ای مورد بررسی

3-1-4 سناریوی نفوذ:

گام بعدی در این رویکرد پیدا کردن عوامل کلیدی برای نفوذ به برنامه های کاربردی می باشد. عامل اول تعیین اشخاصی است که به استفاده از این تکنولوژی نیازدارند

1- کاربران حاضر در خانه که نیاز به سیستم فکس برای ارسال متن اصلیبه خارج ازخانه دارند.

2- افزایش خدمات واطلاع رسانی به کاربران حرفهای در دفاتر کسب و کار و افراد در خانه

3-سیستم پردازش اطلاعات جهت حمایت از کارهایبیرون از دفترمانند مدیریت کنفرانسها

4-شبکه های خرده فروشی دستگاه فکسبه دفاتر کسب و کار

5- خدمات اطلاعرسانی به دفاتر مستقل

هدف بعدی که پیشنهاد شد ترویج متن اصلی در راستای افزایش ارزش افزوده برای مشترکین فردی در خانه و یا به منظور کاهش هزینه خدمات بود. موارد مشتق شده از سناریو به شرح زیر است

1-یکپارچه سازی خدمات اطلاع رسانی و هماهنگی خدمات

2- مقدمه ای برای کاهش هزینه ها

3- سیستم جمع آوری ساده اطلاعات

4- ارتقاء تجربه ها و معرفی سیستم به رستوران ها کافیشاپ ها و مناطق تفریحی

5- انتقال از دفتر به خانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و فروشگاه ها ی خرده فروشی

6- تعریف استفاده های جدید به عنوان مثال دستگاه کپی , دستگاه بازی

7- ایجاد کمپین های روش های جدید زندگی با استفاده از دستگاه فکس

اقدامات متقابل در بالا ذکر شد بنابراین برای رسیدن به عملکرد بالاتر آیتم هایزیر را دوباره مرتب می کنیم:

1-ایجاد مرکز اطلاعات کل

2- ارتقاء دستگاه فکس در دفتر کسب و کار

3- خرده فروشی توسط دستگاه

4- شبکه فکس جامع و کاهش هزینه ها با بهبود عملکرد.

مروري بر منابع:

تقريبا 25 سال است پيش بيني نيروي كار از سال 1977 آغاز شده است.فناوري فكس توسط شركت ميپون و تلفن و تلگراف نيز در طول اين سي سال ترويج يافته است كه يك موفقيت نسبي را براي نوآوري در ژاپن بدست داده است.شكل 7 منحني نفوذ پيش بيني شده و نفوذ واقعي را در سال 1977 را نشان ميدهد.اين پيش بيني ها نواوري هاي ساده اي را در چهار گروه نشان داد و پيشنهاد كرد كه حركت به طور مستقيم به دامنه LC، ازBC دشوارتر است سپس پيشنهاد شده كه اين منجر به ارئه خدمات ميشود لذا ميتوان نتيجه گرفت كه اين بينش به طور كلي مناسب ميباشد.همانطور كه در شكل 7 ديده ميشود منحني نفوذ واقعي در پيش بيني اول حركت آهسته اي داشت اين ميتواند اين گونه تفسير شود كه شبكه برونگرايي كمتري دارد.يكي ديگر از چيزهايي كه كه در پيش بيني اول متفاوت بود نواوري فكس در جهان سريعتر از ان كه انتظار ميرفت گسترش يافت.و اين درس خوبي از اين مطالعه موردي بود.

مفاهيم مورد 1:

بررسي فرايند نواوري فكس در ژاپن طي 25 سال گذاشته به روش DSW كه در سال 1977 انجام شد منجر به توسعه استراتژي نوآورانه اي شد و به اين نتيجه رسيدند كه پيش بيني کیفیت در آينده امكان پذير است و روش DSW پشتيباني از توسعه استراتژي را فراهم ميكند.اين روش پايه و اساس يك توسعه استراتژي جامع و يكپارچه را فراهم ميكند.

مورد2:

ارزيابي كلي تجزيه و تحليل اطلاعات در ژاپن

از انجا كه در اوايل سال 1970 ارزيابي فن آوري در زمينه هاي مختلف با طيف وسيعي در حال گسترش بود فناوريهاي پيشرفته تحولات اجتماعي را نيز در بر داشتند.اين مورد در پيشرفت جامعه ژاپن در سال 1970 به سمت تمركز جامعه اطلاعاتي يا جامعه فرا صنعتي حركت كرد. اين روز كه اغلب به نام Joho-ka با تجزيه و تحليل اطلاعات شناخته شده بود ويژگي اين روش به ثمر رساندن ماتريس از ارزيابي روندهاي مختلف در 36 پديده كلان بود كه توسط تعدادي از مجموعه ها شامل افراد سازمانها جامعه و انسان بود.ارزيابي اين ماتريس 36 داده اين امكان را ميداد كه به انجام برخي شبيه سازيها با قرار دادن اولويت ها در مقادير انتخاب شده به يك پيش بيني برسد. اين شبيه سازي سياست يك روش جديد براي درك چنين سيستم هاي اجتماعي پيچيده را فراهم ميكند.و روش جديدي براي توسعه استراتژي و سياست ميباشد.

روش ازيابي كلي:

روند تجزيه و تحليل اطلاعات شامل تغييرات مختلف اجتماعي پيچيده ترويج شده توسط فناوري اطلاعات جديدي ميباشد كه به وسيله طرحي در شكل 7 نشان داده ميشود.براي رسيدن به هدف فوق از ارزيابي كلي روش 11 مرحله اي استفاده شده است.روش اساسي ارزيابي نمره ماتريس اعمال شده به مجموع تجزيه و تحليل اطلاعات توسط متخصصان خبره از نظر دسته بندي هاي مختلف از ارزيابي فردي و گروهي ارزش ها بود سپس يك شبيه سازي سازي جامع براي روشن شدن بيشتر با عنوان كمك به تولید یک سياست بهبود يافت.

مقادير ماتريس(ابر پديده 36 و تجزيه و تحليل اطلاعات 36 در بررسي دسته بندي ارزشها:

به منظور روشن شدن هدف ارزيابي مجموعه 36 مورد را بر پديده اجتماعي و تكنولوژيكي در جدول 4 آمده است.همانطور كه اغلب ذكر ميشود جامعه قادر به حفظ اطلاعات و پرورش هم زيستي از پیش بینی های کثرت گرا در سيستم است .در اين زمينه 36 مقوله ارزيابي شدهاز ارزیابی های فردي و گروهي در جدول 5 آمده است.براي ارزيابي مقياسهاي طبقه بندي شده از 5-1 هر دو اثرات و روند بررسي ميشود.24 سخنران و متخصص به هر دوي انها نمرات مثبت و منفي را داده اند.اثرات مثبت و منفي به عنوان تاثير مثبت كل، هم جمع شده است و در نتيجه تجزيه و تحليل اثرات 36 ابر پديده موادر زير را نشان ميدهد.

شش ويژگي مهم:

1.تغيير اطلاعات انبوه به اطلاعات كم

2.تجزيه و تحليل اطلاعات با ديدگاه تاثير افزايش در زندگي يك فرد

3.تجزيه و تحليل اطلاعات با ديدگاه تاثير افزايش در توسعه اجتماعي

4.افزايش اظطراب در ارتباط،با اثرات منفي

5.برداشت متفاوت از ميزان تاثير فرد به فرد

6.ابر پديده ها از نزديك با مشكلات و حل آنها در جامعه مرتبط هستند.

روش شناسي شبيه سازي سياست:

روش انتخاب شده شامل ارتقاء اثرات مثبت است.در حالي كه به طور همزمان تلاش براي از بين بردن اثرات منفي كه در معرض جذب شدن به جامعه و يا تاثير بر جامعه را دارند موثر است.به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از ماتريس ارزيابي قبلي،نتايج يك سياست اطلاعات جامعه، مدل هاي كمي ساده اي با عنوان شبيه سازي سياست براي يك روش تجزيه و تحليل مناسب استفاده شده است.مفهوم اساسي اين مدل ترويج اساسي ابر پديده ها كه تاثير مثبتي در طراحي ارزش يك سياست خاص بوده و براي محدود كردن موارد اثرات كوچك و يا منفي بر اين ارزشها استفاده ميشود.اگر اولويت به يك مقدار مشخص نسبت داده شود.ضريب وزن سياسي هر ابر پديده براي ترويج موارد تاثير مثبت و منفي در آن مقدار محدودي شود.انتظار ميرود اثرات ناشي از سياست هاي فوق را ميتوان با هم جمع كرد.هنگامي كه اولويت به بيش از دو مقدار داده شود، وزن سياسي نسبت داده شده را ميتوان در روشي مشابه و جايگزيني آن به سادگي مقادير اولويت مربوط را محاسبه كرده اين مدل شبيه سازي داراي مفروضات زير است:

 1. هر ابر پديدهدر هر گروه ارزيابي مستقل است اگر چه كه به نظر ميرسد به هم وابسته اند.
 2. ابر پديده را ميتوان ترويج يا محدود كرد كه توسط سياست گذاري اعمال ميشود.
 3. نمرات ماتريس قابل قبول باشد.
 4. همه ارزش ها از اهميت مساوي برخوردار باشند.

آزمايشهاي شبيه سازي سياست:

برخي از نمومنه هاي شبيه سازي سياست انجام شده در مثال يك مقدار اولويت و حفاظت از حريم خصوصي و عقلانيت دولت به طور همزمان ودر مثال 4 بررسي شده است مقدار اولويت را بر 6 آيتم زير نسبت دادند:

1.امنيت و ثبات

2.حفاظت از حريم خصوصي

3.توسعه(آموزش و پرورش)

4.ايجاد آموزش، ......و صرفه جويي در منابع

ضريب وزن در نظر گرفته شده خيلي بالا نميباشد و هر ابر پديده با ويژگي هاي خودش در گروهش قابل ارزيابي است.

 ضريب بيش از يك به معني ارتقا و ضريب زير يك به معني محدود شدن اين پديده مي باشد.لذا در چهار شبيه سازي انجام شده .....قابل توجهي براي درك روابط بين پديده ها و ارزشها و پيدا كردن يك سياست بهتر ميكند اگر چه چندين مشكل روانشناختي باقي ميماند.

بحث روش شناختي ارزيابي كلي:

ارزيابي تكنولوژي در چنين روند پديده اجتماعي و فناوري كه ارزيابي هدف بسيار دشواري ميباشد براي اولين بار مورد پژوهش قرار گرفت اين مطالعه ارزيابي كسي چندين روش را به شرح زير نشان ميدهد:

1.يك مفهوم جامع روشن از تجزيه و تحليل اطلاعات

2.توضيحات لازم در رابطه با ارزيابي ابر پديده ها

3.مجموعه ها را ارزيابي هاي متعدد ارزشها

4.ماتريس هاي چند بعدي ارزيابي برابر به ثمر رساندن اثرات مثبت و منفي

5.رويكرد اقدامات متقابل با استفاده از روش شبيه سازي سياست

روش اشاره شده به درك هدف ارزيابي هاي كثرت گراا و یا چند بعدي براي ارزيابي يك ماتريس از نظر كمي مي انجامد.در نهايت روش معرفي شده يك روش شبيه سازي سياست بر اساس داده هاي ماتريس مي باشد كه ثابت ميشود يك روش قدرتمند براي توسعه جامع اقدامات متقابل ميباشد.

بهبود روش هاي ارزيابي كلي:

روش ارزيابي به طور كلي در مطالعه اوليه مورد بحث قرار گرفت.اول متوجه شدند كه آن براي نظارت بر ويژگي هاي به ثمر رساندن الگوها بهتر خواهد بود. ..... همانطور كه در بالا شرح داده شد،مدل شبيه سازي سياست در نظر گرفته شده، به سادگي براي هر ابر پديده در هر گروه ارزيابي به صورت خطي بود و علاوه بر آن نمرات ماتريس قابل قبول مي باشد.براي تجزيه و تحليل عددي دقيق تر روش هاي آماري چند بعدي(MDS)  و يا تجزيه و تحليل چند متغيره ميتواند موثر باشد.

مفاهيم مورد 3:

ارزيابي فناوري تجزيه و تحليل اطلاعات در ژاپن تقريبا 30 سال پيش مورد بررسي قرار گرفت و در درجه اول از نقطه نظر روش شناختي بود.ارزيابي روش به خوبي براي پوشش چنين تغييرات اجتماعي پيچيده طراحي شده بود.در 15 سال گذشته ژاپن به سرعت در حال تبديل به يك جامعه اطلاعات پيشرفته و ايلات متحده و كشورهاي ديگر نيز بودند.بسياري از 36 ابر پديده كه پيش بيني ارزيابي پيشرفته و به طور عمده تحت پوشش گرايشهاي جديدي مي باشد.با اين حال برخي تغييرات شده كه به وضوح در 15 سال قابل پيش بيني....... وجود دارد.يك دفتر اتوماسيون وجود داشت كه به طور مخصوص كه به پردازش كلمه هاي ژاپني در ادارات ژاپن مي پرداخت.يكي ديگر از پيشرتهاي ارتباط روي پيشرفت از طريق شبكه ها مخابراتي اخير ميباشد، پيشرفتهايي كه بر دليل مقررات زدايي بسيار شتاب گرفته اند. تجزيه و تحليل كمي نتايج بدست آمده با استفاده از شبيه سازي سياست نشان ميدهد كه پديده اجتماعي به توسعه يك سيلست جامعه كمك ميكند. براي تجزيه و تحليل دقيق تر روش تجزيه و تحليل چند بعدي براي بهبود روند عمومي ارزيابي شد.خوشبختانه حداقل در دهه ي گذشته پيشرفت تجزيه و تحليل اطلاعات باعث تاثير منفي مانند آلودگي هاي زيست محيطي و يا مشكلات روند صنعتي شدن نشده است.با اين حال امروزه به رغم جهاني شدن سريع پيشرفتها با آخرين سرعت فناوري و ارتباطات امنيت اطلاعات مانند حفاظت از مالكيت معنوي به چالش كشيده است بنابراين ميتوان انتظار داشت كه زمان مناسبي براي انجام تحقيقات بيشتر بر روي گسترش تجزيه و تحليل هاي بين المللي و تبيين چشم اندازهاي جامعه براي سعادت جهان لازم است. ديدگاه هايي براي پيش بيني تكنولوژي يكپارچه و ارزيابي فن آوري TF/TA در برنامه پيش بيني هفتم ژاپن در سال 2001 برنامه جديدي نشان داده شد كه براي ادغام نيازهاي اجتماعي و اقتصادي تبيين گشت در بالا دو مورد از مطالعات ايده ها ي يكپارچه ي جديد مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه اين روش براي حل مشكل در آينده به كمك برنامه استراتژيك SDW ميسر خواهد بود.و همچنين درك عميق از روابط متقابل بين موارد پيش بيني و عوامل اجتماعي را در بر دارد. دوما به طور كلي روش ارزريابي مجهز به فرايند شبيه سازي عددي است كه توسعه سياست مصنوعي و ارزيابي سيستم را فراهم ميكند. درك پويايي جامعه كه بر سرعت در حال تجربه پيشرفت فناوري و ساختار اجتماعي است ميتواند با TF/TA انجام گيرد و بر اساس استراتژي توسعه اين كار به مديريت با كيفيت بالا و در خور حكومت كمك خواهد كرد و در آينده جامعه جهانب مبتنی بر دانش را خواهيم داشت.

نقش كشورهاي پيشرفته در علم و فناوري:

ژاپن به عنوان كشوري با شرايط جهاني و اقتصادي مواجه است كه در حال رقابت با خارج از كشور ميباشد. اما به سرعت افزايش سن مردم در آن اتفاق مي افتد.مردم به شدت نگران هستند كه ژاپن در آينده يك بحران را به دليل خالي بودن صنعت از نيروي كار با عدم وجود نشاط در جامعه و بدتر شدن استاندارد زندگي پشت سر ميگذارند.علاوه بر اين در آينده انسان با مسائل زيست محيطي، كمبود مواد غذايي و انرژي و كاهش منابع روبه رو خواهد شد.در برخورد با اين مشكلات اين فناوري است كه انتظار ميرود به طور فزاينده اي نقش خود را بازي كند.اولويت هاي بالا نشان ميدهد كه اساسا محيط زيست بايد جزء توسعه پژوهش های فناورانه قرار گرفته و توانايي  هاي صنعتي و دانشگاهي و سازمانهاي دولتي به تدوين و اجراي سياستها براي استفاده بهتر از اين عوامل را داشته باشيم. همانطور كه گفته شد دولت ژاپن سيستم اداري خود را در سال 2000 اصلاح كرده و 22 وزارتخانه و 12 سازمان رسانده است.كه از جمله وزارت علم و صنعت، وزارت آموزش و پرورش، ورزش و فرهنگ هر كدام يك واحد و وزارتي جديد با هم ادغام شوند.شوراي علوم و فناوري و يك شوراي جديد با مسئوليت هاي اصلاح شده كه نه تنها براي علم و فناوري بلكه براي علوم انساني نيز شكل گرفت.ژاپن نياز به توسعه بيشتر پيش بيني روش تجزيه و تحليل به منظور استفاده موثرتر براي ايجاد استراتژي هاي علم و فناوري براي مطابقت با نيازهاي فردي و اجتماعي در آينده است.

تغيير پارادايم رقابت در قرن 21 به سمت رقابت تعاوني:

در حال حاضر در آغاز قرن 21 لازم است كه يك نگاهي از نزديك بر رقابت و آنچه كه از نقطه نظر فلسفي اتفلق مي افتد انداخت.كلمه رقابت مشتق از كلمه لاتين معني با هم بودن و دنبال كردن است در نتيجه معني اين كلمه يعني دنبال كردن با هم است اما دنبال كردن چه چيز؟ پاسخ اين سوال آرمان انسان است هنگامي كه مردم آرمانشان را دنبال ميكنند. آنها به هم كمك و با هم تلاش ميكنند.مردم در تصحيح هر يك از خطا و منفعت يكديگر كوشش ميكنند.رقابت بايد داراي يك نظم و انظباط و نه  صرفا نيروي محركه اي براي كلاه برداري ،تقلب، براي هدف شخصي باشد.

هيروشي اينوس ايده هاي جديد از رقابت جامه را در علوم انساني و اجتماعي و علوم طبيعي را پيشنهاد كرد كه اين مفهوم جديد رقابت بر اساس تفكر شرقي بوده است. او ميگفت كه از اين لحظه به بعد بايد هميشه اين ايده جديد را در ذهن خود داشته باشد.

نتيجه گيري:

در متن فوق فناوري پيش بيني شامل پيش بيني هاي در حال ظهور و ارزيابي ارائه دهندگان محصول، مصرف كنندگان و سهام داران را بررسي كرد.تجزيه و تحليل فناوري در آينده نگاري، هوش فناوري ،ارزيابي تكنولوژي نقشه برداري جاده ها و فناوري ها از آن جمله اند.در نتيجه براي رسيدن به يك درك جامع از اين فناوريهاي در حال ظهور لازم است.چنين روشي يكپارچه برنامه ريزي استراتژيك بابد براي ادامه يك سيستم نوآوري پيچيده مورد بررسي قرار گرفت.

 

جدول 4. تجزيه تحليل اطلاعات ابر پديده

الف)تغيير اطلاعات

شامل:

1.افزايش اطلاعات جديد

2.افزايش اطلاعات از طريق رسانه هاي ارتباط محلی

3.افزايش اطلاعات از طريق رسانه هاي ديگر

4.افزايش اطلاعات مبني بر لذات جسماني

5.افزايش اطلاعات منطقي

6.افزايش اطلاعات تبلبغاتي

7.افزايش اطلاعات سرگرمي

8.افزايش اطلاعات اداري

فرم ها:

10.افزايش اطلاعات قابل دسترس

11.افزايش اطلاعات مشابه

كيفيت:

12.افزايش اطلاعات در حال تبديل

ب)تغيير موضوع

فعاليت هاي اطلاعاتي

13:تجاري سازي اطلاعات دانش

14.افزايش مشكلات اطلاعاتي

15.افزايش تجارت غير مستقيم

16.افزايش اطلاعات و دانش انباشته

17.افزايش پيش بيني و برنامه ريزي اطلاعات

آگاهي

18.تنوع ارزش ها

19.افزايش قضاوت و انتخاب

20.افزايش مبارزه با آگاهي از اطلاعات

21.افزايش آگاهي آموزش و پرورش

ساختار اجتماعي

22.توسعه صنعت فكري

23.رشد صنعت عاطفي

24.فعال سازي فعاليت هاي اطلاعاتي در مديريت شركت

25.تعويض دگرگوني هاي ارتباطي

ج)تغيير انتقال گردش اطلاعاتي

26.گسترش و پخش انتقال اطلاعات

27.بهبود و تنوع فناوري ارتباطات

28.گسترش روشهاي تكراري

29.افزايش ارتباط انسان و ماشين

30.افزايش سيستم هاي اطلاعاتي در انواع مختلف فعاليت هاي اجتماعي

31.افزايش اطلاعات سيستم در كنترل اجتماعي

32.افزايش اطلاعات سطح بين المللي

33.گسترش ارتباطات تلفن همراه

پردازش

34.بهبود پردازش اطلاعات

ضبط

35.كنترل مركزي اطلاعات ضبط شده

 

جدول 5.دسته بندي ارزيابي ارزش ها

الف)فردي

1.سلامت و زندگي طولاني تر

2.ايمني و ثبات

3.زندگي راحت

4.خود كفايي اقتصادي

5.حفاظت از حريم خصوصي

6.برابري

7.آزادي

8.فراغت

9.زندگي فرهنگي

10.توسغه اعتماد به نفس

11.ايجاد

12.روابط اجتماعي

13.فعاليت هاي اجتماعي

14.اجتماع و اعتبار

15.كيش و مذهب

16.زيبايي

ب)سازمان

17.فعاليت هاي اقتصادي

18.حفظ و توسعه

19.هماهنگي و جامعه

ج)منطقه

20.توسعه منطقه اي

21.توسعه محيط زيست

22.فعاليت هاي انجمن

23.سنت و فرهنگ

24.عدم تمركز

25.همكاري ميان نهاد هاي عمومي و محلي

د)ملت

26.دفاع ملي و امنيت

27.صلح عمومي

28.انطباق با اصول عقلاني دولت

29.دموكراتي كردن دولت

30.رفاه ملي

31.رشد اقتصادي

32.صرفه جويي در منابع

و)انسان

34.صلح جهاني

35.رفاه براي بشر

36.وجود خود انسان

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر