نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

معیار و عملکرد صنعت

معیار و عملکرد صنعت

 

چکیده :

در این مقاله به تجزیه و تحلیل بهره وری مناسب و تئوری سازمان صنعتی  پرداخته شده است. این مقاله ثابت می کند. که یک سازمان صنعتی اگر کارآمد باشد. باید میزان تحمل ان اثبات شود. عملکرد صنعتی در بازده و شرایط فنی، تجزیه و تحلیل شده و هم چنین به عنوان یک جزء سازمان صنعتی می تواند شرایط را تغییر دهد.اندازه گیری عملکرد نشان می دهد که سازگاری با شاخص بهره وری وجود داشته و  اجزای آ بیشتر بخوانید

نرم افزار تحمل خطا در سیستم عامل های کامپیوتری:

نرم افزار تحمل خطا در سیستم عامل های کامپیوتری:

 

تحمل خطا در سیستم در این فصل تجزیه وتحلیل برای 3 سیستم عملیاتی VA*IVMS و BM/MVS و GUARDIAN می باشد. یزاساس اندازه گیری این سیستم ویزگی های اساسی  خطا در نرم افزار بررسی شده است. تحمل خطا در سیستم عامل ناشی از استفاده از بهبود می باشد. دو سطح از مدل های توسعه یافته به تجزیه وتحلیل خطا و بازیابی فرایندها در داخل سیستم یک سیستم عامل را در میان چندین بیشتر بخوانید

اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

 

چکیده :

مطالعه حاضر به بررسی اثر تعدیل از چرخه زندگی سازمانی   OLC)) با استفاده از کنترل های سازمانی می پردازد .چرخه زندگی سازمانی OLC)) به تجزیه و تحلیل مراحل تولد، رشد، بلوغ می پردازد .داده ها با استفاده از یک نمونه تصادفی ازبین 343 مدیر در واحدهای کس بیشتر بخوانید

حاکمیت سازمانی و سیستم های اخلاقی: تعهد با رویکرد اعتماد سازی:

حاکمیت سازمانی و سیستم های اخلاقی: تعهد با رویکرد اعتماد سازی:

 

چکیده:

کسب و کار در شرکت های بزرگ آمرکایی همیشه مدیریت را با یک شکل جدی مواجه می کند و آن از دست دادن اعتماد به نفس عمومی است. انتقاد عمومی و افزایش حاکمیت کنترل و انتظار رو به رشد برای بهبود عملکرد مالی و پاسخگویی این کاهی در اعتماد را به وجود آورده است. روش های سنتی در حاکمیت شرکت ها، نمونه این مدل بوده که ناشی از نظریه نماینده ها و نظریه سهام و هدا بیشتر بخوانید

مفاهيم عدم تمرکز

مفاهيم عدم تمرکز

 

 

بررسی مسئله تمرکز و عدم تمرکز در پيوند با قدرت تصميم گيری:

ساختار متمرکز: قدرت تصميم گيری در پايگاهی معين و در دست يک نفر در سازمان

ساختار غير متمرکز: پراکندگی قدرت تصميم در ميان افراد در سازمان

ضرورت عدم تمرکز در يک سازمان:

جلوگيري ازانباشتگي اطلاعات

سريع شدن عكس العمل سازمانها در مقابل تغييرات محيطي

بیشتر بخوانید

وضعيت سيگنال دهي محصولات لوكس در بازار: نقش برجسته نام تجاري

وضعيت سيگنال دهي محصولات لوكس در بازار: نقش برجسته نام تجاري:

 

 

چكيده:

اين تحقيق به معرفي نام تجاري برجسته مي پردازد كه يك ساختار منعكس كننده علامت تجاري و يا آرم يك محصول است. محققين پيشنهاد مي كنند تا يك طبقه بندي در مصرف كنندگان انجام شود كه يكي از چهار گروه با توجه به اختصاص ثروت خود و نياز به وضعيت نشان مي دهد كه چگونه در هر گروه به صورت آشكارا كالاهاي لوكس مارك دار، تطابقي قابل پيش بيني داشته و تما بیشتر بخوانید

اثرات نام تجاري سبز بر قصد خريد سبزك

اثرات نام تجاري سبز بر قصد خريد سبزك

 

 

چكيده:

هدف:

هدف از اين مقاله ساخت يك مدل جامع و بررسي ارتباط در ميان موقعيت نام تجاري سبز (GBP) و دانش نام تجاري سبز (GBK) و نگرش نسبت به نام تجاري سبز (AGP) و قصد خريد سبز (GPI) مي باشد.

طراحي و روش شناسي و رويكرد:

يك پرسشنامه براي جمع آوري داده ها از بين شيوه زندگي تايوان در راستاي سلامت و پاي بیشتر بخوانید

تاثیر ملاحظات اخلاقی در عملکرد شرکت ها

بررسی روابط میان ملاحظات اخلاقی و مدیریت خانواده و عملکرد سازمانی در اداره امور شرکت ها:

 

 

 

 

چکیده:

حاکمیت شرکتی به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک موضوع از نگرانی های جهانی است. زیرا بیشتر و بیشتر در زندگی در دنیای شرکت های بزرگ هستیم که فراتر از مرزهای بین المللی می باشد. هدف اصلی و انگیزه از این مطالعه به منظور تعیین چگونگی اینکه جامعه بین المللی باید کسب و کار را در ایجاد انگی بیشتر بخوانید

نظام ملی نوآوری با رویکرد ارزیابی تکنولوژی

نظام ملی نوآوری با رویکرد ارزیابی تکنولوژی

 

مقدمه:

هر چند تعریف کاملاً واحدی برای نظام ملی نوآوری وجود ندارد ولی اکثر تعاریف دارای نکات مشترک مشخصی هستند و همه آنها بر ارتباطات و اتصالات درونی کنش‌ها میان عوامل ملی مختلف موثر در فرایند نوآوری تاکید دارند . لاندوال (۱۹۹۲) «نظام ملی نوآوری» را عبارت از عناصر و ارتباطات متقابلی می دانند که در تولید، گسترش و کاربرد دانش مفید و اقتصادی بیشتر بخوانید

مدیریت منابع انسانی و بهره وری

عنوان مقاله: مدیریت منابع انسانی و بهره وری

 

نویسندگان: نیکلاس بلوم و جان ون رینن

سال انتشار: 2010

 

چکیده:

ما در این کتاب از فصل های اقتصادی کار، رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و بهره وری را بررسی می کنیم. مدیریت منابع انسانی شامل پرداخت های تشویقی ( بصورت فردی و گروهی ) و همچنین  بسیاری از جنبه های غیر پرداختی رابطه ی اشتغال ، مانند تطاب بیشتر بخوانید