نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

عمران زلزله

 مقاله عمران زلزله

رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

چکیده:

توموگرافی امواج سطحی با استفاده از اساس سرعت امواج مابین 4-1 دوره بوده وبین 160-50 می باشد.. پروتکل ما 250 کیلومتر ورزولوشن عمودی از50 کیلومتر به عمق 300کیلومتر در گوشته است. مدل جدید ما    . PM-V2-2012 بوده  و مقدار 106 *3  لرزه ثبت شده است که موافق با پروتکل مدل قبلی است این است که ب بیشتر بخوانید

تقلب در حسابداری

تقلب حسابداری شرکت ها:

مطالعه موردی شرکت کامپیوتری با مسئولیت محدود سایتام:

چکیده:

در انرون و سایتام و ووردکام به نظر میرسد که تقلب در شرکتهای حسابداری یک مشکل عمده است که همزمان دامنه و شدت ان افزایش مییابد.شواهد پژوهشی نشان داده است که تعداد فزاینده ای از تقلب های یکپارچه در گزارش های مالی وجود داشته و منجربه ضرر و زیان اقتصادی قابل توجهی شده و اعتماد سرمایه گذاران را باتوجه به سودمندی و قابلیت اطم بیشتر بخوانید

تصمیم گیری استراتژیک

تصميم گيري استراتژیک

مقدمه
         انسان به حکم مخير بودن، موجودي متمايز از ساير خلايق گرديده است. اين موهبت الهي براي انسان مسئوليت و تکليف به همراه آورده است و بازخواست‌ها، جزاها و پاداش‌ها، همگي معلول انتخابها و حرکت در مسيرهايي است که خود برگزيده است.

         براي مديران وظايف، مسئوليتها و نقش‌هايي مطرح مي‌باشد که بعضي از آنها خاص مديران و بعضي ديگر با شدت بيشتري نسبت به ساير کارکنان بر ع بیشتر بخوانید

مديريت دانش

مقدمه

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است.سازمان‌های کنوین، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و بیشتر بخوانید

مدیریت هوشین

مدیریت کیفیت

 

 

    مسئله مدیریت کیفیت از جمله مسائل مهمی است که در مطالعات مدیریت همیشه موردنظر بوده است. درچند دهه اخیر توجه بسیاری از محققان به روشهای مدیریت کیفیت جلب شده است و تلاشهای بسیاری صورت گرفته تا روشهای مختلفی برای تحقق این امر خلق شود. از جمله روشهایی که در دهه ۷۰ با تلاش محققان ژاپنی ارائه شد، روش برنامه ریزی هوشین کانری  است.

تاریخچه برنامه ریزی هوشین کانری

    پس از جنگ جهانی دو بیشتر بخوانید

تعریف SME

 

بنگاههاي كوچك و متوسط(SMEs)واحدهاي توليدي – تجاري هستند كه در طبقه بندي شركت هابه لحاظ اندازه در مراتب پايين تري نسبت به شركتهاي بزرگ قرار مي گيرند.

بنگاه هاي كوچك و متوسط از جمله مؤثرترين عوامل در رشد و توسعه سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي هر كشوري محسوب مي شوند. از اين رو مورد توجه مسئولين و دولتمردان كشورها قرار گرفته اند. در كشور ما با وجود اين كه بيش از 95 درصد كل واحدهاي توليدي در گروه صنايع كوچك و متوسط قرار مي گيرند، اين ب بیشتر بخوانید

نوآوری فنّاورانه

نوآوری

 

 

اهمیت نوآوری از آنجا ناشی میشود که یکی از موانعی که کشورها هنگام بهبود استانداردهای سطح زندگی مردم و بهبود بهره وری در اقتصاد و حتی شاید بتوان گفت که مهمتر از آن دستیابی به سعادت و حیات طیبه با آن مواجه هستند، سطح نازل نوآوری در آنهاست. این مهم در مورد محصولات فرهنگی مبتنی بر باورها و ارزشهای اسلامی- ایرانی، اهمیت فزایندهای مییابد؛ زیرا با کمک تبدیل علم و دانش به ثروت؛ تاثیرات اقتصادی، تاثیرات فرهنگی، اجت بیشتر بخوانید

ارزش در مدیریت

مفهوم مدیریت مبتنی بر ارزش

 

 

 

 


تعهد نسبت به واگذاری قدرت مشارکت واقعی در سازمان وجود سیستمی را ضروری می سازد که احترام و ارتقا هر فرد را به صورت هدفمند درنظر داشته باشد. چنین سیستمی برای همه پرسنل امکــــان مشارکت را مهیا می سازد و همچنین شرکت را طوری سازماندهی می کند که به مشتری حداکثر بها را می دهد. ضمن اینکه به هر کارمند به خاطر ارزش مشارکتش پاداش می دهد. 
درنتیجه او را در عملکرد سازمان بیشتر بخوانید

فرهنگ سازمانی چیست؟

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

واژه فرهنگ پیشینه ای به قدمت کل تاریخ بشر دارد و قرن هاست که فرهنگ، اصل اساسی پایداری و ثبات هر جامعه محسوب می شود.

به گزارش بیشتر بخوانید

فرایند تصمیم گیری

 

 

 

فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری

 

 

 

تصمیم گیری در سازمان فرایند مهمی است که به دانش ـ تجربه کاری ـ شناخت فرایندهای کاری ـ شناخت توانائی مدیران ـ توان تجزیه و تحلیل ـ مسولیت پذیری و موقعیت شناسی نیاز دارد .
عملکرد انسان در باب تصمیم گیری موضوع تحقیقات زیادی از جنبه های مختلف بوده است . از دیدگاه روانشناختی ، تصمیمات فردی در زمینه های احتیاجات ، ترجیحات فردی و ارزشهای مورد نظر بای بیشتر بخوانید